Dziś wspominamy św. Agnieszkę, dziewicę i męczennicę.

Trwa Tydzień Modlitw o Zjednoczenie Chrześcijan pod hasłem: „Prawica Twoja wsławiła się mocą”. Niech troska o jedność w wierze mobilizuje nas do starań o pojednanie w kręgu najbliższych.

Z racji 3. niedzieli miesiąca składka przeznaczona na potrzeby naszego kościoła.

Dziękujemy mieszkańcom 3. części roli Granica za posprzątanie świątyni oraz za złożoną ofiarę na kościół od całej roli. O porządki w tym tygodniu prosimy mieszkańców roli Parchule, którą podzieliliśmy na 2 części.

Kontynuujemy w naszej parafialnej wspólnocie wizytę duszpasterską. Kolędę będziemy rozpoczynać w wyznaczonych dniach od godziny 8.00.

Porządek kolędy:
22 stycznia (poniedziałek) – Madonie, Kusiki, Mizery
23 stycznia (wtorek) – Chlebierzówka, Molusy, Guzówka, Koty, U Lipki

Grupa teatralna „Soli Deo” zaprasza nas dzisiaj do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na godz. 17.00 na jasełka pt. „U Hrabiny”.

We wtorek (23 stycznia br.) przypada rocznica śmierci + ks. Kanonika Jerzego Wyporka, proboszcza i budowniczego naszej świątyni. Zapraszamy na mszę św. w Jego intencji o godzinie 18.00.

W przyszłą niedzielę w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbędzie się Koncert Noworoczny organizowany przez Orkiestrę Dętą OSP w Tokarni. Koncert rozpocznie się o godzinie 16.30. Zapraszamy.

Św. Paweł pisze: „Przemija bowiem postać tego świata”. Niech przy całym zaangażowaniu w doczesność, nikt z nas nie zagubi celu wiecznego. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli.