Po usilnych staraniach trwających z górą 3 lata, w latach 1969/70 wybudowaną piękną drewnianą dzwonnicę, wzorując się na dzwonnicy ze Spytkowic k/ Jordanowa, jednej z najpiękniejszych z drewnianych dzwonnic w Polsce. Dzwonnicę pokryto blachą miedzianą. Z biegiem lat z dzwonnicy powstała 1 kaplica z Bolesnej części Różańca „Modlitwa Chrystusa w Ogrojcu” poświęcona pamięci Umęczonego i zmarłego Duchowieństwa w Tysiącleciu Polski, zwłaszcza Kapłanów i Sióstr rodem z Tokarni, oraz 2 Sióstr, krewnych obecnego duszpasterza.

Nowy magazyn zamieniono na drugą kaplicę „Biczowanie Jezusa” ku pamięci „Więźniów z obozów koncentracyjnych i Wygnańców Zaginionych”. W dawnej kruchcie, odłączonej od kościoła powstała trzecia kaplica „Cierniem ukoronowania Chrystusa” upamiętniająca Obrońców Polski poległych w kraju i za granicą. Zaś w dawnej zakrystii, również oddzielonej od kościółka, znajduje się czwarta kaplica „Dźwiganie Krzyża” ku pamięci tych, którzy stracili rodzinny dom, Umęczonych Rodzin i Dzieci Polskich. Na wieżyczce mały dzwonek.

Na zewnętrznej stronie prezbiterium kościółka powstała zupełnie nowa, stylowa kaplica „Ukrzyżowanie” jako wyraz religijnej i narodowej pamięci o Wszystkich Zmarłych w Tysiącleciu Polski.

We wszystkich kaplicach znajdują się rzeźby ludowe, przedstawiające daną tajemnicę, wykonane i ofiarowane przez tut. rzeźbiarza i zarazem kościelnego Józefa Wronę.

Ponadto w kaplicy – dzwonnicy, znajdują się w nowym tryptyku trzy, z ok. XVIII w. rzeźby: Matka Boża z Dzieciątkiem, św. Wojciech biskup męczennik, św. Stanisław biskup męczennik, oraz Chrystus z krzyżem i Anioł ze świecami, które w stanie wielkiego zniszczenia otrzymano w darze od pierwszego rektora kościoła w Tokarni, Ks. Kan. Władysława Maćkowskiego, wówczas prokuratora Krakowskiego Seminarium Duchownego.

Prace konserwatorskie przy w/w rzeźbach wykonał w 1973 roku Józef Wrona pod kierunkiem konserwatora z Krakowa.

Również dziełem Józefa Wrony jest rzeźba „Chrystus na osiołku palmowym”, wykonana w 1967 roku, którą w czasie procesji w Niedzielę Palmową, według prastarego zwyczaju, wiezie się wokół kościółka wśród barwnych palm. W procesji bierze udział od 1968 roku prócz miejscowych wiernych, wiele gości z Polski a nawet z zagranicy.