październik 2017

10 elementy

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2017

by Robert Pietrzyk

W dniu dzisiejszym dziękujemy Bogu za zbawionych. Niech ich wstawiennictwo utwierdza nas w drodze do Boga. Msze św. o godz. 7.00, 9.00 i 11.00. Dziś nie ma mszy św. o godzinie 15.30. Natomiast o godz. 14.00 msza św. w kościele w intencji naszych zmarłych, a po niej procesja na cmentarz z wypominkami i modlitwą różańcową. […]

30 NIEDZIELA ZWYKŁA

by Robert Pietrzyk

Dziękujemy mieszkańcom roli Bryle za posprzątanie świątyni i ofiarę złożoną na kościół. O porządki w tym tygodniu prosimy mieszkańców 1. części roli Bierówki, którą podzieliliśmy na 2 części. Dziękujemy P. Beacie i Piotrowi Bednarz oraz Różom Niepokalanego Poczęcia NMP z Więcierży i z Tokarni, jak również narzeczonym: Ewelinie Ciesielczyk i Łukaszowi Hanusiakowi za złożone ofiary […]

Orędzie Papieża Franciszka na I Światowy Dzień Ubogich

by Robert Pietrzyk

Orędzie Papieża Franciszka na I Światowy Dzień Ubogich XXXIII Niedziela Zwykła 
19 listopada 2017   Nie miłujmy słowem, ale czynem 1. «Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!» (1J 3, 18). Te słowa Apostoła Jana wyrażają nakaz, od którego żaden chrześcijanin nie może się uchylić. Powaga, z jaką umiłowany uczeń przekazuje aż […]

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 2017

by Robert Pietrzyk

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 2017 r. Misja w centrum wiary chrześcijańskiej Drodzy Bracia i Siostry! Również w tym roku Światowy Dzień Misyjny zwołuje nas wokół osoby Jezusa, „pierwszego i największego głosiciela Ewangelii” (PAWEŁ VI, adhort. ap. Evangelii nuntiandi, 7), który nieustannie posyła nas na przepowiadanie Ewangelii miłości Boga Ojca w mocy Duchach […]

29 NIEDZIELA ZWYKŁA

by Robert Pietrzyk

Dziękujemy mieszkańcom roli Zagrody za posprzątanie świątyni i ofiarę złożoną na kościół. O porządki w tym tygodniu prosimy mieszkańców roli Bryle. Dziękujemy p. Stanisławie Słonina za złożoną ofiarę na kościół. W dniu dzisiejszym z całym Kościołem obchodzimy Niedzielę Misyjną i rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania misyjne i w intencji misjonarzy. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na […]

Komunikat o przekazaniu paliusza Metropolicie Krakowskiemu arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu

by Robert Pietrzyk

KOMUNIKAT O PRZEKAZANIU PALIUSZA METROPOLICIE KRAKOWSKIEMU ARCYBISKUPOWI MARKOWI JĘDRASZEWSKIEMU W niedzielę 22 października, podczas Mszy św. o godz. 10.00 w katedrze na Wawelu, nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio w imieniu Ojca Świętego Franciszka na ramiona Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego nałoży paliusz, który Metropolita Krakowski otrzymał z rąk Papieża 29 czerwca w Watykanie. Paliusz […]

28 NIEDZIELA ZWYKŁA

by Robert Pietrzyk

Dziękujemy mieszkańcom 3. części roli Dziubras Dolny za posprzątanie świątyni i ofiarę złożoną na kościół. O porządki w tym tygodniu prosimy mieszkańców roli Zagrody. Dzisiejsza składka przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. Z powodu awarii starego pieca centralnego ogrzewania na ekogroszek – jakim ogrzewany był do tej pory kościół – przebudowaliśmy kotłownię i zmieniliśmy instalację węglową […]

List pasterski KEP zapowiadający XVII Dzień Papieski

by Robert Pietrzyk

IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ! Umiłowani w Chrystusie Panu!
Siostry i Bracia! W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić XVII Dzień Papieski. Jego hasło brzmi: Idźmy naprzód z nadzieją! Zostało ono zaczerpnięte ze słów zawartych w przesłaniu, które na przełomie tysiącleci skierował do Kościoła św. Jan Paweł II (NMI, 58). Dzisiaj, po 16 latach, słowa te nie straciły niczego […]

27 NIEDZIELA ZWYKŁA

by Robert Pietrzyk

Dzisiaj przeżywamy XVII Dzień Papieski „Idźmy naprzód z nadzieją”. Po mszach św. przed kościołem kwestujemy na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Zebrane ofiary zostaną przekazane na fundusz stypendialny dla zdolnej młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin, będący wyrazem pamięci o wskazaniach św. Jana Pawła II. Dziękujemy mieszkańcom 2. części roli Dziubras Dolny za posprzątanie świątyni i […]

26 NIEDZIELA ZWYKŁA

by Robert Pietrzyk

W Liturgii wspominamy św. Teresę od Dzieciątka Jezus, dziewicę i dra Kościoła. Z racji pierwszej niedzieli miesiąca po mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu. Pierwsze nabożeństwo różańcowe rozpoczniemy w dniu dzisiejszym procesją różańcową wokół kościoła o godz. 15.00. Nabożeństwa Różańcowe w naszej świątyni będziemy odprawiać codziennie o godz. 17.15. Dziękujemy mieszkańcom 1. części roli Dziubras Dolny […]