W dzisiejszą Niedzielę jako 3-cią miesiąca, składka na potrzeby kościoła. Dziękujemy za modlitwę, ofiarność i troskę o naszą świątynię. Jesteśmy na etapie projektu wentylacji, która zapewni odpowiednią wymianę powietrza, w celu usunięcia wilgoci z wnętrza, skutecznie ochłodzi wnętrze kościoła zapewniając odpowiedni mikroklimat również latem, ale także obniży zużycie energii potrzebnej do ogrzania go w zimie.

Dziękujemy mieszkańcom roli Hanuski za posprzątanie kościoła i za złożoną ofiarę na kościół.

O porządki w następnym tygodniu proszę mieszkańców 1-szej części roli Dziubras Górny, którą podzieliliśmy na 3 części.

Dziękujemy narzeczonym: Kindze i Grzegorzowi, Dominice i Adamowi; rodzicom Filipa z okazji chrztu; ks. Bolesławowi Zadorze z Teksasu; Państwu Irenie i Kazimierzowi Leśniakom z Łętowni za ofiary na kościół. Dziękujemy mieszkańcom ról: Hanuski, Zamki i Polana za przygotowanie wieńca dożynkowego, zamówioną intencję Mszy św. dziękczynnej i za złożoną dar materialny na kościół.

W ubiegłym tygodniu przy kościele pracowali: z roli Polana: Stefan Mardaus, Pan Majerek; z roli Lipki: Roman Makusek, z roli Zamki: Mieczysław Wróbel, Sławomir Hanusiak, Franciszek Hanusiak, Genowefa Hanusiak, Anna Worwa, Szymon Wróbel; z roli Hanuski: Walenty Hanusiak, Stanisław Pindel, Stanisław Syrek, Walenty Dziubras, Krystian Dyrcz.

W następnym tygodniu zapraszamy do pracy po dwóch/trzech mężczyzn z ról: Dziubras Górny i Kostruchy.

W sobotę nasze modlitwy i myśli kierujemy ku Matce Bożej, którą w tym dniu będziemy wspominać jako Królową. Maryi Królowej polećmy naszą Ojczyznę i nasze rodziny, sprawę trzeźwości naszego narodu i problemy ubożejącej części społeczeństwa polskiego.

W następną niedzielę, na sumie o godzinie 11.00 będziemy żegnać ks. Marcina, który przez 2 lata pracował w naszej parafii. Ks. Marcin decyzją ks. Kardynała Stanisława Dziwisza został zwolniony z obowiązków wikariusza naszej parafii i mianowany wikariuszem parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem. Dziękując ks. Marcinowi za jego dotychczasową posługę duszpasterską we wspólnocie parafialnej: opiekę nad Służbą Liturgiczną Ołtarza i grupą oazową, oraz katechetyczną: w naszych szkołach, życzymy obfitych łask, sukcesów duszpasterskich i opieki Świętej Rodziny na nowej parafii.

Również za tydzień Gminne Uroczystości Dożynkowe. W imieniu p. Wójta Gminy Tokarnia zapraszam w przyszłą niedzielę na uroczystą Mszę św. dziękczynną za plony, która zostanie odprawiona w naszym kościele o godzinie 14.00. Następnie przemarsz korowodów dożynkowych, oraz prezentacja wieńców. O godzinie 17.30 wystąp zespołu regionalnego „Majeranki” z Rabki, a o godzinie 19.00 zabawa taneczna.

W tym tygodniu patronują nam:

17 VIII – św. Jacek, prezbiter.

20 VIII – św. Bernard, opat cystersów w Clairvaux we Francji i doktor Kościoła.

21 VIII – św. Pius X, papież.

Wszystkim Solenizantom, jubilatom i gościom odpoczywającym w parafii składamy serdeczne życzenia dobrego tygodnia.