W imię Boże rozpoczęliśmy parafialne i szkolne rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne głosi o. Anzelm Frączek, paulin z Jasnej Góry. Prośmy o Dary Ducha Świętego dla rekolekcjonisty, a także o ich błogosławione owoce dla całej naszej parafialnej wspólnoty.

Porządek nauk rekolekcyjnych w dniu dzisiejszym przedstawia się następująco: Msze święte z nauką ogólną; o 07.00 i 11.00. Msza św. z nauką dla dzieci o godz. 09.00. Gorzkie Żale o godzinie 15.00. Składka z Gorzkich Żali przeznaczona zostanie na kwiaty, światło i dekorację Ciemnicy i Bożego Grobu. O godz. 16.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży ponadgimnazjalnej, studiującej i pracującej. Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

W poniedziałek zapraszamy do kościoła na msze święte z kazaniem ogólnym o godz. 6.30 i 18.00. Nauka rekolekcyjna (bez mszy św.) dla uczniów Gimnazjum o godz. 8.00, dla uczniów Szkoły Podstawowej z Tokarni o godz. 9.30. Uczniowie Szkoły Podstawowej z Więcierży będą mieli naukę w szkole o godz. 11.30. Ostatnia nauka rekolekcyjna dla młodzieży ponadgimnazjalnej, studiującej i pracującej o godz. 20.00. Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

Spowiedź rekolekcyjna (wtorek) od 8.00 do 12.00; popołudniu, od 16.00 do 20.00 (z przerwą od 18.00 do 18.30). W tym dniu msze święte z nauką ogólną o godz. 6.30 i 18.00. Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

Środa. Ostatni dzień rekolekcji. Uczniów Gimnazjum zapraszamy na mszę św. do kościoła o godz. 8.00; uczniów Szkoły Podstawowej z Tokarni na godz. 9.30, a uczniów Szkoły Podstawowej z Więcierży na godz. 11.30.

Msza św. z nauką ogólną w tym dniu o godz. 6.30. Na mszy św. o godzinie 18.00 zakończymy nasze rekolekcje specjalnym błogosławieństwem rekolekcjonisty.

W tym dniu na wszystkich mszach świętych składka przeznaczona dla ojca rekolekcjonisty na potrzeby klasztoru na Jasnej Górze; ale która – myślę – będzie również wyrazem naszej, serdecznej i szczodrej wdzięczności za kilkudniową posługę Słowa Bożego w czasie tegorocznych rekolekcji szkolnych i parafialnych w naszej wspólnocie.

Dziękujemy chorym za udział w rekolekcjach, jak również tym, którzy pomogli chorym w dotarciu do światyni. Bóg zapłać naszym chorym braciom i siostrom, których odwiedziliśmy wczoraj przy okazji rekolekcji parafialnych z Najświętszym Sakramentem w ich domach; za modlitwę w intencji naszej wspólnoty, oraz złożone ofiary na potrzeby kościoła. Ofiary na świątynię złożyli: Józef Tobolak, Zofia Proszek, Ludwik Jątyka, Eleonora Jamrozik, Michał Hanusiak, Maria i Edward Hanusiak, Genowefa Bruzda, Stanisława Hobot, Józef Kiełtyka, Anna Barglik, Józef Jątyka.

Wyrażamy wdzięczność także kierowcom: p. Robertowi Luberdzie i p. Józefowi Hanusiakowi, którzy poświęcili swój czas i zawieźli Pana Jezusa z kapłanem do chorych.

Dziękujemy mieszkańcom ostatniej części roli Durki za posprzątanie świątyni, obejścia wokół kościoła i złożoną ofiarę. Za tydzień Niedziela Palmowa, więc serdecznie proszę o porządki w tym tygodniu mieszkańców ról: Bugaje i Koty, oraz tych mieszkańców roli Durki, którzy jeszcze nie byli w wyznaczonym terminie do sprzątania, o ile, tacy są.

Dziękujemy członkiniom Róży Kobiet Matki Bożej Kalwaryjskiej za złożoną ofiarę na pokrycie części kosztów związanych z realizacją projektu nowego, marmurowego ołtarza i ambonki.

W czwartek z racji pierwszego czwartku miesiąca Godzina Święta o 17.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec. Następnie msza św. przebłagalna za grzechy przeciwko Eucharystii, a po niej spotkanie Arcybractwa Straży Honorowej na plebanii.

W pierwszy piątek miesiąca spowiedź od godz. 17.00.

W dalszym ciągu rozprowadzamy „Baranki Caritas”. Dobrowolne ofiary złożone do puszek zostaną przeznaczane na pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym.

Następna niedziela to Niedziela Palmowa. Uroczyste błogosławieństwo palm i procesja wokół kościoła przed mszą św. o godz. 11.00. Uroczystościom przewodniczyć będzie ks. Infułat Władysław Gasidło, emerytowany proboszcz Kolegiaty Świętej Anny w Krakowie, obecnie prepozyt Kapituły Kolegiackiej Świętej Anny w Krakowie.

Prosimy wszystkich o pomoc w uświetnieniu tej uroczystości. Zapraszamy: orkiestrę, strażaków w mundurach galowych, Kliszczaków w strojach regionalnych, wszystkie grupy modlitewne i parafialne dzieci i dorosłych, panie od feretronów i od różańca, panów do baldachimu. Niech to Święto nas połączy. Kultywujmy tę piękną świąteczną tradycję, pamiętając, że czas spędzony z rodziną, to czas najpiękniejszy, a rodzinne tradycje łączą pokolenia. Tradycja tworzy bowiem rodzinę, także tę parafialną.

Dziękujemy Parafiankom, za wykonanie kolorowych kwiatów z bibuły, oraz wyprasowanie wstążek do palm tokarskich. Serdecznie prosimy grupy modlitewne osób dorosłych o przygotowanie pięknych palm, którymi udekorujemy ołtarze i przyozdobimy filary naszej świątyni. Prosimy o kontakt z p. Stanisławem, naszym kościelnym i p. Anną Hanusiak.

Dziękujemy pewnej Parafiance, która przygotowuje piękne palmy tokarskie dla naszych gości: (m.in. dla o. rekolekcjonisty czy ks. Infułata – głównego celebransa, który właśnie w Niedzielę Palmową obchodzi swoją rocznicę święceń kapłańskich).

Uprzejmie prosimy o wykonanie w rodzinach tradycyjnych, wysokich palm, z jakich znana jest nasza parafia. W tym roku organizujemy konkurs z nagrodami na Najwyższą i Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną.

Zgłoszenia palm do konkursu na Najwyższą i Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną trwają do 8 kwietnia (sobota) do godziny 12.00. Przyjmowane są pod służbowym numerem telefonu p. Bartłomieja Dyrcza, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Można też zgłosić chęć udziału osobiście w godzinach pracy kancelarii parafialnej, albo w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Tokarni.

W konkursie wezmą udział tylko te palmy, które zostaną zgłoszone do konkursu!

Dziękujemy p. Katarzynie i Ignacemu Hanusiakom oraz p. Elżbiecie i Andrzejowi Hanusiakom za dar metrialny przeznaczony na nagrody w konkursie palm.

W Galerii Dworek można obejrzeć wystawę rzeźb autorstwa Józefa Jędrochy i jego syna Franciszka Jędrochy pt. „Pokolenia”. Zapraszamy!

Zmarł śp. Tadeusz Zduń, nasz parafianin. Pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 13.00. Módlmy się o Miłosierdzie dla naszego Zmarłego Brata.

Pan Bóg zapewnia przez proroka Ezechiela: „Udzielę wam mego ducha, byście ożyli”. Niech i ta łaska będzie owocem rekolekcji.