Dziękujemy mieszkańcom 2. części roli Dział Niżny za posprzątanie świątyni, porządki wokół kościoła oraz za złożoną ofiarę na kościół. O porządki w tym tygodniu prosimy mieszkańców ról: Kasperki, Kanie i Młyny, które podzieliliśmy na 3 części.

Dziękujemy mieszkańcom ról: Osiedle; Madonie, Kusiki, Mizery; Jurczaki, Debenosy i Kudły oraz Arcybractwu Honorowej Straży NSPJ za przygotowanie ołtarzy na Boże Ciało, udekorowanie trasy procesji, oraz za złożoną ofiarę na kościół i zamówione msze św.

Dziękujemy orkiestrze dętej OSP Tokarnia; naszym druhom-strażakom; scholi „Śnieżnej Pani”; chórowi parafialnemu „Mio Dio”; dziewczynkom, które sypały kwiaty; chłopcom z dzwoneczkami; pocztom sztandarowym; paniom noszącym feretrony, figury i różańce; Kliszczakom w strojach regionalnych oraz wszystkim za tak liczny udział. Wyrażamy wdzięczność Policji oraz naszym strażakom za zabezpieczenie ruchu drogowego podczas procesji.

W ramach oktawy Bożego Ciała procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła codziennie o godz. 17.15.

Obchodzący swój srebrny jubileusz 25-lecia życia kapłańskiego ks. Proboszcz dziękuje wszystkim zgromadzonym w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa za modlitwę w jego intencji, życzenia i okazaną życzliwość.

Kalendarz liturgiczny:
Środa – wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika
Piątek – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To patronalne święto Arcybractwa Honorowej Straży NSPJ. Straż Honorowa ofiarowuje Boskiemu Sercu w ciągu dnia jedną godzinę dowolnie wybraną w duchu miłości i wynagradzania. W czasie tej godziny, oddając się zwykłym zajęciom, członkowie Arcybractwa usiłują je wypełnić z większą wiernością, odwagą, skupieniem, z miłością ku Jezusowi i bliźnim. Zadaniem Godziny Obecności jest otoczenie Serca Pana Jezusa gronem kochających dusz, pragnących Go pocieszać i wynagradzać Mu swoją miłością i wierną pamięcią za obojętność i niewdzięczność ludzi, dla których Zbawiciel tyle wycierpiał.

Z racji trzeciego piątku miesiąca od godz. 15.00 adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 16.00 Drogę Światła poprowadzi Straż Honorowa NSPJ. O godz. 17.15 nabożeństwo czerwcowe i msza święta wieczorna, która zakończy Godziny Miłosierdzia.

Sobota – wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. W tym dniu na mszy św. o godzinie 18.00 będzie miała miejsce ceremonia uroczystego przyjęcia nowych członków do Straży Honorowej NSPJ. Osoby zainteresowane wstąpieniem do Arcybractwa proszone są o kontakt z p. Anną Hanusiak.

Limit uczestniczących w nabożeństwach został zniesiony, ale w dalszym ciągu prosimy o odpowiedzialność za zdrowie swoje i innych oraz stosowanie się do zaleceń sanitarnych (stosowanie maseczek ochronych oraz korzystanie z płynów dezynfekujących).

Uroczystości dziękczynne w setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II organizowane przez Episkopat Polski odbędą się dziś w sanktuarium na Białych Morzach o godz. 16.00. Jutro nasi Biskupi nawiedzą sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, oraz Wadowice, gdzie odprawią mszę św. o godz. 10.00. Łączmy się w dziękczynieniu z naszymi Pasterzami.

Porządek mszy św. w niedzielę: godz. 7.00, 9.00, 11.00 i 15.30. Nabożeństwo czerwcowe w niedzielę o godz. 15.00.

Św. Paweł przypomina: „Chrystus umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni”. Niech oktawa Bożego Ciała pomaga nam trwać w dziękczynieniu za dar odkupienia.