W staropolskim języku Niedzielę Palmową określano jako Niedzielę Kwietną, gdyż przypada w porze wiosennej, kiedy na polach i łąkach ukazują się pierwsze polne kwiaty.

Niedziela Palmowa rozpoczyna w kalendarzu kościelnym Wielki Tydzień i cykl najważniejszych obrzędów i uroczystości bezpośrednio z obchodami Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.

W kościołach na terenach górskich podczas procesji w Niedzielę Palmową nosi się palmy wykonane z łodyg wikliny rosnące nad rzekami i potokami, często nazywane „baziami”.

Procesje z palmami wyrażają głębokie treści religijne. W tradycji Kościoła palma symbolizuje bowiem zarówno męczeństwo jak i triumf, a zatem Mękę i chwalebne Zmartwychwstanie Jezusa oraz nieśmiertelność duszy ludzkiej.

Palmy w Tokarni są piękne, wykonywane ręcznie, a ich wysokość sięga nieraz kilkunastu metrów. Przystraja się je misternie wykonanymi kwiatami z kolorowej bibuły i ozdabia różnobarwnymi wstążkami, dodając zielone gałązki bukszpanu.

Po powrocie do domów z łodyg wiklin poświęconych palm wykonuje się małe krzyżyki, które gospodarze wbijają w każde pole zasiane oziminą. Jest to znak wiary i ufności w udany rok i obfite plony.

W Tokarni zachował się także w czasie procesji z palmami pradawny obrzęd wiezienia na wózku drewnianej figury Chrystusa jadącego na osiołku, autorstwa miejscowego rzeźbiarza – Józefa Wrony. Obrzęd ten, zwany niegdyś Jezuskiem Lipowym, Dębowym lub Palmowym, prawdopodobnie niemieckiego pochodzenia w przeszłości odbywał się we wszystkich kościołach i znany był w Polsce już w XV wieku.

Obrzęd ten po przeszło dwustu latach przerwy został tam reaktywowany przez miejscowego proboszcza księdza Jana Macha i od 1968 roku nieprzerwanie uświetnia uroczystości Niedzieli Palmowej w Tokarni, oraz odbywające się tu procesje z wysokimi palmami. Jest więc zarówno uroczystością religijną, jak i pięknym, niezwykłym widowiskiem, które każdego roku w Niedzielę Palmową sprowadza do Tokarni, nie tylko rzesze wiernych, ale także i turystów z różnych stron Polski i z zagranicy.

W procesji obwożona jest figura Chrystusa na osiołku – kopia rzeźby znajdującej się w Muzeum Szołayskich w Krakowie, datowanej na około 1470 r. Rzeźba ta należy do najlepiej zachowanych tego typu figur w zbiorach europejskich. Została wykonana prawdopodobnie w jednym z krakowskich warsztatów rzeźbiarskich na zamówienie możnego rodu Szydłowskich z Szydłowa. Ona to właśnie posłużyła za wzór wspomnianemu już Józefowi Wronie, który sporządził podobną dla swojej parafii za namową jej ówczesnego proboszcza – nieżyjącego już ks. Jana Macha.

Tokarnia jest już dzisiaj chyba jedynym w Polsce miejscem, gdzie figura Jezusa na osiołku towarzyszy procesji w Niedzielę Palmową, w czasie której wierni niosą ogromne, wielometrowe palmy dekorowane papierowymi kwiatami.