Dziękujemy mieszkańcom 1. części roli Wierdonki za posprzątanie świątyni i za złożoną ofiarę na kościół. O porządki w tym tygodniu prosimy mieszkańców 2. części tej roli, którą podzieliliśmy na 4 części.

Jutro Uroczystość NMP Częstochowskiej. Msze św. w naszym kościele według porządku niedzielnego: 7.00; 9.00; 18.00 i 19.30. Odpust w Skomielnej Czarnej. Suma odpustowa o godzinie 11.00.

Bóg zapłać Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Więcierży za dary: chleb i wieniec żniwny przekazane dla naszej parafii z okazji Dożynek Gminnych.

31 sierpnia 2019 r. (sobota) odbędzie się 47. Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej Ruchu Światło-Życie, Domowego Kościoła, Służby Liturgicznej Ołtarza, Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św., Ruchu Apostolstwa Młodzieży oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Dziękujemy nowożeńcom: Agnieszce i Łukaszowi Korabik; narzeczonym: Annie i Grzegorzowi; Marcinowi Jamrozikowi i członkiniom Róży MB Anielskiej za złożoną ofiarę na kościół.

Przed nami nowy rok szkolny. Msza św. inaugurująca nowy rok katechetyczny i szkolny w poniedziałek , tj. 2 września, o godzinie 8.00. Prosimy, aby dzieci i młodzież, wykorzystując czas wakacji skorzystały w ciągu tego tygodnia ze spowiedzi świętej. Spowiadamy codziennie 15 minut przed wieczorną mszą św.

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Ogłoszenie:

Wójt Gminy Tokarnia zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości z terenu Gminy o obcięcie krzewów, konarów i drzew przerastających na sąsiednie działki, w szczególności tych rosnących w pobliżu dróg publicznych i mogących powodować brak widoczności, zagrożenie w ruchu drogowym oraz utrudniać działania straży pożarnej.

Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli.