W ubiegłym tygodniu odbył się pogrzeb śp. Mieczysława Romaniaka i śp. Zofii Korabik. Polećmy naszych Zmarłych Bożemu Miłosierdziu.

Dziękujemy mieszkańcom 1. części roli Debenosy za posprzątanie świątyni, porządki wokół niej i za złożoną ofiarę na kościół. O przygotowanie kościoła w tym tygodniu prosimy mieszkańców 2. części tej roli.

Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Słowa Bożego. W naszej wspólnocie witamy przedstawiciela III Zakonu Paulistów, który po ogłoszeniach parafialnych w kilku słowach zaproponuje nam Ewangelie na każdy dzień 2023 r. Można je będzie nabyć po każdej mszy świętej.

Dzisiaj, o godzinie 15.00 uroczyste nabożeństwo Słowa Bożego. Zapraszamy.

Ofiarę na kościół złożyli: Ewa i Bogusław Kawończyk.

Jutro, tj. 23 stycznia br. przypada rocznica śmierci + ks. Kanonika Jerzego Wyporka, proboszcza i budowniczego naszej świątyni. Zapraszamy na mszę św. w Jego intencji o godzinie 18.00.

Przy okazji spotkania kolędowego ofiarę na kościół złożyli:

Z roli Dziury: rodzina Pieron

Z roli Kocury: Anna Hanusiak, rodzina Jabcoń, Antonia Śliz, rodzina Kołodziejów, Maria Romaniak, rodzina Korzeniów, rodzina Sroczyńskich

Z roli Proszki: Józefa Mikołajczyk, Ewa Majchrzak z rodziną, rodzina Pieron, rodzina Wróbel, Maria Piaszczak z rodziną, rodzina Pasiowiec, Józef Kiełtyka z rodziną, rodzina Maślanków

Z roli Fuły: rodzina Pawlików, Kiełtyków i Głuszek, Kaspruk, Zbigniew Leśniak z rodziną, rodzina Pęcek, Maria Leśniak z rodziną, Maria Zadora, rodzina Zadorów, Tadeusz Leśniak z rodziną, Anina Jędroszak, Marek Leśniak z rodziną, Dominik Leśniak z rodziną, rodzina Motyków

Z roli Młyny: Józef Hobot z rodziną, Paweł Hobot z rodziną, Jan Makuch z rodziną, Janina Pasiowiec, Wiesław Pasiowiec z rodziną, rodzina Zadorów, Józef Pachura.

Z roli Kudły: Tadeusz Gawlak z rodziną, Małgorzata Gawlak z rodziną, Rafał Gwiżdż z rodziną, rodzina Gawlaków.

Z roli Kasperki: Tadeusz Romaniak z rodziną, Danuta Jugowiec z rodziną, Stanisław Winter z rodziną, Andrzej Kukiełka z rodziną, Łukasz Kukiełka z rodziną, rodzina Proszków i Beata Gniadek, rodzina Radoniów, Romanowskich, Mirków, Tadeusz Wróbel z rodziną oraz trzy anonimowe rodziny.

Z roli Kanie: rodzina Romaniaków, Salomea Kania, Stanisław Kania z rodziną, Franciszek Kania z rodziną i Stanisław Kania.

Z roli Florki: Ryszard Hans z rodziną, rodzina Cudaków, Zofia Hanusiak, Walenty Hanusiak z rodziną, rodzina Pieronów i Hanusiaków, Janina Jamka.

Z roli: Barnasiówka: rodzina Proszkowców. Z roli Za Górą: Bolesław Filipek. Z roli Morgi: Grzegorz Pustelnik z rodziną, Tadeusz Pustelnik z rodziną.
Z roli Luberdy: Franciszek Luberda z siostrą, Janusz Luberda z rodziną, Bolesław Luberda z rodziną, Wojciech Hobot z rodziną, Krzysztof Luberda z rodziną, Jan Luberda z rodziną, Grzegorz Luberda z rodziną, Bronisław Luberda z rodziną.

Z roli Łocki: Zofia Omylak, Franciszek Pustelnik z rodziną, Andrzej Wnęk z rodziną, Tadeusz Zadora z rodziną, Zbigniew Wojtasik z rodziną.

Z roli Pod Lasem: Ignacy Makusek, rodzina Proszków, Tomasz Wnęk z rodziną.

Z roli Przysop: Sławomir Proszek z rodziną, Wanda Tajs z rodziną, Stanisław Morus z rodziną, Jan Morus z rodziną, Rafał Morus z rodziną.

Z roli Dział Wyżny: rodzina Zadorów, Jan Pustelnik z rodziną, rodzina Kołodziejczyków, rodzina Niedośpiał, Ludwika Tobolak, rodzina Ziembla, Rafał Targosz z rodziną, Franciszek Tobolak z rodziną, Adrian Płoszczyca z rodziną, rodzina Maciejowskich, Łukasz Maciejowski z rodziną, Piotr Bednarz z rodziną, rodzina Pieron i Nieckula.

Z roli Granica: Paweł Leśniak, rodzina Cieślawskich, Andrzej Leśniak z rodziną, rodzina Jędrochów, Słoninów, Dziubrasów, Osielczaków, Zapałów, Jamrozików, Tomaszewskich, Hucisko, Kowalików, Drobnych, Lenartków, Miąsów i Murzynów.

Z roli Parchule: rodzina Kostruchów, Jamrozików, Hobotów, Parszywków i Raków, rodzina Dyrczów, Kosteckich, Syrków i Lenartów, Maria Czyszczoń, rodzina Jędrochów, Bronisława Hobot, rodzina Filipków i jedna rodzina anonimowo.

Z roli Chlebierzówka: Dorota Śmietana z rodziną, Mirosław Śmietana z rodziną, Krystyna Śmietana z rodziną, rodzina Polaniaków.

Z roli Molusy: rodzina Gierat, rodzina Strzelec i Klimek, rodzina Luberdów, Andrzej Luberda z rodziną, Leszke Luberda z rodziną, rodzina Pęcków, rodzina Hucisko i Molus, Józef Hanusiak, rodzina Migas.

Z roli Guzówka: rodzina Polaniaków.

Z roli U Lipki: rodzina Domasów, Bierówków, Kaniów, Adam Hanusiak z rodziną, Marian Hanusiak z rodziną, Mieczysław Molus z rodziną, Marcin Hanusiak z rodziną, Pertonela Hanusiak, rodzina Bierówków.

Z roli Koty: Andrzej Pieron z rodziną, rodzina Proszków, Daniel Molus z rodziną, Krystyna Molus z rodziną, rodzina Feldman, rodzina Hanusiaków, Stanisław Kucała z rodziną, Kazimierz Kania z rodziną, rodzina Kaniów, Tadeusz Kucała z rodziną, rodzina Syrek, Bartłomiej Molus z rodziną, Damian Hanusiak z rodziną.

Z roli Hoboty: rodzina Bierówków, Filipków, Jabconiów, Tomasz Szymanik, rodzina Gościejów, Hobotów, Misiurów, Tadeusz Hobot z rodziną, Łukasz Hobot z rodziną, rodzina Żbików, Trybałów, Zofia Hobot, rodzina Tyszkiewiczów, Hanuszków, Ziębów, Ryszard i Cecylia Gwiżdż, rodzina Proszkowców, Andrzej Gwiżdż z rodziną, Jacek Janicki z rodziną, Zuzanna Hobot, rodzina Dyrczów, rodzina Janickich, Zadorów, Hobotów i Płoskonków a także dwie rodziny anonimowo.

Z roli Gwiżdże: rodzina Gwiżdżów.

Z roli Brzegi: rodzina Ryszkowskich, Ciężkowskich, Ryszard Ciężkowski z rodziną, Bartłomiej Ciężkowski z rodziną, rodzina Kowalcze, rodzina Jabconiów, Flagów, Bierówków i Ziemblów, Stanisław Pindel, rodzina Romaniaków, Radoniów i Nawarów.

Porządek kolędy w następnym tygodniu:

Czwartek, tj. 26 stycznia: rola Urbany
Sobota, tj. 28 stycznia: role: Dziołek, Jątyki, Perły, Pawlaki, Domy nad Kacprem

W najbliższą niedzielę, podczas mszy świętej o godz. 9.00 liturgię ubogaci zespół ”FOLKOWNI”, który słynie z m.in. wspaniałych opraw muzycznych ślubów. Po zakończonej mszy św. w imieniu zespołu serdecznie zapraszamy na wspólne kolędowanie.

Wszystkim świętującym w tym tygodniu dzień urodzin, imienin oraz różnego rodzaju rocznice i jubileusze, składamy najlepsze życzenia.

Gościom, którzy dzisiaj zaszczycili nas swoją obecnością oraz naszym Parafianom, życzymy błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia.