Dziękujemy mieszkańcom 4. części roli Dziubras Górny za posprzątanie świątyni oraz złożoną ofiarę na kościół. O porządki w tym tygodniu prosimy mieszkańców 1. części roli Kostruchy, którą podzieliliśmy na 3 części.

Dziękujemy ks. Pawłowi za zorganizowanie wyjazdu ministrantów i lektorów do Parku Trampolin w Krakowie. Słowa wdzięcznośći kierujemy także pod adresem p. Agaty Jugowiec i p. Mateusza Trybały za ich poświecony czas i opiekę nad dziećmi podczas wycieczki.

Bóg zapłać mieszkańcom roli Dziubras Górny za złożony dar materialny z przeznaczeniem na malowanie polichromii naszej światyni oraz podziękowanie dla Marty i Józefa Pęcek za ofiarę na kościół z okazji chrztu ich córki Natalii.

Przeżywamy czas Wielkiego Postu. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych: Gorzkie Żale odprawiamy w niedzielę o 15.00, a Drogę Krzyżową w piątek o godz. 17.15 oraz o 19.30. Udziałem w tych nabożeństwach można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Składka na Gorzkich Żalach przeznaczona jest na przygotowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego.

Od dzisiejszej niedzieli rozprowadzamy baranki na stół wielkanocny. Dobrowolne ofiary zostaną przeznaczone na działalność charytatywną Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Możliwość zakupu strojów pierwszokomunijnych we wtorek o godz. 16.30 w salce parafialnej.

W przyszły piątek Godziny Miłosierdzia. Koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00. Droga Krzyżowa o godzinie 17.15 dla dzieci pierwszokumunijnych i ich Rodziców, a o godzinie 19.30 dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania. O godz. 20.30 Apel Jasnogórski i błogosławieństwo indywidualne Najświętszym Sakramentem.

Następna niedziela, zwana „Ad Gentes” obchodzona jest w Kościele, jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Po mszach świętych dobrowolna zbiórka do puszek, wspierajaca posługę ewangelizacyjną, charytatywną i edukacyjną naszych ponad dwóch tysięcy misjonarzy pracujących w krajach misyjnych.

W przyszłą niedzielę – jako trzecią miesiąca – składka przeznaczona na potrzeby naszego kościoła.

Niech święty czas Wielkiego Postu pomaga nam w przywracaniu właściwego miejsca Panu Bogu w naszej codzienności. Wszystkim życzymy dobrej i błogosławionej niedzieli.