Obchodzimy dziś największą uroczystość naszej wiary. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest centrum roku liturgicznego, jego punktem kulminacyjnym, źródłem i szczytem tego, co celebrujemy w ciągu całego roku. Niech ta myśl szczególnie nam towarzyszy, gdy będziemy się spotykać w gronie rodzinnym, czy wśród przyjaciół.

Z racji Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego w najbliższy piątek nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Jutro drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Msze Święte, jak w niedzielę. Składka na Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek Godzina Święta o 17.00. W piątek okazja do spowiedzi od godz. 17.30.

Dziękujemy wszystkim za udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, a księdzu Krzysztofowi za piękne i bogate w treść kazania pasyjne.

Przygotowanie Wielkiego Tygodnia wymagało wiele wysiłku. Dlatego serdecznie dziękujemy: przede wszystkim kapłanom; p. organiście, panu kościelnemu, Liturgicznej Służbie Ołtarza, członkom poszczególnych grup parafialnych, oraz osobom ozdabiającym kościół. W sposób szczególny wyrażamy wdzięczność paniom: p. Zofii Korabik, p. Sylwii Mirowskiej-Ignacok oraz p. Stanisławowi Nawarze za wykonanie Ciemnicy i za skłaniającą do głębszej refleksji dekorację Grobu Pana Jezusa. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierali te wysiłki swoją modlitwą i ofiarą.

Dziękujemy Cukierni Hanusiak za wsparcie naszych strażaków, którzy pełnili wartę przy Grobie Pana Jezusa.

Dziękujemy za tak liczny i pobożny udział w obchodach Triduum Sacrum. Dziękujemy pani Teresie i scholi „Śnieżnej Pani”. Dziękujemy naszej Orkiestrze OSP, oraz naszemu wspaniałemu chórowi za ubogacenie liturgii pięknym śpiewem i muzyką, a przede wszystkim naszym druhom strażakom za ich wartę przez całą piątkową noc i sobotni dzień przy Grobie Pana Jezusa.

Dziękujemy pocztom sztandarowym: Ochotniczej Straży Pożarnej, Gimnazjum, Szkoły Podstawowej z Tokarni, Arcybractwu Honorowej Straży NSPJ. Dziękujemy paniom i dziewczętom niosącym feretrony, figury i różaniec; Różom Różańcowym, Panom niosącym chorągwie; wszystkim przedstawicielom grup parafialnych dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dziękujemy mieszkańcom 2. i 3. części roli Hoboty za posprzątanie świątyni na dzisiejszą uroczystość i złożoną ofiarę na kościół. O porządki w tym tygodniu uprzejmie prosimy mieszkańców 4. części tej roli.

Dziękujemy Kindze i Mariuszowi Juszczakom; rodzinie Zemla i Pęcek; narzeczonym: Monice Korzeń i Adamowi Kołodziejczykowi oraz pewnej osobie za ofiary złożone na potrzeby naszego kościoła.

W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali Niedzielę Bożego Miłosierdzia.

Drodzy Parafianie i Goście, przyjmijcie, prosimy, nasze życzenia:

W tym dniu, w którym dzieją się rzeczy niebywałe, w którym Bóg pokazuje kolejny raz, że nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych, spróbujmy popatrzeć na pusty grób, nie tylko oczyma, ale przede wszystkim sercem. Niech Zmartwychwstały Chrystus rozjaśni naszą ciemność i obudzi w nas pragnienie nieba. Niech zaprowadzi nas do pustego grobu, byśmy zobaczyli i uwierzyli, że tylko On może odsunąć każdy kamień w naszym życiu.

Zaprośmy Zmartwychwstałego w progi wszystkich naszych spraw, by nadał sens temu, co wydaje się beznadziejne, by pomógł rozwiązać, to co trudne, a w życiu poprowadził nas właściwą drogą, abyśmy razem z nami mógł cieszyć się z dobrych rzeczy. Radujmy się – Jezus żyje i jest z Nami. Błogosławionej Paschy.