chrzest duchsw eucharystia1
pokuta-konfesjonal namaszczenie1 0491
malz