marzec 2022

6 elementy

4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 2022

by Robert Pietrzyk

Dziękujemy mieszkańcom 5. części roli Knapy za posprzątanie świątyni oraz za złożoną ofiarę. W tym tygodniu o sprzątanie kościoła prosimy mieszkańców ról: Perły i Pawlaki. Prosimy, aby dodatkowo przynieść ze sobą do sprzątania m.in.: grabie i miotły, będziemy sprzątać w dalszym ciągu teren wokół kościoła. Dziękujemy rodzicom Mai Kluski za ofiarę złożoną na kościół przy […]

3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 2022

by Robert Pietrzyk

Dziękujemy mieszkańcom 4. części roli Knapy za posprzątanie świątyni oraz za złożoną ofiarę. W tym tygodniu o sprzątanie kościoła prosimy mieszkańców 5. i zarazem ostatniej części tej roli. Dzisiejsza składka, z racji 3. niedzieli miesiąca przeznaczona jest na utrzymanie naszego kościoła. Przy tej okazji, dziękujemy za Waszą stałą troskę o piękno naszej parafialnej świątyni. Dar […]

Oświadczenie Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wojny w Ukrainie

by Robert Pietrzyk

My, biskupi polscy uczestniczący w 391. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w dniach 14-15 marca 2022 roku w Warszawie, nawiązując do wcześniejszych słów Ojca Świętego Franciszka i wystąpień przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego oraz stanowiska Rady Stałej KEP, pragniemy zabrać głos w sprawie niczym nieusprawiedliwionej agresji Rosji na niezależną i suwerenną, rządzącą się […]

2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 2022

by Robert Pietrzyk

Dziękujemy mieszkańcom 3. części roli Knapy za posprzątanie świątyni oraz za złożoną ofiarę. W tym tygodniu o sprzątanie kościoła prosimy mieszkańców 4. części tej roli. II Niedziela Wielkiego Postu, zwana Niedzielą „Ad Gentes”. To Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Po mszach świętych dzieci z Koła Misyjnego zbierają do puszek ofiary na rzecz uboższych […]

List pasterski na Wielki Post 2022 roku

by Robert Pietrzyk

List pasterski na Wielki Post 2022 roku Ukochani Archidiecezjanie! „Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jak dar, utrzymuje się poprzez zmaganie” – pisał w 1974 roku kardynał Karol Wojtyła w poemacie Myśląc Ojczyzna…. Te słowa stanowią szczególnie głęboki komentarz do wydarzeń opisanych w czytanym dzisiaj fragmencie Ewangelii św. Łukasza. Oto po […]

1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 2022

by Robert Pietrzyk

Dziękujemy mieszkańcom 2. części roli Knapy za posprzątanie świątyni oraz za złożoną ofiarę. W tym tygodniu o sprzątanie kościoła prosimy mieszkańców 3. części tej roli. Dzisiejsza składka przeznaczona na Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się! w Krakowie. Dziękujemy Józefie i Marianowi Proszek za dar materialny przeznaczony odrestaurowanie żyrandoli; rodzicom Zuzanny Hanusiak i Róży MB […]