Dzisiaj Rocznica Poświęcenia Kościoła Własnego.

Dziękujemy mieszkańcom ról: Barnasiówka, Za Górą, Morgi i Łocki za posprzątanie kościoła, za kwiaty oraz ofiarę na kościół. O porządki w tym tygodniu prosimy mieszkańców 1-szej części roli Dział Wyżny, którą podzieliliśmy na 2 części.

Decyzją ks. kard. Stanisława Dziwsza, metropolity krakowskiego, ks. Krzysztof Litwa został dekanalnym animatorem duszpasterstwa dzieci i młodzieży w dekanacie Pcim. Gratulujemy ks. Krzysztofowi i życzymy mu Bożego błogosławieństwa na trud pełnienia nowych obowiązków.

Dziękujemy p. Józefowi Hobotowi, p. Andrzejowi Pieronowi i p. Stanisławowi Nawarze za montaż reflektora oświetlającego kościół od strony zakrystii i stawu, oraz naprawę mechanizmu odsłaniającego obraz.

Dzisiaj na każdej mszy św. można skorzystać z sakramentu pojednania. Jutro będziemy jeszcze spowiadać od godziny 17.00.

Uroczystość Wszystkich Świętych, zwłaszcza Dzień Zaduszny, to czas pamięci o naszych zmarłych. Pięknym zwyczajem jest wyczytywanie imion i nazwisk naszych bliskich zmarłych, których polecamy modlitwie Kościoła. Modląc się za zmarłych, dziękujemy Bogu za ich życie, za dobro, które wnieśli w nasze życie, oraz prosimy o przebaczenie grzechów i błagamy o dar nieba. My też kiedyś będziemy potrzebowali takiej modlitwy.

W naszym kościele wypominki jednorazowe połączone z modlitwą różańcową za zmarłych będziemy wyczytywać do 8 listopada o godz. 17.15 (przed Mszą św. wieczorną). Wypominki roczne wyczytujemy (przez cały rok) w każdą niedzielę, przed Mszą św. o godzinie 7.00, 9.00 i 11.00.

Wypełnione czytelnie kartki z wypominkami jednorazowymi, oraz rocznymi można składać w zakrystii po Mszach św.

Dnia 1 listopada, w Uroczystość Wszystkich Świętych. Czcimy w tym dniu tych wszystkich, którzy osiągnęli chwałę zbawionych w niebie. Uświadamiamy sobie również nasze powołanie do świętości. Msze św. w naszym kościele o godzinie 7.00, 9.00 i 11.00. Nie będzie Mszy św.  godz. 15.30. O godz. 14.00 zostanie odprawiona na cmentarzu przy grobach naszych zmarłych Msza św. Po mszy św.  odbędzie się procesja z wypominkami za zmarłych. Składka na cmentarzu przeznaczona na pokrycie kosztów nowych marmurowych tablic na grobowcu księży proboszczów.

Dziękujemy Państwu Zającom za odrestaurowanie tablic ks. dr. Antoniego Gagatnickiego i ks. prałata Jana Macha.

Wierni, którzy 1 i 2 listopada nawiedzą kościół mogą dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Według obowiązujących przepisów mogą uzyskać ten odpust tylko jeden raz w ciągu dnia. W czasie nawiedzenia kościoła należy odmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, oraz trzeba wypełnić inne warunki, jak spowiedź sakramentalna, Komunia Święta i modlitwa według intencji Ojca Świętego.

Wierni, którzy nawiedzą pobożnie cmentarz i przynajmniej w myśli pomodą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące: odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada (włącznie) jest zupełny, w inne dni roku – cząstkowy.

Dnia 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Kościół wspomina wszystkich tych, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy i poleca ich w modlitwie Bożemu Miłosierdziu. Chciejmy i my przyjść im z pomocą przez ofiarowane modlitwy, odpusty a przede wszystkim ofiarę Mszy świętej. Msze św. o godzinie 6.30 (po mszy św. o godz. 6.30 wypominki jednorazowe połączone z różańcem), następnie o godz. 9.00 i 18.00. Po mszy św. o godz. 18.00 procesja za zmarłych połączona z wypominkami i Koronką do Bożego Miłosierdzia po kościele. Na prośbę wielu parafian, którzy pracują w tym dniu dodatkowa msza św. o godz. 19.30.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek msza św. wotywna o Eucharystii o godz. 6.30. W piątek msza św. wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 6.30. Spowiedź święta od godziny 17.00. W sobotę msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 6.30.

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Jest jeszcze tygodnik „Niedziela”, w którym znajduje sie obszerny artykuł z koronacji.

Wójt Gminy Tokarnia informuje o możliwości otrzymania dotacji na wymianę starego pieca węglowego na nowy ekologiczny. Wnioski należy składać do 15 listopada w Urzędzie Gminy, pokój nr 6. Szczegóły na stronie internetowej Gminy oraz w Urzędzie Gminy.

Wszystkie informacje z życia naszej wspólnoty, intencje mszalne, oraz ogłoszenia parafialne znajdziemy na stronie internetowej naszej parafii: www.parafiatokarnia.pl. Zachęcamy do jej odwiedzania.

W piątek odprawiliśmy pogrzeb + Piotra Romaniaka. Módlmy się o spokój jego duszy.