Dziś trzecia niedziela miesiąca. Dziękujemy za ofiary z dzisiejszej niedzieli na potrzeby naszego kościoła. Bóg zapłać!

Dziękujemy za modlitwę o dobre duchowe przygotowanie do koronacji i za włączenie się do zbiórki złota na korony dla Matki Bożej. Dziękujemy pewnej rodzinie z roli Parchule, rodzinie Proszków z roli Dział Niżny, jak również p. Marii Jochymiak za złożoną ofiarę na potrzeby związane z koronacją. Dziękujemy także wszystkim innym, którzy pragną pozostać anonimowymi. za świadectwo miłości do Matki Bożej i wdzięczności za Jej opiekę i wstawiennictwo w wielu codziennych sprawach. Niech każda rodzina, każda osoba, każdy z nas będzie miał swój udział i swoją choćby małą cząstkę siebie, którą ofiaruje swojej Matce.

Wyrażamy wdzięczność członkiniom Róży Kobiet Matki Bożej Anielskiej, p. Wiktorii Durek, jak również pewnej rodzinie z roli Dział Niżny za ofiarę przeznaczoną na renowację obrazu Matki Bożej Śnieżnej.

Rozpoczęliśmy przygotowania do odpustu parafialnego, jak i festynu rodzinnego, którego gwiazdą wieczoru bedzie zespół „Trebunie-Tutki”, a nagrodzą główną w loterii ufundowany przez salon samochodowy RM Filipowicz mini quad. W imieniu własnym, oraz Komitetu Organizacyjnego, dziękujemy za pomoc materialną w organizacji tego parafialnego wydarzenia, z którego dochód zostanie przeznaczony w całości na potrzeby związane z uroczystością koronacji obrazu Matki Bożej Śnieżnej. Dziękujemy Państwu Mieczysławi Ziębie z rodziną oraz anonimowym ofiarodawcom za wsparcie pikniku.

Dziękujemy mieszkańcom 1-ej części roli Brzegi za posprzątanie kościoła i za kwiaty. O porządki w tym tygodniu prosimy mieszkańców 2-giej części tej roli.

Na prośbę kustosza Sanktuarium św. Jana Pawła II członkinie z Arcybractwa Honorowej Straży Pana Jezusa przygotowują wieniec, którym zostanie udokorowana Brama Miłosierdzia z racji wizyty Papieża Franciszka. Prosimy wszystkich, którzy mają w swoim ogrodzie zielony bukszpan o przyniesiesienie gałązek bukszpanu we środę w godzinach do południa na plebanię.

Do naszej parafii przybędzie 329 pielgrzymów z Polski i Litwy. Prosimy przedstawicieli rodzin, które zdeklarowały chęć przyjęcia pielgrzymów w swoich domach o pozostanie na chwilę po zakończonej Mszy św. w kościele. Przewodnicząca Parafialnego Komitetu Organizacyjnego przedstawi szczegóły dotyczące obecności gości w naszej miejscowości.

Ksiądz Kardynał zapewnia: „Modlę się (…) aby błogosławieństwo, obiecane przez Chrystusa miłosiernym, spłynęło na każdego człowieka i każdą rodzinę i na wszystkich, którzy zgromadza się w Krakowie”. Niech ta łaska pomaga nam w przygotowaniach i przeżyciu tych dni.