Dziękujemy mieszkańcom 1. części roli Kasperki za posprzątanie świątyni, porządki wokół niej i za złożoną ofiarę na kościół. O przygotowanie kościoła w tym tygodniu prosimy mieszkańców 2. części roli Kasperki oraz mieszkańców roli Kanie.

Dziękujemy narzeczonym: Annie Hanusiak i Grzegorzowi Chwała, rodzicom Mikołaja Kołodziejczyka oraz Róży Różańcowej Matki Bożej Gromnicznej za ofiarę na kościół.

Dzisiaj, z racji pierwszej niedzieli miesiąca, po mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.

Od grudnia 2022 r. w całej Archidiecezji Krakowskiej dwa razy w miesiącu — w każdą pierwszą sobotę miesiąca oraz 14. dnia miesiąca — modlitwą obejmujemy naszą Ojczyznę.

14 lutego zapraszamy o godz. 20.00 na mszę św. w intencji Ojczyzny. Eucharystię poprzedzi o godz. 19.15 „Męski Różaniec”. Zapraszamy więc do tej modlitwy zwłaszcza mężczyzn. Tak jak święty Józef był ziemskim opiekunem Świętej Rodziny, tak każdy mężczyzna ma za zadanie bronić świętości swojej rodziny i bliskich. Dziś, kiedy za naszą wschodnią granicą trwa barbarzyńska wojna, jeszcze bardziej potrzebujemy duchowej mobilizacji naszych ojców, mężów i synów w tej szczególnej modlitwie o pokój w naszym kraju. W tym miesiącu rozważania przygotowała i poprowadzi młodzież męska przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania.

Przy tej okazji zapraszamy Panów, którzy aktywnie włączą się w przygotowanie tych cyklicznych spotkań modlitewnych. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu z ks. Proboszczem.

Dzisiaj rozpoczynamy nabożeństwo 40-godzinne. Przez trzy kolejne niedziele, po zakończonej mszy świętej o godzinie 11.00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość adoracji do godz. 15.30. W dniu dzisiejszym, z racji pierwszej niedzieli miesiąca adorację od godz. 14.30 do godz. 15.30 poprowadzą członkowie Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym.

Ogłoszenie, o które nas poproszono
W najbliższą niedzielę, wszystkie chętne osoby, które zechcą dołączyć do akcji „Ja-krwiodawca” zapraszamy do przychodni w Krzczonowie, gdzie w godzinach od 8.00 do 12.00 będzie można oddać krew. Akcję przeprowadzi zespół Rejonowego Centrum Krwiodawstwa z Myślenic.

Wszystkim świętującym w tym tygodniu dzień urodzin, imienin oraz różnego rodzaju rocznice i jubileusze, składamy najlepsze życzenia.

Gościom, którzy dzisiaj zaszczycili nas swoją obecnością oraz naszym Parafianom, życzymy błogosławionej niedzieli oraz dobrego i bezpiecznego drugiego tygodnia zimowych ferii.