listopad 2016

4 elementy

1 NIEDZIELA ADWENTU

by Robert Pietrzyk

Rozpoczynamy Adwent. Wszystkich parafian zachęcamy do pogłębienia swojej relacji Bogiem, poprzez spowiedź świętą i udział w roratach, na które zapraszamy od poniedziałku do soboty o godzinie 18.00. Temat: „BOSKI WIP”. Jutro, w czasie pierwszych rorat każde dziecko otrzyma planszę. W kolejnych dniach będą rozdawane naklejki ze słowami wypowiedzianymi przez św. brata Alberta oraz Matkę Bożą […]

List pasterski Episkopatu Polski w sprawie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana

by Robert Pietrzyk

List pasterski Episkopatu Polski w sprawie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana Drogie Siostry i Drodzy Bracia! W dzisiejszej Ewangelii wybrzmiało ważne pytanie Pana Jezusa o naszą wiarę: „Czy (…) Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? (Łk 18,8). Bez wiary, jak zaznacza autor Listu do Hebrajczyków, „nie można podobać się Bogu” […]

33 NIEDZIELA ZWYKŁA

by Robert Pietrzyk

Dzisiaj obchodzimy „Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym”. W tym roku modlimy się szczególnie za chrześcijan w Iraku. Po mszach św. będziemy kwestować na ten cel. Dzisiaj w parafiach i diecezjach zakończenie Jubileuszu Roku Miłosierdzia. Starajmy się skorzystać z tego czasu szczególnej łaski miłosiernego Boga. Dziękujemy mieszkańcom 2-ej części roli Dział Wyżny za posprzątanie kościoła, za […]

32 NIEDZIELA ZWYKŁA

by Robert Pietrzyk

Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Po każdej mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu. Modlitwy za zmarłych do wtorku tj. 8 listopada o godz. 17.15. Dziękujemy mieszkańcom 1-ej części roli Dział Wyżny za posprzątanie kościoła, za kwiaty oraz ofiarę na kościół. O porządki w tym tygodniu prosimy mieszkańców 2-ej części roli Dział Wyżny. Prosimy w poniedziałek 2 mężczyzn […]