Obchodzimy dziś największą uroczystość naszej wiary. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest centrum roku liturgicznego, jego punktem kulminacyjnym, źródłem i szczytem tego, co celebrujemy w ciągu całego roku.

Z racji Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego w najbliższy piątek nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Jutro drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Msze Święte, jak w niedzielę. Składka na Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek Godzina Święta o 17.00. W piątek okazja do spowiedzi od godz. 17.30.

Dziękujemy wszystkim za udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, a księdzu Krzysztofowi za piękne i bogate w treść kazania pasyjne.

Przygotowanie Wielkiego Tygodnia wymagało wiele wysiłku. Dlatego serdecznie dziękujemy: przede wszystkim kapłanom; p. organiście, panu kościelnemu, Liturgicznej Służbie Ołtarza, członkom poszczególnych grup parafialnych, oraz osobom ozdabiającym kościół. W sposób szczególny wyrażamy wdzięczność paniom: p. Zofii Korabik, p. Sylwii Mirowskiej-Ignacok oraz p. Stanisławowi Nawarze za wykonanie Ciemnicy i za skłaniającą do głębszej refleksji dekorację Grobu Pana Jezusa. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierali te wysiłki swoją modlitwą i ofiarą.

Na ręce p. Dominika Czyszczonia, prezesa Związku Pszczelarzy składamy wyrazy wdzięczności bartnikom za ufundowanie paschału. Dziękujemy również Cukierni Hanusiak za wsparcie naszych strażaków, którzy pełnili wartę przy Grobie Pana Jezusa.

Dziękujemy za tak liczny i pobożny udział w obchodach Triduum Sacrum. Dziękujemy pani Teresie i scholi „Śnieżnej Pani”. Dziękujemy naszej Orkiestrze OSP, oraz naszemu wspaniałemu chórowi za ubogacenie liturgii pięknym śpiewem i muzyką, a przede wszystkim naszym druhom strażakom za ich wartę przez całą piątkową noc i sobotni dzień przy Grobie Pana Jezusa.

Dziękujemy pocztom sztandarowym: Ochotniczej Straży Pożarnej, Gimnazjum, Szkoły Podstawowej z Tokarni, Arcybractwa Honorowej Straży NSPJ. Dziękujemy paniom i dziewczętom niosącym feretrony, figury i różaniec; Różom Różańcowym, Panom niosącym chorągwie; wszystkim przedstawicielom grup parafialnych dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dziękujemy mieszkańcom 2. i 3. części roli Hoboty za posprzątanie świątyni na dzisiejszą uroczystość i złożoną ofiarę na kościół. O porządki w tym tygodniu uprzejmie prosimy mieszkańców 4. części tej roli.

Dziękujemy Kindze i Mariuszowi Juszczak; rodzinie Zemla i Pęcek; narzeczonym: Monice Korzeń i Adamowi Kołodziejczykowi oraz pewnej osobie za ofiary złożone na potrzeby naszego kościoła.

W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali Niedzielę Bożego Miłosierdzia.

Drodzy Parafianie i Goście, przyjmijcie, prosimy, nasze życzenia:

W tym dniu, w którym dzieją się rzeczy niebywałe, w którym Bóg pokazuje kolejny raz, że nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych, spróbujmy popatrzeć na pusty grób, nie tylko oczyma, ale przede wszystkim sercem. Niech Zmartwychwstały Chrystus rozjaśni naszą ciemność i obudzi w nas pragnienie nieba. Niech zaprowadzi nas do pustego grobu, byśmy zobaczyli i uwierzyli, że tylko On może odsunąć każdy kamień w naszym życiu.

Zaprośmy Zmartwychwstałego w progi wszystkich naszych spraw, by nadał sens temu, co wydaje się beznadziejne, by pomógł rozwiązać, to co trudne, a w życiu poprowadził nas właściwą drogą, abyśmy razem z nami mógł cieszyć się z dobrych rzeczy. Radujmy się – Jezus żyje i jest z Nami. Błogosławionej Paschy.01