Dziękujemy mieszkańcom 2. części roli Dziubras Górny za posprzątanie świątyni oraz udekorowanie ołtarza kwiatami. O porządki prosimy mieszkańców 3. części tej roli. Ołtarz kwiatami w tym tygodniu udekorują nowożeńcy, którzy w sobotę staną na ślubnym kobiercu.

Dziękujemy rodzicom Anastazji z okazji jej chrztu św. za złożoną ofiarę na kościół.

Kontynuujemy przygotowanie do Wielkiego Postu. W ramach Nabożeństwa czterdziestogodzinego po sumie będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja, którą zakończy Koronka do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15.00. Zapraszamy na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem.

W następną niedzielę przed naszym kościołem odbędzie się kiermasz charytatywny dla dwu i pół letniej Kasi Jędrasiak, która ma poważną wadę serduszka. Jedynym człowiekiem na świecie, który dał nam szansę na ocalenie jej życia, jest dr Hanley z kliniki w Stanford w USA. Operacja jest bardzo kosztowna. Wielu ludzi dobrej woli, aby pomóc w zbiórce funduszy na operację organizuje kiermasz, na którym znajdować się będą przetwory domowe: dżemy, soki, sałatki, miód, pieczywo, ciasto, oscypki, korbacze, barszcz kiszony, kapusta kiszona, kwiat lipy, makaron swojski. Będą również: pluszaki, słodycze, owoce, obrazki ręcznie haftowane, kwiatki ręcznie robione. Kiermasz poprowadzą Anna Wojtasik ze Stróży wraz z córką. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na leczenie Kasi Jędrasiak.

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości korzystającej ze zbiornika bezodpływowego (tzw. szamba) lub oczyszczalni przydomowej zobowiązany jest złożyć odpowiednie zgłoszenie w Urzędzie Gminy (pokój nr 6) w terminie do 26 lutego 2019 r.
Zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy oraz można je pobrać ze strony internetowej Urzędu.

Sołtys wsi Tokarnia ogłasza, że od dnia 25 lutego do 15 marca będzie przyjmować opłaty za podatki rolne w strażnicy, codziennie od godz. 8.00 do 10.00.

Radna Gminy, p. Michalina Klimas zaprasza wszystkich zainteresowanych instalacją gazową na terenie Więcierży na spotkanie, które odbędzie się w dniu 3 marca (niedziela) o godzinie 10.15 w Szkole Podstawowej nr. 2.

Wczoraj odbył się pogrzeb + Eugeniusza Makucha. Polećmy naszego zmarłego brata Miłosiernemu Bogu.

Zbawiciel przypomina uczniom: „Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie”. Niech ta wskazówka pomaga nam uszlachetniać serce i odbudowywać więzi społeczne. Błogosławionej niedzieli.