Dzisiaj Niedziela Świętej Rodziny. Witamy w naszej wspólnocie ks. Prałata Jana Kabzińskiego. Razem modlimy się, aby w każdej rodzinie naszej parafii panowała atmosfera domu Rodziny z Nazaretu.

Dziękujemy mieszkańcom 3. części roli Hoboty za posprzątanie świątyni, porządki wokół kościoła oraz za dar materialny złożony na kościół od całej roli. O porządki w tym tygodniu prosimy mieszkańców ról: Dziury i Kocury.

Dziękujemy narzeczonym: Anecie i Jackowi oraz rodzicom Angeliki Radoń za ofiary złożone na kościół.

Przy okazji wizyty duszpasterskiej ofiarę na kościół złożyli: Z roli Dziołek: rodzina Kowalcze, Aniela Pęcek, rodzina Kozak. Z roli Jątyki: rodzina Majerków rodzina Hanusiaków, rodzina Jątyków, Klementyna i Marian Filipek, rodzina Filipków, rodzina Zadorów i Rabiańskich, rodzina Rudzińskich, rodzina Mirków, rodzina Ziębów, rodzina Dyrczów. Z roli Perły: rodzina Drążyków, rodzina Kozaków i Hanusiaków, rodzina Świerczków, rodzina Hanusiaków. Z roli Pawlaki: rodzina Budów i Pietrzaków, rodzina Lorków, rodzina Fererro-Cudak. Z roli Dom nad Kacprem: rodzina Słoninów, rodzina Zielińskich

Z roli Florki: rodzina Hansów, rodzina Cudaków, Zofia Hanusiak, Anna i Walenty Hanusiak, Anna i Piotr Hanusiak, rodzina Zająców, rodzina Jamków. Z roli Na Wysokiej: Stanisław Hobot i rodzina Płachtów. Z roli Barnasiówka: rodzina Proszkowców. Z roli Za Górą: Bolesław Filipek. Z roli Morgi: Danuta i Tadeusz Pustelnik, Justyna i Grzegorz Pustelnik. Z roli Luberdy: Anna i Franciszek Luberda, Dorota i Janusz Luberda, Bernadetta i Bolesław Luberda, Marzena i Wojciech Hobot, Jan Luberda z rodziną, Krzysztof Luberda z rodziną, Bronisław Luberda z rodziną. Z roli Łocki: Zofia Omylak, Ewa i Franciszek Pustelnik, rodzina Wnęk, rodzina Zadorów, rodzina Wojtasików. Z roli Pod Lasem: rodzina Makusków, rodzina Proszków. Z roli Przysop: rodzina Proszków, rodzina Tajsów, rodzina Morusów, Jan Morus z rodziną, Piotr Bednarz z rodziną, Aneta i Rafał Morus. Z roli Dział Wyżny: rodzina Zadorów, Irena i Jan Pustelnik, Monika i Adam Kołodziejczyk, rodzina Niedpośpiał, rodzina Dyrczów, Ludwika i Józef Tobolak, rodzina Ziemblów, Renata i Franciszek i Tobolak z rodziną, oraz dwie rodziny, które prosiły o anonimowość.

W najbliższy wtorek zakończenie roku kalendarzowego. Wspomnienie św. Sylwestra I, papieża. O godz. 17.00 nieszpory z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, suplikacjami i „Te Deum”. Zachęcamy do udziału w tej błagalno-dziękczynnej modlitwie za miniony rok. Zapraszamy także rodziny naszych zmarłych parafian, którzy w tym roku odeszli do wieczności. Wyczytamy ich imiona, zapalimy znicze pamięci, które po zakończonej Eucharystii członkowie rodzin zaniosą na groby swoich bliskich.

We środę, 1 stycznia, rozpoczynamy Nowy Rok wołaniem o pokój, zgodę i jedność na świecie, w naszej Ojczyźnie a zwłaszcza w naszej parafii. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze św. jak w niedzielę.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Godzina Święta od 17.00. W pierwszy piątek spowiedź od godz. 17.00.
Dzisiaj po każdej mszy św. dzieci ze scholi Śnieżnej Pani rozprowadzają zestawy na Święto Trzech Króli. Składane przy tej okazji dobrowolnie datki zostaną przekazane na potrzeby tej muzycznej grupy. Za wsparcie z całego serca dziękujemy.

W dniu dzisiejszym zapraszamy o godzinie 17.00 do sali widowiskowej GOKiS na koncert Orkiestry Dętej OSP Tokarnia „Muzyczna Małopolska”.

W zakrystii są plansze z naklejkami z rorat. Po mszy św. zapraszamy dzieci do odebrania swoich plansz.

Harmonogram wizyty duszpasterskiej
02 stycznia (czwartek) – Dziury, Kocury, Proszki, Fuły
03 stycznia (piątek) – Gębki
04 stycznia (sobota) – Knapy (od Państwa Jurczak do końca)

Ogłoszenie:
Wójt Gminy Tokarnia informuje o konieczności złożenia w Urzędzie Gminy nowych deklaracji „śmieciowych” do dnia 10 stycznia 2020 roku.

Św. Paweł wzywa: „A w sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele”. Niech łaska Nowonarodzonego umacnia nas w postawie afirmacji życia.