Obchodzimy dziś Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Z racji Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego w najbliższy piątek nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Jutro drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Porządek mszy św. niedzielny. Składka na Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie.

Dziękujemy wszystkim za udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, a księdzu Adamowi Sekule z Krzczonowa za bogate w treść kazania pasyjne.

Dziękujemy Marii i Bogdanowi Gospodarczykom za ofiarę na malowanie świątyni, a Dariuszowi Hanusiakowi za wypełnienie suchym cementem szczelin w płytach granitowych wokół świątyni.

Przygotowanie Wielkiego Tygodnia wymagało wiele wysiłku. Dlatego serdecznie dziękujemy: przede wszystkim kapłanom; p. organiście, panu kościelnemu, Liturgicznej Służbie Ołtarza, członkom poszczególnych grup parafialnych oraz osobom ozdabiającym kościół. W sposób szczególny wyrażamy wdzięczność paniom: p. Zofii, p. Sylwii oraz p. Stanisławowi za wykonanie Ciemnicy i za skłaniającą do głębszej refleksji dekorację Grobu Pana Jezusa. Bóg zapłać wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierali te wysiłki swoją modlitwą i ofiarą.

Bóg zapłać Cukierni Hanusiak za wsparcie naszych strażaków, którzy pełnili wartę przy Grobie Pana Jezusa.

Dziękujemy za tak liczny i pobożny udział w obchodach Triduum Sacrum. Dziękujemy pani Teresie i scholi „Śnieżnej Pani”. Dziękujemy p. Januszowi i naszej Orkiestrze OSP, p. Łukaszowi oraz p. Ewie i naszemu wspaniałemu chórowi za przygotowanie Triduum i ubogacenie liturgii pięknym śpiewem i muzyką.

Szczególne podziękowania składamy p. Stanisławowi i wszystkim naszym dzielnym i wspaniałym druhom strażakom, za ich wartę honorową przez całą piątkową noc i sobotni dzień przy Bożym Grobie. Z uwagi na wielkie zasługi Ochotniczej Straży Pożarnej dla całej wspólnoty lokalnej i naszej parafii tegoroczny festyn rodzinny z okazji odpustu zostanie zorganizowany z myślą o naszej jednostce Straży Pożarnej.

Dziękujemy pocztom sztandarowym: Ochotniczej Straży Pożarnej, Gimnazjum, Szkoły Podstawowej z Tokarni, Arcybractwu Honorowej Straży NSPJ i Niepokalanego Serca NMP. Dziękujemy paniom i dziewczętom niosącym feretrony, figury i różaniec; Różom Różańcowym,Panom niosącym chorągwie; Strażakom niosącym baldachim.

Dziękujemy mieszkańcom roli Szewcy za posprzątanie świątyni na dzisiejszą uroczystość i złożoną ofiarę na kościół. O porządki w tym tygodniu prosimy mieszkańców roli Kluski, którą podzieliliśmy na 3 części.

W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali Niedzielę Bożego Miłosierdzia. W tym dniu wysłuchamy świadectwa wolontariuszki, która powie nam wiecej ne temat misji medycznej „Doctors Africa” i przygotowaniach lekarzy i studentów wyjeżdżających do Tanzanii i Ugandy. Po mszach św. będziemy mogli złożyć do puszek dobrowolną ofiarę na potrzebny sprzęt medyczny do przeprowadzenia badań, szkoleń i konsultacji lekarskich na miejscu.

Drodzy Parafianie i Goście, przyjmijcie, prosimy, nasze życzenia: W tym dniu, w którym dzieją się rzeczy niebywałe, w którym Bóg pokazuje kolejny raz, że nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych, spróbujmy popatrzeć na pusty grób, nie tylko oczyma, ale przede wszystkim sercem. Niech Zmartwychwstały Chrystus rozjaśni naszą ciemność i obudzi w nas pragnienie nieba. Niech zaprowadzi nas do pustego grobu, byśmy zobaczyli i uwierzyli, że tylko On może odsunąć każdy kamień w naszym życiu. Radujmy się – Jezus żyje i jest z Nami. Błogosławionej Paschy.