Dziękujemy mieszkańcom 1. części roli Dziubras Górny za posprzątanie świątyni oraz udekorowanie ołtarza kwiatami. O porządki w tym tygodniu prosimy mieszkańców 2. części tej roli, którą podzieliliśmy na 4 części.

Dzisiejsza składka inwestycyjna przeznaczona jest na potrzeby kościoła i utrzymanie naszej świątyni.

Dziękujemy narzeczonym: Patrycji i Stanisławowi; Annie i Tomaszowie za ofiary złożone na kościół, oraz Grażynie i Wiesławowi Filipkom, jak również pewnej anonimowej osobie za złożone ofiary przeznaczone na malowanie polichromii naszego kościoła.

Rozpoczynamy Nabożeństwo czterdziestogodzine przygotowujące nas do Wielkiego Postu. Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja, która potrwa do godziny 15.00. Zapraszamy na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem całe rodziny, a przedstawicieli poszczególnych grup parafialnych prosimy o wyznaczenie dyżurów przy Najświętszym Sakramencie.

We wtorek – zbiórka kandydatów na ministrantów o godz. 16.30.

W sobotę próba scholi parafialnej o godz. 9.00, a zbiórka ministrantów i lektorów o godz. 10.30.

Dziękujemy p. Teresie Hans za zorganizowanie wyjazdu integracyjnego na lodowisko do Myślenic dla dzieci ze scholi parafialnej „Śnieżnej Pani”.

Zarząd OSP w Tokarni informuje o zmianie godziny Walnego Zebrania Sprawozdawczego, które zaplanowano na 23 lutego br. z godziny 17.00 na godzinę 18.00.

W piątek odbył się pogrzeb + Marii Hanusiak. Polećmy naszą Zmarłą Siostrę Bożemu Miłosierdziu.

Prorok Jeremiasz przypomina: „Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją”. Niech to wskazanie pomaga nam być uczestnikami ośmiu błogosławieństw. Błogosławionej niedzieli.