listopad 2020

6 elementy

1. NIEDZIELA ADWENTU

by Robert Pietrzyk

Rozpoczęliśmy liturgiczny okres Adwentu. Wykorzystajmy dobrze ten czas dla odnowienia i umocnienia więzi z Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Bogu i ludziom. Roraty, codziennie o godz. 18:00. Spotkania adwentowe przybliżą tajemnicę mszy świętej, […]

List pasterski Metropolity Krakowskiego na Adwent 2020 roku

by Robert Pietrzyk

List pasterski Metropolity Krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego na Adwent 2020 roku Ukochani Archidiecezjanie! Słyszymy dzisiaj słowa Pana Jezusa, będące prawdziwym programem na Adwent Roku Pańskiego 2020: „Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie” (Mk 13, 33). W pierwszej chwili można by odnieść wrażenie, że to wezwanie wpisuje się w treść tego, co przeżywamy […]

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

by Robert Pietrzyk

Dzisiejsza niedziela to uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Za tydzień pierwsza niedziela Adwentu. Po mszy św. o godz. 13:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i akt oddania Chrystusowi Królowi Wszechświata. W trakcie adoracji do godziny 15.00 będziemy modlić się o dobre przygotowanie naszych serc i rodzin na Święta Bożego Narodzenia. Dziękujemy mieszkańcom 2. części roli Gębki za […]

Orędzie Papieża Franciszka na IV Światowy Dzień Ubogich

by Robert Pietrzyk

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA IV ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH “Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7, 32) “Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7, 32). Starożytna mądrość postawiła przed nami te słowa jako uświęcony kodeks do wprowadzania w życie. Brzmią one dziś z całą swoją znaczeniową mocą, pomagając nam skoncentrować wzrok na tym, co istotne i przekroczyć barierę […]

33. NIEDZIELA ZWYKŁA

by Robert Pietrzyk

Dzisiejsza niedziela w Kościele powszechnym obchodzona jest jako Światowy Dzień Ubogich. Dziękujemy mieszkańcom 1. części roli Gębki za posprzątanie świątyni i porządki wokół kościoła. W tym tygodniu o sprzątanie prosimy mieszkańców 2. części tej roli. Na renowację ołtarza ofiarę złożyła Maria Cudak. Bóg zapłać! Dzisiaj z racji 3 niedzieli miesiąca, składka inwestycyjna przeznaczona na utrzymanie […]

32. NIEDZIELA ZWYKŁA

by Robert Pietrzyk

Dzisiaj, solidaryzujemy się w modlitwie z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. Nie możemy zapominać, że są na świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane, a wielu wyznawców Chrystusa płaci za wiarę najwyższą cenę – swoje życie. Ofiary składane dzisiaj do puszek przeznaczone są na Fundusz Organizacji „Kościół w Potrzebie”. Dziękujemy mieszkańcom 2. części […]