Dziękujemy mieszkańcom ról Perły i Pawlaki za posprzątanie świątyni, za porządki wokół niej i za złożoną ofiarę na kościół. O przygotowanie kościoła w tym tygodniu prosimy mieszkańców ról: Szewcy i Kluski, które podzieliliśmy na 2. części.

Ofiarę na renowację chrzcielnicy złożył Józef Wrona. Ofiarę na kościół złożyli narzeczeni: Angelika Stroniarz i Piotr Romaniak.

Każda parafia co 5 lat przeżywa wizytację kanoniczną. W naszej parafii witamy dzisiaj serdecznie bp. Janusza Mastalskiego, który przybywa do parafii, aby zapoznać się z całością działań duszpasterskich.

Tegoroczna wizytacja została poprzedzona odpowiednim przygotowaniem. Najpierw przybyli przedstawiciele poszczególnych wydziałów Kurii Metropolitalnej w Krakowie, którzy podsumowali działalność duszpasterską i katechetyczną oraz sprawy ekonomiczno – gospodarcze w parafii.

Wizytacja kanoniczna, to wyjątkowa okazja, aby spotkać się z następcą apostołów, który przybywa, by podzielić się pasterskim słowem i błogosławieństwem oraz umocnić naszą wiarę.

Módlmy się, aby spotkanie z biskupem oraz wspólna z nim modlitwa przyniosły obfite owoce w życiu każdego z nas i całej wspólnoty parafialnej.

Jutro, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego i katechetycznego zapraszamy na mszę św. o godz. 8.00 dzieci, młodzież, nauczycieli, katechetów i rodziców. Po mszy św. apel w szkole i spotkanie dla rodziców z klas 1-szych.

W czwartek, z racji pierwszego czwartku miesiąca Godzina Święta od godz. 17.00.
W piątek, święto Narodzenia NMP. W tym dniu pobłogosławimy nasiona przeznaczone do siewu.

W najbliższą niedzielę, na mszę św. o godz. 9.00 zapraszamy dzieci z zerówek i klas pierwszych. Na początku roku szkolnego zostaną poświęcone podręczniki, zeszyty i przybory szkolne. Po mszy św. krótkie spotkanie dla rodziców dzieci z tych klas.
Niedziela ta rozpoczyna XIII Tydzień Wychowania.

Przypominamy, że w naszej parafii powstaje wspólnota dla małżeństw, której celem jest pomoc małżonkom w drodze do świętości. Informacje bliższe u ks. Krzysztofa.

Zapraszamy rodziców dzieci niepełnosprawnych do kontaktu z ks. proboszczem w sprawie możliwości otrzymania dofinansowania do rehabilitacji dziecka w domu czy do wyjazdów dzieci na turnusy rehabilitacyjne z opiekunem.

Trwa nabór do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie przy ul. Podzamcze 8. Kandydaci rozeznający w sobie powołanie do kapłaństwa winni się zgłosić do 8 września br. i przedstawić wymagane dokumenty. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej seminarium-krakow.pl w zakładce Rekrutacja lub u duszpasterzy w parafii.

Rok szkolny dla uczniów Szkoły Muzycznej w Krzczonowie rozpocznie się 4 września o godz. 17:30.

Spotkanie dla kobiet „Na poziomie serca” odbędzie się 11 września (poniedziałek) w Ośrodku św. Ojca Pio w Skomielnej Czarnej. W tym miesiącu konferencję wygłosi będzie Beata Mądra, autorka warsztatów dla kobiet, wiceprezes Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. Filipa Neri, autorka poradników dla młodzieży. Matka siedmiorga dzieci. Spotkanie rozpocznie msza św. o godz. 18.00 w kościele parafialnym, po niej konferencja i spotkanie przy kawie.

Solenizantkom, Solenizantom tego tygodnia; jubilatom świętującym swoje rocznice; nowożeńcom, którzy wczoraj stanęli na ślubnym kobiercu składamy najlepsze życzenia: wielu Bożych łask oraz opieki Pani Tokarskiej na każdy dzień. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli, dobrego tygodnia i potrzebnych darów Ducha Świętego w nowo rozpoczynającym się jutro nowym roku szkolnym i katechetycznym.