wrzesień 2021

9 elementy

List pasterski Episkopatu Polski zapowiadający obchody XXI Dnia Papieskiego

by Robert Pietrzyk

NIE LĘKAJCIE SIĘ! List pasterski Episkopatu Polski zapowiadający obchody XXI Dnia Papieskiego Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia! Bóg po stworzeniu świata nie porzucił go i nie przestał troszczyć się o niego. Jako najlepszy Ojciec nieustannie interesuje się życiem swoich dzieci. Widząc w raju samotność Adama powołał do istnienia Ewę. Mężczyzna i kobieta stali […]

Orędzie papieskie na 107. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

by Robert Pietrzyk

Drodzy Bracia i Siostry! W Encyklice Fratelli tutti wyraziłem troskę i pragnienie, które wciąż zajmują ważne miejsce w moim sercu: „Po zakończeniu kryzysu zdrowotnego najgorszą reakcją byłoby popadnięcie jeszcze bardziej w gorączkę konsumpcjonizmu i w nowe formy postaw samozachowawczego egoizmu. Daj Boże, aby w końcu nie było już innych», a tylko «my»”  (n. 35). Z […]

26. NIEDZIELA ZWYKŁA 2021

by Robert Pietrzyk

Dziękujemy młodzieży bierzmowanej i rodzicom, którzy pomagali za posprzątanie świątyni, porządki wokół niej i za złożony dar materialny na kościół. W tym tygodniu o sprzątanie kościoła prosimy mieszkańców drugiej części ról Durki i Kiełtyki. Dzisiaj, w naszej Archidiecezji Diecezjalny Dzień Modlitwy za Młodzież. Otoczmy naszymi modlitwami młodzież w naszej archidiecezji oraz w naszej parafii. Za […]

List Metropolity Krakowskiego do Zelatorek i Zelatorów Żywego Różańca

by Robert Pietrzyk

Drogie Zelatorki, Drodzy Zelatorzy Żywego Różańca, Dnia 27 maja br. Watykańska Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych podała informację o zatwierdzeniu cudu za przyczyną Służebnicy Bożej Pauliny Jaricot, Założycielki Żywego Różańca i Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Jej beatyfikacja planowana jest w przyszłym roku w Lyonie. To wielka radość, szczególnie dla członków Żywego Różańca, i okazja do uświadomienia sobie, […]

25. NIEDZIELA ZWYKŁA 2021

by Robert Pietrzyk

Dziękujemy mieszkańcom pierwszej części roli Durki za posprzątanie świątyni, porządki wokół niej i za złożoną ofiarę na kościół. W tym tygodniu o sprzątanie kościoła, udekorowanie ołtarza kwiatami i przygotowanie świątyni na bierzmowanie prosimy młodzież przygotowującą się do tego Sakramentu. Dzisiaj obchodzimy 55. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu pod hasłem: „Chodź i zobacz!” (J 1,46). W […]

Orędzie papieża Franciszka na 55. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

by Robert Pietrzyk

Orędzie na 55. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Drodzy Bracia i Siostry! Zaproszenie do «pójścia i zobaczenia», które towarzyszy pierwszym emocjonującym spotkaniom Jezusa z uczniami, jest także metodą każdego autentycznego przekazu międzyludzkiego. Aby móc opowiadać prawdę o życiu, które staje się historią (por. Orędzie na 54. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 24 stycznia 2020 r.), […]

List Pasterski Episkopatu Polski z okazji XI Tygodnia Wychowania w Polsce

by Robert Pietrzyk

W BLASKU OJCOSTWA ŚW. JÓZEFA Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia, W dzisiejszej Ewangelii Jezus pyta swych uczniów, za kogo uważają Syna Człowieczego. Piotr udziela poprawnej odpowiedzi: „Ty jesteś Mesjaszem”. Okazuje się jednak, że nie rozumie, jakie jest znaczenie tych słów. Nie chce przyjąć tego, że Mesjasz będzie odrzucony, doświadczy cierpienia i spotka Go […]

24 NIEDZIELA ZWYKŁA 2021

by Robert Pietrzyk

Dzisiaj w świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie odbywa się beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Przyjmując dar nowych błogosławionych chciejmy ich naśladować w zawierzeniu życia Matce Bożej i służbie Bogu i człowiekowi. Dziękujemy mieszkańcom ról: Domy nad Kasprem, Dziołki i Jątyki za posprzątanie świątyni, porządki wokół niej i za złożoną […]

23. NIEDZIELA ZWYKŁA 2021

by Robert Pietrzyk

Dzisiaj w Kalwarii Zebrzydowskiej ma miejsce XXIX Pielgrzymka Rodzin Archidiecezji Krakowskiej. Dzisiaj, w pierwszą niedzielę miesiąca, w każdym kościele w Polsce odczytywany jest List Pasterski KEP przed beatyfikacją Kard. Stefana Wyszyńskiego i M. Elżbiety Róży Czackiej, która odbędzie się 12 września 2021 roku w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie. Dziękujemy mieszkańcom 3. części Osiedla Górnego […]