kwiecień 2016

9 elementy

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA

by Robert Pietrzyk

Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Po każdej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu. W Liturgii wspominamy św. Józefa, rzemieślnika. Dzisiaj o godz. 15.00 pierwsze nabożeństwo majowe ku czci NMP. Codziennie o godz. 18.30 będziemy w czasie nabożeństw majowych modlić się za Ojca św., za Kościół w Polsce, o pokój na świecie, za rodziny, o powołania kapłańskie, o […]

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA

by Robert Pietrzyk

Dziś w liturgii wspominamy św. Jerzego, męczennika. Pamiętajmy w naszych modlitwach o zmarłym proboszczu ks. kan. Jerzym Wyporku, budowniczym naszego kościoła. Msza św. w intencji ks. kanonika została odprawiona dzisiaj – w dniu jego imienin – o godz. 7.00. Przez cały tydzień od jutra do soboty msze św. w jego intencji o godz. 6.30. W […]

Komunikat z 372. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski


by Robert Pietrzyk

Komunikat z 372. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski Gniezno-Poznań, 14-16 kwietnia 2016 r. W dniach 14-16 kwietnia 2016 r. biskupi zgromadzili się w Gnieźnie i w Poznaniu na 372. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Wśród gości honorowych byli: kard. Pietro Parolin, Sekretarz Stanu i Legat Papieski; kard. Zenon Grocholewski, były Prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej; kard. Péter Erdő, Przewodniczący […]

Orędzie papieskie na 53. Światowy Dzień Modlitw o Powołania

by Robert Pietrzyk

Orędzie papieskie na 53. Światowy Dzień Modlitw o Powołania KOŚCIÓŁ MATKĄ POWOŁAŃ Drodzy Bracia i Siostry! Bardzo pragnę, by w czasie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia wszyscy ochrzczeni mogli doświadczyć radości z tego, że należą do Kościoła! I by mogli odkryć na nowo, że powołanie chrześcijańskie, jak również poszczególne powołania rodzą się w łonie ludu Bożego i są darami […]

4 NIEDZIELA WIELKANOCNA

by Robert Pietrzyk

Rozpoczynamy 53. Tydzień Modlitw o Powołania do służby w Kościele pod hasłem: „Powołani do miłosierdzia”. Modlimy się za naszego kleryka Michała i o nowe powołania z naszej parafii. Nabożeństwo z adoracją w intencji powołań dziś o godz. 15.00. Dzisiejsza składka na potrzeby naszej świątyni. Dziękujemy mieszkańcom 2-ej części roli Wierodnki za posprzątanie świątyni, oraz za […]

3 NIEDZIELA WIELKANOCNA

by Robert Pietrzyk

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w Dzieło Duchowej Adpocji Dziecka Poczętego. W tym roku deklarację złożyło 46 osób. Dzisiaj rozpoczyna się w Kościele Katolickim pod hasłem: „Gdy usłyszeli Ewangelię przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa” 8. Tydzień Biblijny. To czas lektury i refleksji nad Słowem Bożym. Niech służy umacnianiu wiary, utwierdzaniu sumienia na drodze Bożej […]

Komunikat Prezydium KEP w sprawie pełnej ochrony życia człowieka

by Robert Pietrzyk

Życie każdego człowieka jest chronione piątym przykazaniem Dekalogu: „Nie zabijaj!”. Dlatego stanowisko katolików w tym względzie jest jasne i niezmienne: należy chronić od poczęcia do naturalnej śmierci życie każdego człowieka. W kwestii ochrony życia nienarodzonych nie można poprzestać na obecnym kompromisie wyrażonym w ustawie z 7 stycznia 1993 roku, która w trzech przypadkach dopuszcza aborcję. Stąd w roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu […]

List Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

by Robert Pietrzyk

Drodzy Bracia i Siostry! W dzisiejszej Ewangelii zmartwychwstały Jezus mówi do niewiast: „Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą”. Średniowieczny teolog Dionizy Kartuz, komentując tę scenę, podkreślił, że Jezus nazywa uczniów braćmi, jeszcze przed spotkaniem w Galilei, choć właściwie mógłby nazwać ich zdrajcami. W tym momencie, niejako […]

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA

by Robert Pietrzyk

Dzisiejsza niedziela to Święto Miłosierdzia Bożego. Po mszach św. z racji 1-ej niedzieli miesiąca krótka adoracja i Koronka do Bożego Miłosierdzia. Młodzież Gimnazjum zaprasza na spektakl pt. „Weronika”. Chusta św. Weroniki – najcenniejsza pamiątka po Jezusie i jej historia stanowią tło ukazania najważniejszych wydarzeń z życia Jezusa: Jego śmierci i Zmartwychwstania i obecności wśród uczniów. […]