Zmarł śp. Józef Tobolak. Jego pogrzeb odbędzie się jutro o godzinie 13.00. Pół godziny wcześniej o godz. 12.30 odmówimy różaniec przy trumnie naszego Zmarłego Brata. Polećmy śp. Józefa Bogu i Jego Miłosierdziu.

Dziękujemy mieszkańcom roli Proszki za posprzątanie świątyni, porządki wokół niej i za złożoną ofiarę na kościół. O przygotowanie kościoła w tym tygodniu prosimy mieszkańców roli Fuły.

Do wtorku o godzinie 17.15 odmawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia połączoną z modlitwą za zmarłych polecanych w wypominkach jednorazowych.

Dzisiaj, w naszej parafii gościmy ks. dr Jacka Ryłkę, który skończył swój roczny pobyt w Więciórce i pragnie pożegnać się z naszą wspólnotą, w której również w tym czasie pomagał, podejmując posługę duszpasterską.
Ten czas spędzony na kliszczackiej ziemi zaowocował napisaniem książki pt. „Na granicy czasu i wieczności”, a kazania pasyjne głoszone w Wielkim Poście w naszym kościele były jedną z inspiracji do jej napisania.
Ksiądz Jacek podjął w niej próbę poszukiwania tych granic w niektórych kwestiach, które wywołują dziś spory i dzielą nasze społeczeństwo.
Po mszach świętych będziemy mieli okazję nabyć tę publikację i podziękować ks. Jackowi za jego posługę w naszej parafii.

Dzisiaj, jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, o godz. 15.30 tradycyjnie modlimy się z inicjatywy Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym za dusze, które nie mogą już nic uczynić dla siebie i oczekują pomocy od żywych. Od godziny 14.30 adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.00 Koronka z wypominkami. Zachęcamy do wspólnej modlitwy oraz wstąpienia w szeregi tej rozmodlonej parafialnej grupy, która w tym roku obchodzi 30. rocznicę powstania. Z tej okazji, po mszy świętej zapraszamy wszystkich członków apostolstwa na spotkanie na plebanię.

Zbiórka kandydatów na ministrantów we wtorek o godz. 16.30. Zapraszamy także tych, którzy jeszcze się nie zdecydowali, a pragną służyć Jezusowi w wyjątkowy sposób i chcą oddać Bogu trochę więcej czasu, niż tylko godzina w niedzielę.

W środę, 9 listopada świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto przypomina, że jesteśmy cząstką jednego Kościoła powszechnego.

W piątek, 11 listopada będziemy świętować Święto Niepodległości. Pamiętajmy o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie wolnej, niepodległej i suwerennej Ojczyzny.
W imieniu Wójta Gminy Tokarnia, Radnych Gminy oraz swoim własnym, zapraszamy mieszkańców naszej gminy na Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada. Uroczystość rozpocznie się mszą świętą o godz. 11.00, która zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Tokarni. Po eucharystii, z pocztami sztandarowymi przy akompaniamencie orkiestry OSP z Tokarni nastąpi przemarsz na plac kpt. Targowskiego, gdzie zostaną złożone wieńce. Uroczystości zakończy akademia w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 z Tokarni. Przypominamy i zachęcamy do wywieszenia flagi narodowej.

O godz. 15.00 w kościele parafialnym w Krzczonowie odbędzie się II koncert Chóru ,,Magnam Dei” i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Zachęcamy do udziału w uroczystościach.

Dla pełnego umożliwienia wzniosłej radości przeżywania przypadającego w piątek Święta Niepodległości abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i pokutnego charakteru dnia.

Zbiórka ministrantów i lektorów w sobotę o godz. 10.00.

W najbliższą niedzielę, 13 listopada, przypada Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Także tego dnia będziemy obchodzić już po raz szósty ustanowiony przez papieża Franciszka Światowy Dzień Ubogich. Ofiary składane do puszek przed kościołem zostaną przeznaczone zgodnie z prośbą Metropolity Krakowskiego na organizację wydarzeń Światowych Dni Ubogich na poziomie archidiecezjalnym w Krakowie.

W ubiegłą niedzielę odbyły się wybory do Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Z urny wyborczej wyjęto 250 kart. Z powodu braku imienia i nazwiska 2 karty uznano za nieważne. Spośród 45 zgłoszonych kandydatów, wyłoniono sześciu Parafian z największą liczbę głosów. Po wyrażeniu przez nich zgody do Duszpasterskiej Rady Parafialnej z wyboru zostali powołani: Stanisław Nawara, Walenty Hanusiak, Andrzej Romaniak, Janusz Jędrocha, Anna Hanusiak, Teresa Hans.
Z urzędu do Rady weszli: ks. proboszcz, ks. Krzysztof, wikariusz i Bożena Smolak, katechetka.
Z nominacji ks. proboszcza do Rady zostali zaproszeni: Ewa Kawończyk, Agata Jugowiec, Agata Cudak, Marek Kluska.

Dziękujemy Szanownej Komisji, na ręce przewodniczącej Ewy Kawończyk za poświęcony bezinteresownie czas, nadzorowanie i prawidłowe przeprowadzenie wyborów.
Wyrazy wdzięczności kierujemy pod adresem Parafian, którym leży na sercu dobro naszej wspólnoty, o czym świadczy ich udział w głosowaniu.
Słowa uznania i gratulacje kierujemy pod adresem tych wszystkich, którzy otrzymali głosy w wyborach, a szczególnie przekazujemy tym, którzy zostali wybrani do Duszpasterskiej Rady Parafialnej.
Życząc owocnej pracy na rzecz dobra wspólnoty parafialnej, prośmy o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Śnieżnej.
Zaprzysiężenie członków Duszpasterskiej Rady Parafialnej odbędzie się w pierwszą niedzielę Adwentu na mszy świętej o godzinie 11.00.
Pełny skład Rady znajduje się na stronie internetowej parafii oraz na tablicy ogłoszeń parafialnych.

W parafii powstanie także niebawem, mianowana i powołana przez proboszcza Rada Ekspertów ds. Ekonomicznych, która będzie organem doradczym proboszcza w zarządzaniu dobrami parafialnymi z zachowaniem postanowień kan. 532 KPK. Obecnie trwają konsultacje z kandydatami.

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Wszystkim świętującym w tym tygodniu dzień urodzin, imienin oraz różnego rodzaju rocznice i jubileusze, składamy najlepsze życzenia. Niech Bóg otacza was swoją opieką na drogach codzienności, obdarza radością i pokojem oraz umacnia w trudach i przeciwnościach.

Błogosławionej niedzieli i owocnego tygodnia.