PONIEDZIAŁEK 7 V 2018
06.30 + Anna Cudak (gr. 3)
06.30 + Antonina Flaga – rocznica śmierci
18.00 + Czesława Kluska – od rodziny Janickich
18.00 + Stanisława; + Stanisław Osielczak

WTOREK 8 V 2018
06.30 + Czesława Kluska – od Genowefy Gwiżdż
18.00 + Anna Cudak (gr. 4)
18.00 + Stanisław Hanusiak; + Anna, żona; + Stanisława, córka

ŚRODA 9 V 2018
06.30 + Anna Cudak (gr. 5)
06.30 O dobre urodzaje, błogosławieństwo w pracach polowych, zachowanie od klęsk żywiołowych dla mieszkańców roli Bierówki, a dla zmarłych o życie wieczne
18.00 + Czesława Kluska – od Teresy Proszkowiec z rodziną
18.00 + Teresa Luberda – 1. rocznica śmierci

CZWARTEK 10 V 2018
06.30 + Anna Cudak (gr. 6)
06.30 + Stanisława; + Stanisław Osielczak
18.00 + Czesława Kluska – od sąsiadów z roli Hoboty
18.00 + Katarzyna Romaniak – od sąsiadów z roli Bierówki

PIĄTEK 11 V 2018
06.30 + Anna Cudak (gr. 7)
06.30 + Czesława Kluska – od sąsiadów z roli Hoboty
18.00 Za zmarłych

SOBOTA 12 V 2018
06.30 + Katarzyna Romaniak – od sąsiadów z roli Bierówki
06.30 O dobre urodzaje, błogosławieństwo w pracach polowych, zachowanie od klęsk żywiołowych dla mieszkańców roli Blychy, a dla zmarłych o życie wieczne
18.00 + Anna Cudak (gr. 8)
18.00 + Janina Durek – od córki Alicji z rodziną

NIEDZIELA 13 V 2018
07.00 + Stanisław Pasiowiec
09.00 + Stanisława; + Stanisław Osielczak
11.00 Rocznica Pierwszej Komunii Świętej
15.30 + Anna Cudak (gr. 8)