Dziękujemy wszystkim Parafianom i Gościom za liczny udział i godne przeżycie Pasterki i Uroczystości Bożego Narodzenia. Na ręce kapelmistrza p. Janusza Jędrochy wyrażamy wdzięczność Orkiestrze Dętej OSP w Tokarni, na ręce p. Ewy Kawończyk dziękujemy chórowi parafialnemu „Mio Dio” oraz jego dyrygentowi p. Łukaszowi Walczykowi, jak równie scholi „Śnieżnej Pani” na czele z jej założycielką p. Teresą Hans za ubogacenie muzyką i śpiewem naszych uroczystości.

Dzisiejsza składka przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Jutro święto św. Jana Ewangelisty, a w sobotę święto Świętych Młodzianków, męczenników. W przyszłą niedzielę święto Świętej Rodziny. Za tydzień, w niedzielę dzieci ze scholi „Śnieżnej Pani” będą rozprowadzać zestawy na Święto Trzech Króli. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na potrzeby tej muzycznej grupy, która cały rok angażuje się w życie duszpasterskie naszej parafii. Za wsparcie naszych utalentowanych dzieci już dzisiaj z całego serca dziękujemy.

Od piątku, tj. 27 grudnia rozpoczniemy w naszej parafialnej wspólnocie wizytę duszpasterską. Zaplanujmy w miarę możliwości tak swoje obowiązki, by w ten jeden w ciągu roku dzień móc przyjąć kapłana. Kolędę będziemy rozpoczynać w wyznaczonych dniach od godziny 8.00. Ze zrozumiałych względów serdecznie prosimy, aby – jeśli tylko macie życzenie nas ugościć – ustalić wcześniej z sąsiadami z roli, która rodzina przygotowuje posiłek. Wykażmy się cierpliwością w oczekiwaniu na kapłana. Aby zachować porządek, trasę kolędy ustalają pan organista z p. kościelnym. Prosimy nie zmieniać ustalonego porządku na własną rękę.

Harmonogram wizyty duszpasterskiej
27 grudnia (piątek) – Dziołek, Jątyki, Perły, Pawlaki, Dom pod Kasprem
28 grudnia (sobota) – Florki, Na Wysokiej, Barnasiówka, Za Górą, Morgi, Luberdy, Łocki, Domy pod Lasem, Przysop, Dział Wyżny
30 grudnia (poniedziałek) – Granica, Parchule
31 grudnia (wtorek) – Polana, Zamki, Hanuski; część roli Knapy: od państwa Bednarz do p. Mariana Kluski