Dziś uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Bóg w swojej wielkiej miłości nie zostawił nas samych, ale w Jezusie Chrystusie ofiarował nam nowe życie. Niech wielkanocna radość płynąca ze Zmartwychwstania Pana będzie udziałem nas wszystkich. Niech Zwycięzca śmierci, piekła i szatana umacnia wiarę, nadzieję i miłość w naszych rodzinach i społecznościach, wspomaga na drogach codzienności oraz oświeca blaskiem swojej prawdy.

Z racji Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego w najbliższy piątek nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Jutro drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Porządek mszy św. niedzielny. Składka do puszek na Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie.

Dziękujemy wszystkim za udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, a księdzu Jackowi Ryłce z Więciórki za tegoroczne kazania pasyjne.

Przygotowanie Wielkiego Tygodnia wymagało wiele wysiłku. Dlatego serdecznie dziękujemy: przede wszystkim Kapłanom; p. organiście, panu kościelnemu, Liturgicznej Służbie Ołtarza, członkom poszczególnych grup parafialnych oraz naszym Parafiankom, które wykonały piękne wysokie tokarskie palmy i przyozdobiły nimi nasz kościół na Niedzielę Palmową.

W sposób szczególny wyrażamy wdzięczność paniom: p. Sylwii, p. Zofii i jej córce Sarze, oraz p. Stanisławowi za wykonanie Ciemnicy i za skłaniającą do głębszej refleksji dekorację Grobu Pana Jezusa. Bóg zapłać wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierali te wysiłki swoją modlitwą i ofiarą.

Bóg zapłać Cukierni Hanusiak za wsparcie naszych strażaków, którzy pełnili wartę przy Grobie Pana Jezusa.

Dziękujemy za tak liczny i pobożny udział w obchodach Triduum Sacrum. Dziękujemy pani Teresie Hans i scholi „Śnieżnej Pani”. Na ręce dh. Janusza Jędrochy składamy podziękowanie dla naszej Orkiestry OSP.

Szczególne podziękowania składamy dh. Wojciechowi Pęckowi, prezesowi OSP Tokarnia oraz dh. Łukaszowi Wróblowi, komendantowi OSP Tokarnia oraz wszystkim Druhom Strażakom, a szczególnie tym, którzy pełnili Wartę Honorową, przez całą piątkową noc i sobotni dzień przy Grobie Bożym.

Jesteśmy wdzięczni p. Ewie Kawończyk i naszemu wspaniałemu chórowi „Mio Dio” za przygotowanie Triduum i ubogacenie liturgii pięknym śpiewem.

Dziękujemy pocztom sztandarowym: Ochotniczej Straży Pożarnej, Gimnazjum, Szkoły Podstawowej z Tokarni, Arcybractwu Honorowej Straży NSPJ i Niepokalanego Serca NMP.

Dziękujemy paniom i dziewczętom niosącym feretrony, figury i różaniec; Różom Różańcowym, Panom niosącym chorągwie; Kliszczakom w strojach regionalnych.

Dziękujemy p. Bartłomiejowi Dyrczowi, dyrektorowi Kliszczackiego Centrum Kultury za organizację Konkursu na Najwyższą i Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną i Konkursu Reporterów.

Dziękujemy mieszkańcom 1. części roli Kluski za posprzątanie świątyni na uroczystość i złożoną ofiarę na kościół.

W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali Niedzielę Bożego Miłosierdzia.

Drodzy Parafianie i Goście, przyjmijcie, prosimy, nasze życzenia: Jezus odsunął kamień i wyszedł z grobu. Na czas Wielkanocny życzymy Wam przyjęcia całym sercem tej prawdy, że wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Błogosławionej Paschy.