Dzisiaj Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego. Nowy Rok. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. W tym dniu obchodzimy 50. Światowy Dzień Modlitwy o Pokój na świecie. Pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na Centrum Jana Pawła II w Krakowie.

Dziękujemy mieszkańcom 1. części ról: Kasperki i Kanie za posprzątanie kościoła, oraz złożoną ofiarę na kościół. O porządki w tym tygodniu prosimy mieszkańców 2 części tych ról.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek o 17.00 Godzina Święta. W piątek 6 stycznia obchodzić będziemy Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. jak w niedzielę. Spowiedź pierwszopiątkowa podczas mszy św. Składka w tym dniu zostanie przeznaczona na misje. Święto Trzech Króli jest także dniem modlitw dzieci i młodzieży w intencji misji.

W imieniu Orkiestry OSP Tokarnia zapraszamy w Święto Trzech Króli do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na piękny Koncert Noworoczny, który rozpocznie się o godzinie 17.00. Zapraszamy.

Za tydzień, w niedzielę Święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres Bożego Narodzenia.

Przy okazji wizyty duszpasterskiej ofiary na kościół złożyli mieszkańcy ról: Brzegi i Ubrany: rodzina Ryszkowskich, Renata i Karol Ciężkowscy, Janina i Ryszard Ciężkowscy, Jolanta i Bartłomiej Ciężkowscy z rodzicami, Aneta i Piotr Kowalcze, rodzina Jabcoń, rodzina Flaga, Stanisław Nawara z rodziną, rodzina Lenartek, rodzina Romaniak, Stanisław Radoń z rodziną, Andrzej Ziembla z rodziną, Stanisław Pindel, Bolesław Bierówka z rodziną; Katarzyna Filipek, Zofia Żak, Walenty Kluska, Bogumiła i Robert Luberda, Piotr Pindel z rodziną, Józef Lenartek z rodziną, Stanisława i Krzysztof Bierówka, rodzina Bierówka, rodzina Wróbel, rodzina Filipków i Worwów, Piotr Żaba z rodziną, Maria i Bogdan Gospodarczyk, Helena Dyrcz, rodzina Gospodarczyk i Łakota, rodzina Tajs, Józef Wrona, rodzina Worwów, rodzina Korabików, Teresa i Jarosław Gwiżdż, rodzina Hanusiaków, Anna i Dominik Lenartek z rodziną, Helena i Tadeusz Bierówka, rodzina Czyszczoń, Beata i Grzegorz Gwiżdż, rodzina Milewskich; z roli Hoboty: Dorota i Bogdan Hołda, rodzina Filipek, z roli Kluski: Piotr i Lucyna Kluska, z roli U Lipki: Katarzyna i Marcin Proszek, Beata i Mirosław Kucała, z roli Koty: Renata i Bogdan Proszek.

Z roli: Zagrody i Dziubras Dolny: rodzina Kawończyk, Adam Gierat z rodziną, rodzina Romaniaków, Maria i Mieczysław Zięba, Michał Zięba z rodziną, Halina Spórna z rodziną, rodzina Jątyków; Krystyna i Tadeusz Zięba, Ewa i Paweł Zięba, rodzina Gwiżdżów, Irena i Stanisław Wróbel, Teresa i Jan Wróbel z rodziną, rodzina Kołodziejczyków i Filipków, Danuta Hobot, Irena Pindel, rodzina Hołdów, rodzina Hołdów i Bzowskich, rodzina Czopków, rodzina Kubowiczów, rodzina Romaniaków, Zofia Szewc i Barbara i Marek Pęcek.

Z roli: Bierówki i Bryle: Anna i Stanisław Zembol, Irena i Franciszek Bierówka, Iwona i Adam Bierówka, Zofia Słonina z rodziną, Agnieszka i Grzegorz Zembol, rodzina Surlas, Stanisław Bierówka, Anna i Tadeusz Zębol, Józef Słonina, Anna i Władysław Romaniak, Danuta i Józef Romaniak, Mieczysław Bierówka z rodziną, rodzina Korabików, rodzina Hobot, Anna i Andrzej Bierówka, rodzina Szczepaniaków, Jadwiga Słonina z rodziną, Krzysztof Zębol z rodziną, Anna i Łukasz Mirek, rodzina Romaniaków; rodzina Kobiałków, rodzina Spyrków, rodzina Ostój, rodzina Jochymików, rodzina Romaniaków, Czesława Gwiżdż, Genowefa i Edward Bierówka, rodzina Borowy.

Z roli Knapy: rodzina Ulmaniec, Dorota i Mariusz Kluska, rodzina Gierat, rodzina Jurczaków, rodzina Makuch i Nosidlak, rodzina Czarnul, rodzina Strzebońskich, Jan Piaszczak z rodziną, Paweł Piaszczak z rodziną, rodzina Mleczek, rodzina Mikołajczyk, Jadwiga Kołodziej, Cecylia Mizera, rodzina Pęcków i Mirków, rodzina Kołodziejów i Czapników, Piotr Hanusiak z rodziną, rodzina Zająców i Kosków, rodzina Zębol, Józef Hanusiak z rodziną, Lucyna i Krzysztof Mirek z rodziną, Bogusława Kołodziej, Janina i Tadeusz Pajka z rodziną, rodzina Kaletów, Maria i Władysław Kluska, rodzina Ptak, Anna i Piotr Piaszczak, rodzina Obajtek, rodzina Korabików.

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowanie za ofiary złożone na potrzeby naszego kościoła.

Harmonogram kolędy na kolejne dni:

2 stycznia (poniedziałek)  Madonie, Kusiki, Mizery

3 stycznia (wtorek) –  Chlebierzówka, Molusy, Guzówka, Koty, U Lipki

4 stycznia (środa) – Gwiżdże i Hoboty

5 stycznia (czwartek) –  Dziołek, Jątyki, Perły, Pawlaki, Dom pod Kasprem

7 stycznia (sobota) – Kluski i Szewcy

I jeszcze jedno ogłoszenie w sprawie Świątecznej Akcji Gorących Serc, o które prosił ks. Darek z Więciórki.

Świąteczna Akcja Gorących Serc – 9 edycja

Salwatoriański Ośrodek Szkoleniowo-Terapeutyczny w Więciórce wraz z zespołem SAVIOUR zapraszają do włączenia się w 9 edycję Świątecznej Akcji Gorących Serc, która odbędzie się w niedzielę 8 stycznia 2017 r o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Tokarni. Zgodnie z ideą tej akcji chcemy nieść radość poprzez wspólne kolędowanie i dzielić się dobrem z bliźnimi.

Tegoroczny cel akcji będzie przeznaczony na leczenie Damiana Pandyry z Pcimia. Damian obecnie ma 7 lat w wieku 4 lat wykryto u niego guza móżdżku po  zabiegu utrzymują się do chwili obecnej zaburzenia połykania, oddychania oraz niedowład połowiczny lewostronny. Damian wymaga przez tracheostomię całodobowego wspomagania oddechu respiratorem oraz jest karmiony przez założoną przetokę żołądkową (PEG). W przeciągu ostatnich lat Damian przeszedł szereg operacji i zabiegów neurochirurgicznych, częste i długotrwałe pobyty w szpitalu cofały wcześniejsze postępu w rehabilitacji. Obecnie ze względu na wodogłowie ma 3 zastawki komorowo otrzewne w głowie. Damian dzięki intensywnej rehabilitacji próbuje utrzymywać równowagę i stawiać pierwsze kroki. Datki na leczenie będą zbierane po mszach świętych przy kościele i podczas koncertu.

Tego dnia podczas koncertu odbędzie się konkurs na Cukiernika Roku 2017 r. Zasady konkursu są niezmienne: upieczenie 50 ciasteczek, które powinny w jakikolwiek sposób nawiązywać do Akcji. Przy zgłaszaniu ciastek na konkurs należy dołączyć przepis. Ciastka należy dostarczać do soboty 7 stycznia do godz. 20.00 do budynku Salwatoriańskiego Ośrodka Terapeutycznego w Więciórce.

Podczas koncertu odbędzie się loteria fantowa. Zapraszamy do uczestnictwa wszystkie Gorące Serca!.

Św. Paweł daje przykład modlitwy za innych: „Proszę w nich, aby Pan Bóg (…) dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego”. Niech adoracja i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem pomagają nam trwać w takiej modlitwie w ciągu całego Nowego Roku.