Przeżywamy niedzielę „Ad Gentes” pod hasłem „Miłosierni aż po krańce świata” jako dzień solidarności, modlitwy, postu i ofiary dla misjonarzy i misjonarek (naszych rodaków) pracujących na misjach. Niech nasza modlitwa wspiera dzieło ewangelizacji i pomaga w trudnej i niebezpiecznej pracy. Po Mszach św. będzie można złożyć do puszek dobrowolną ofiarę na ten cel.

Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwie Gorzkich Żali, które odprawiamy w każdą niedzielę o godzinie 15.00. Kazania pasyjne głosi ks. dr Wojciech Olszowski, ekonom Kurii Metropolitalnej, członek Komitetu Organizacyjnego ŚDM, rodak z Myślenic. Składka na Gorzkich Żalach przeznaczona jest na przygotowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego.

Droga Krzyżowa dla dzieci i dorosłych w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 16.30, a dla młodzieży o godzinie 19.00.

Udziałem w nabożeństwach wielkopostnych można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Wielkopostne rekolekcje parafialne będziemy przeżywać w dniach od 13 do 16 marca. Poprowadzi je ks. dr hab. Damian Wąsek, wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Módlmy się o dobre przygotowanie i przeżycie tych dni zarówno dla kaznodziei, jak i dla nas i naszych rodzin.

Ogłaszając Rok Miłosierdzia papież Franciszek zapowiedział tzw. „Dobę dla Jezusa”, wyznaczając jej termin na 4/5 (piątek/sobota) marca. Szczegóły zapowiemy za tydzień.

Dziękujemy mieszkańcom 1 części roli Bierówki za posprzątanie świątyni i złożoną ofiarę na kościół. O porządki w sobotę prosimy mieszkańców 2 części tej roli, którą podzieliliśmy na 4 części.

Dziękujemy narzeczonym Krzysztofowi Hanusiakowi i Marcie Jochymek za ofiarę na kościół, oraz Jolancie i Dawidowi Sikorom a także Dorocie i Jackowi Janickim za dar materialny na kościół złożony przy okazji chrztu ich dzieci.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.

Dla wszystkich parafian i gości składamy życzenia wytrwania w dobrych postanowieniach wielkopostnych. Szczęść Boże!