grudzień 2019

6 elementy

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY 2019

by Robert Pietrzyk

Dzisiaj Niedziela Świętej Rodziny. Witamy w naszej wspólnocie ks. Prałata Jana Kabzińskiego. Razem modlimy się, aby w każdej rodzinie naszej parafii panowała atmosfera domu Rodziny z Nazaretu. Dziękujemy mieszkańcom 3. części roli Hoboty za posprzątanie świątyni, porządki wokół kościoła oraz za dar materialny złożony na kościół od całej roli. O porządki w tym tygodniu prosimy […]

ŚWIĘTEGO SZCZEPANA, MĘCZENNIKA

by Robert Pietrzyk

Dziękujemy wszystkim Parafianom i Gościom za liczny udział i godne przeżycie Pasterki i Uroczystości Bożego Narodzenia. Na ręce kapelmistrza p. Janusza Jędrochy wyrażamy wdzięczność Orkiestrze Dętej OSP w Tokarni, na ręce p. Ewy Kawończyk dziękujemy chórowi parafialnemu „Mio Dio” oraz jego dyrygentowi p. Łukaszowi Walczykowi, jak równie scholi „Śnieżnej Pani” na czele z jej założycielką […]

List rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na Boże Narodzenie 2019

by Robert Pietrzyk

Drodzy Bracia i Siostry! Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, w którym przedziwnie splatają się rozważania o życiu i śmierci. Najpierw w Wigilię wspominaliśmy pierwszych rodziców, przez których śmierć przyszła na świat, by w następnym dniu cieszyć się z narodzenia Zbawiciela. Dzisiaj Kościół ukazuje nam męczeńską śmierć diakona Szczepana, by jutro wspominać świętego Jana Apostoła, […]

4 NIEDZIELA ADWENTU 2019

by Robert Pietrzyk

Dziękujemy mieszkańcom 2. części roli Hoboty za posprzątanie świątyni i porządki wokół kościoła. O porządki w tym tygodniu prosimy mieszkańców 3. części tejże roli. Dzisiaj, po mszy św. o godzinie 11.00 poświęcimy nowe instrumenty zakupione przez Orkiestrę Dętą OSP Tokarnia oraz nowego quada przeznaczonego dla jednostki OSP Tokarnia, w którego zakupie partycypowała także nasza parafialna […]

3. NIEDZIELA ADWENTU 2019

by Robert Pietrzyk

Dziękujemy mieszkańcom 1. części roli Hoboty za posprzątanie świątyni, porządki wokół kościoła. O porządki w tym tygodniu prosimy mieszkańców 2 części tej roli. Dzisiejsza składka z racji 3, niedzieli miesiąca tradycyjnie przeznaczona na utrzymanie naszej świątyni. Wszystkim naszym parafianom, ofiarodawcom i fundatorom składamy serdeczne podziękowanie za stałą troskę o piękno naszej świątyni oraz za składane […]

2 NIEDZIELA ADWENTU 2019

by Robert Pietrzyk

Dziękujemy mieszkańcom 5. części roli Urbany za posprzątanie świątyni oraz za złożoną ofiarę na kościół od całej roli. O porządki w tym tygodniu prosimy mieszkańców roli Hoboty, którą podzieliliśmy na 3 części. Dziękujemy rodzinie Hanusiak; członkiniom Róży Niepokalanego Poczęcia; Justynie i Stanisławowi Dyrcz; Agacie i Stanisławowi Piaszczak oraz pewnej rodzinie za ofiarę złożoną na kościół. […]