Dziękujemy mieszkańcom 3. części roli Knapy za posprzątanie świątyni oraz za ofiarę złożoną na kościół. O porządki w tym tygodniu prosimy mieszkańców kolejnej, ostatniej części tej roli.

Dzisiaj po mszy św. o godzinie 16.15 zapraszamy na Koncert Kolęd w wykonaniu scholi parafialnej „Śnieżnej Pani” pod kierownictwem p. Teresy Hans i naszego parafialnego chóru „Mio Dio” pod batutą p. Łukasza Walczyka, organisty z Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Gościem specjalnym koncertu będzie p. Wiktoria Bisztyga, sopranistka – solistka występująca na wielu koncertach krajowych i zagranicznych.

We wtorek o godz 16.30 zapraszamy na zbiórkę kandydatów na ministrantów.

Z racji pierwszego piątku miesiąca spowiedź święta od godziny 17.00.

W sobotę 2 lutego obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej, a po raz 23. będziemy przeżywali Dzień Życia Konsekrowanego. Msze św. o 7.00; 9.00; 18.00 i 19.30. Prosimy, aby przynieść gromnice wyposażone w okapniki i uważać, by ławki i posadzkę naszej światyni nie zakapać woskiem z zapalonych świec. Ofiarami do puszek w tym dniu wesprzemy zakony kontemplacyjne.

Dziękujemy Tomaszowi Ireneuszowi Strękowi za ofiarę na malowanie światyni. Bóg zapłać.

Przy okazji wizyty duszpasterskiej ofiary na kościół złożyli:

Z roli Osiedle Górne: Michalina i Stanisław Funek, rodzina Jątyków, rodzina Surlas, Dariusz Hanusiak z rodziną, rodzina Radoniów, rodzina Cudaków, rodzina Fiedorów, rodzina Słoninów, rodzina Żądło, Stanisław Gawlak, rodzina Mizerów, rodzina Jamrozików, rodzina Mirków, rodzina Dragoszów, Jadwiga Zduń, rodzina Stręków, Grażyna Ralska, Renata Radoń, rodzina Jaroszewskich, rodzina Hanusiaków, Rafał Pęcek z rodziną, Joanna i Stanisław Grubarek z dziećmi, rodzina Grubarek, rodzina Leśniaków, rodzina Nawarów, Marian Proszek z rodziną, Katarzyna i Leon Radoń, Anna i Mateusz Mizera, pewna osoba, dwie anonimowe rodziny.

Z roli Polana: rodzina Kosków, rodzina Barglików. Z roli Zamki: Zofia i Jan Hanusiak, rodzina Hanusiaków, Mieczysław Wróbel z rodziną, Stanisław i Janina Hanusiak, Józef Hanusiak z rodziną, rodzina Wrona, pewna rodzina.
Z roli Hanuski: rodzina Hanusiaków, rodzina Pindel, rodzina Dyrczów, Magdalena i Bartłomiej Dyrcz, rodzina Róg, Krystyna i Tadeusz Büttner, pewna osoba.

Pozostała część roli Knapy: rodzina Bednarzów, Józef Makusek, rodzina Ulmańców, rodzina Lenartek-Nawara, Iwona i Krzysztof Firek, Mariusz Kluska z rodziną.

Dodatkowo z roli Kostruchy: Józef Wnęk z rodziną.

Wszystkim ofiarodawcom składamy wyrażamy wdzięczność za ofiary złożone przy okazji kolędy na potrzeby naszego kościoła.

Parafianiom, którzy wzięli udział w pogrzebie + Antoniny Litwy, Mamy Księdza Krzysztofa i Księdza Józefa, w imieniu Kapłanów i ich Rodziny składamy serdeczne podziękowanie i wyrazy wdzięczności za Waszą obecność, złożone intencje mszy św. i modlitwę.

Wójt Gminy Tokarnia zawiadamia o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy, który będzie czynny w poniedziałki od godziny 7:30 do godziny 17:00, natomiast w piątki od 7:30 do 14:00. W pozostałe dni Urząd będzie czynny jak dotychczas tzn. od 7:30 do 15:30.

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości korzystającej ze zbiornika bezodpływowego lub oczyszczalni przydomowej zobowiązany jest złożyć odpowiednie zgłoszenie w Urzędzie Gminy w terminie do 15 lutego 2019 r. Zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy oraz można je pobrać ze strony internetowej Urzędu.

Św. Paweł pisze: „W przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami”. Niech każdy z nas czuje się powołany w tej wspólnocie.