Wczoraj powrócił do naszej parafii cudowny obraz łaskami słynący Matki Bożej Śnieżnej, Pani Tokarskiej. Dziękujemy ks. biskupowi Janowi Szkodoniowi za modlitwę i obecność. Dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna za nieocenioną pomoc w przygotowaniu uroczystego powitania obrazu: za przygotowanie świątyni, porządki wokół kościoła, udekorowanie drogi, za wzruszające powitanie naszej Matki, która szczęśliwie wróciła do swoich dzieci i do swojego Domu.

Na ręce p. Stanisława Funka składamy serdeczne podziękowania Kliszczakom za piękną oprawę muzyczną, zorganizowanie koni, wozu, bryczki i asystę. Na ręce p. Janusza Jędrochy, składamy podziękowania Orkietrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej za ubogacenie liturgii mszy św. Na ręce p. Teresy Hans składamy podziękowanie scholi „Śnieżnej Pani” za piękny śpiew dzieci podczas nabożeństwa różańcowego. Na ręce p. Stanisława Wróbla, komendanta OSP Tokarnia składamy podziękowanie druhom-strażakom za zabezpieczenie trasy przejazdu.

Dziękujemy p. Wojciechowi Pęckowi i p. Sylwestrowi Jamrozikowi za udokumentowanie tego historycznego wydarzenia. Dziękujemy paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, które niosły różaniec, Różom Różańcowym, Arcybractwu Honorowej Straży NSPJ, Czcicielkom Niepokalanego Serca NMP, członkiniom Arcybractwa Dusz Czyśćcowych, Kołu Przyjaciół Radia Maryja, Służbie Liturgicznej Ołtarza i służbie kościelnej: p. Józefowi, p. Stanisławowi i p. Ryszardowi. Wyrażamy wdzięczność dzieciom, młodzieży oraz wszystkim parafianom i przybyłym gościom, za tak liczny udział w tej przepięknej uroczystości.

Dziękujemy naszym parafiankom za umycie okien. Trzeba powiedzieć, że mamy nie tylko pracowite kobiety w parafii, ale i odważne, bo mycie okien na wysokości 20 metrów wymaga wielkiej odwagi. Dziękujemy Firmie „FLORA” z Krakowa, której właścicielami są p. Grzegorz Kozioł i Tomasz Kozioł za wypożyczenie zwyżki do mycia okien, oraz p. Ignacemu Hanusiakowi za nieocenioną pomoc i sfinansowanie telebimu na uroczystość koronacji. Bóg zapłać p. Stanisławowi Nawarze za wykonanie tronu i feretronu pod obraz Matki Bożej Śnieżnej. Wszystkim, którym należy się podziękowanie, mówimy: Bóg zapłać!

Dziękujemy mieszkańcom ról: Dziury, Kocury i Proszki za posprzątanie kościoła, terenu wokół kościoła, złożoną ofiarę na kościół, zamówioną mszę św., oraz za kwiaty. O porządki w tym tygodniu prosimy mieszkańców ról: Fuły, Młyny i Przymiarki.

Dziękujemy wszystkim, którzy duchowo i materialnie wsparli renowację obrazu i przyczynili się do uroczystości koronacyjnej, która odbędzie się w dniu 8 października o godz. 16.00. Dziękujemy Państwu Stanisławie i Stanisławowi Filipkom, p. Rozalii Kluska z roli Kostruchy, p. Stanisławowi Gawlakowi, p. Grażynie Kominek, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej za złożone ofiary na koronację obrazu MB i ofiarowane złoto na korony.

Dzisiaj rozpoczniemy parafialne rekolekcje przed koronacją obrazu Matki Bożej Śnieżnej, które będą trwać aż do piątku. Rekolekcje dla dorosłych poprowadzi o. Ignacy Proszek, redemptorysta i nasz rodak. Nauki dla dzieci i młodzieży głosić będzie ks. Józef Litwa, nasz były wikariusz i wielki czciciel Pani Tokarskiej.

Przed obrazem Matki Bożej przy ołtarzu zostanie wystawiona „Złota Księga”, w której każdy z nas po dzisiejszej mszy św. oraz w trakcie rekolekcji będzie mógł wpisać swoje osobiste podziękowanie, prośby, zobowiązania i wyrzeczenia, jako wyraz wdzięczności i ufności naszej Matce i Królowej. Księga ta zostanie złożona w czasie procesji z darami w dniu koronacji.

Plan naszych rekolekcji:

2 października 2016 – niedziela

07.00 Msza św. z nauką ogólną

09.00 Msza św. z nauką dla rodzin z dziećmi

11.00 Msza św. z nauką ogólną

15.00 Różaniec

15.30 Msza św. z nauką ogólną

21.00 Apel jasnogórski

3 pażdziernika 2016 – poniedziałek

17.15 Różaniec

18.00 Msza św. z nauką ogólną

21.00 Apel jasnogórki

4 października – wtorek

16.45 Nauka dla dzieci

17.15 Różaniec

18.00 Msza św. z nauką ogólną

20.00 Nauka dla młodzieży

21.00 Apel jasnogórski

5 października 2016 – środa

16.45 Nauka dla dzieci

17.15 Różaniec

18.00 Msza św. z nauką ogólną (nowenna do mb nieustającej pomocy)

20.00 Nauka dla młodzieży

21.00 Apel jasnogórski

6 października 2016 – czwartek

16.45 Nauka dla dzieci

17.15 Różaniec

18.00 Msza św. z nauką ogólną

20.00 Nauka dla młodzieży

21.00 Apel jasnogórski

7 października 2016 – piątek

06.30 – 08.00 Spowiedź.

Po połudnu:

16.00 – 21.00 Spowiedź

17.15 Różaniec

18.00 Msza św. z nauką ogólną

21.00 Apel jasnogórski – zakończenie rekolekcji

Prosimy, by tak zaplanować swoje codzienne obowiązki, aby każdy mógł wziąć udział w parafialnych rekolekcjach.

W sobotę o godz. 16.00 koronacja obrazu MB Śnieżnej, której dokona ks. kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Niech nie zabraknie na niej nikogo z naszej parafii. Uroczystość transmitowana będzie na żywo przez Radio Maryja i Telewizję Trwam. Składka w tym dniu przeznaczona na pokrycie kosztów transmisji.

Ważną i obowiązkową kwestią dla obsługujących transmisję telewizyjną jest przeprowadzenie próby. W sobotę o godz. 13.00 próba asyst: Służby Liturgicznej Ołtarza: ministrantów i lektorów, chóru, orkiestry, scholi i bezpośrednio zaangażowanych w uroczystość.

Za tydzień Dzień Papieski. Po Mszach św. będzie zbierana do puszek ofiara na fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. To fundusz stypendialny dla zdolnej młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin, a będący wyrazem pamięci o wskazaniach św. Jana Pawła II. Po mszy św. popołudniowej ok. 16.15 koncert w hołdzie św. Janowi Pawłowi II „Wszystko miłość” w wykonaniu Krzysztofa Bigaja. Zachęcamy do zwiedzania wystawy plenerowej, której mecenasem jest p. Zbigniew Gretka, prezes Stowarzyszenia Artystów Polskich.

Apostołowie prosili Jezusa: „Panie, dodaj nam wiary”. Niech ta prośba będzie i naszą w czasie parafialnych rekolekcji i przygotowania do koronacji.