kwiecień 2020

7 elementy

3 NIEDZIELA WIELKANOCNA 2020

by Robert Pietrzyk

Dzisiaj rozpoczyna się 12. Tydzień Biblijny pod hasłem Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia. W tym tygodniu będziemy koncentrować się na lekturze Ewangelii według św. Mateusza. To w tej Ewangelii Jezus obrazowo ukazuje związek Jego nauki z życiem każdego z nas: „Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z […]

Homilia abp. Marka Jędraszewskiego w Niedzielę Miłosierdzia

by Robert Pietrzyk

„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie” (1 P 1, 3-4). Tak pisał św. Piotr w swoim Pierwszym Liście, który […]

List Rektora UPJPII w Krakowie na drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego 2020

by Robert Pietrzyk

Drodzy Siostry i Bracia! Kobiety w dzisiejszej Ewangelii oddaliły się od grobu Jezusa „z bojaźnią 
i wielką radością”. Ich poranne przybycie do Apostołów z dobrą nowiną wyraża wszystkie te przeżycia, które Kościół od wieków wyśpiewuje w starożytnej pieśni Exsultet: „Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś […]

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA

by Robert Pietrzyk

Znaczenie dzisiejszego Święta wyraził Pan Jezus w słowach: „Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Mojego i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy, ma być świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w dniu tym mówić o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu Moim”. Dzisiaj nie tylko chcemy mówić o Miłosierdziu, ale także […]

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 2020

by Robert Pietrzyk

Drodzy Parafianie i Goście! Niech Jezus Cierpiący przymnaża Wam męstwa i odwagi Niech Chrystus Zmartwychwstały ubogaca Was radością i pokojem Niech Żyjący Pan będzie Waszym Przewodnikiem na drodze wiary w tym czasie wielkiej próby Z darem zdrowia i nadziei przy świątecznym stole. Błogosławionej Paschy. Mimo wszystkich ograniczeń i trudności w przeżywaniu Wielkiego Postu i Świąt […]

NIEDZIELA PALMOWA 2020

by Robert Pietrzyk

Dziękujemy dorosłym, młodzieży i dzieciom, a zwłaszcza naszym chorym za pobożny udział w rekolekcjach parafialnych, a księdzu Krzysztofowi za ich przygotowanie i przeprowadzenie. Umocnieni łaską rekolekcji wielkopostnych rozpoczynamy Wielki Tydzień. Dziś w Niedzielę Palmową wspominamy mesjański wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Dzisiaj, po sumie Droga Krzyżowa. Gorzkie Żale o godz. 15.00. Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy pamiętając […]

List ze wskazaniami duszpasterskimi Metropolity Krakowskiego
na ostatni etap Wielkiego Postu 2020

by Robert Pietrzyk

Umiłowani Bracia i Siostry! Wielki Post w roku 2020 ma niezwykły charakter. Walce z grzechem, która toczy się w  ludzkich sercach, towarzyszy walka z pandemią na wielu odcinkach życia. Rośnie intensywność jednej i drugiej walki. Potrzebna jest coraz większa mobilizacja w pokonaniu wirusa, ale nie mniejsza musi być determinacja w odrzuceniu grzechu. Na ten ostatni […]