Dziękujemy mieszkańcom roli Dział Wyżny za posprzątanie świątyni, porządki wokół kościoła i za złożoną ofiarę na kościół.

Ofiarę na kościół złożyła pewna osoba z roli Urbany. Bóg zapłać.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, w poczuciu największej odpowiedzialności za bezpieczeństwo, zdrowie i życie ludzkie wszystkie celebracje liturgiczne, msze święte oraz nabożeństwa z udziałem ogółu wiernych (tzw. publiczne) zostały zawieszone aż do odwołania.

Pamiętajmy, że zgodnie z dekretem abp Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego, nieobecność na mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.

W mszach świętych mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby i członkowie rodzin, w intencji których jest sprawowana eucharystia.

Zachęcamy do łączności duchowej ze wspólnotą parafialną poprzez transmisje internetowe. Msze święte w niedzielę będą transmitowane na żywo o godzinie: 7.00; 9.00; 11.00 i 15.30.

W sytuacji, kiedy nie możemy przystąpić do komunii sakramentalnej możemy się wzmocnić komunią duchową. Trwając w wierze, módlmy się słowami modlitwy: „Wierzę o słodki Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina. Kocham Cię z całego serca! Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem(am). Przyjdź do serca mojego, o Ty jedyne pragnienie moje! Rzucam się w Twoje objęcia, oddaję Ci się cały(a), o jedyny przedmiocie mej miłości. Nie dopuść, abym się kiedy miał(a) oderwać od Ciebie!

Św. Tomasz mówi: „Komunia duchowa jest to gorące pragnienie przyjęcia Pana Jezusa”.

Do przyjmowania Pana Jezusa duchowo nie potrzeba ani się spowiadać, ani pościć.
 Komunia duchowa jest ogniskiem życia chrześcijańskiego, z którego miłość Boża promienieje dookoła. Korzystajmy z niej w tym czasie najczęściej, jak się da.

Prosimy o przekazanie tych informacji swoim dziadkom, jak również osobom starszym w sąsiedztwie, którzy nie korzystają z internetu.

Tylko stosowanie się do wytycznych może powstrzymać walkę z pandemią. W modlitwie siła. Dzisiaj mamy okazję – jak dawniej – by razem w naszych domach rodzinnych z dziećmi modlić się wspólnie: śpiewać Gorzkie Żale; odmawiać różaniec; czy odprawiać Drogę Krzyżową. Bóg dał nam wyjątkowy Wielki Post. Wszyscy uczestniczymy w niepowtarzalnych rekolekcjach parafialnych, których rekolekcjonistą jest sam Jezus i jego Ewangelia. Co z tego uczynimy? „Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony”.

Niech Bóg nam błogosławi, a Matka Boża Śnieżna wyprasza potrzebne łaski.

Sołtys Wsi Tokarnia zawiadamia, że zebranie wiejskie mieszkańców wsi Tokarnia, które miało się odbyć 15 marca br. zostało odwołane.