Dziękujemy mieszkańcom 1. części roli Granica za posprzątanie świątyni i porządki wokół kościoła. W tym tygodniu o sprzątanie prosimy mieszkańców 2. części tej roli.

Renowację ołtarza wsparli: Maria i Adam Gruszczyk z USA; ks. Sławomir Filipek, nasz Rodak; Ewa i Bogusław Kawończyk; narzeczeni: Gabriela i Mariusz oraz Małgorzata i Wiesław Bierówka. Bóg zapłać. Dziękujemy rodzicom Lidii Makusek za ofiarę na kościół złożoną przy okazji chrztu dziecka.

W środę 6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego. Porządek mszy świętych, jak w niedzielę: 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:30 i 17:00. Zgodnie z dawnym zwyczajem w Święto Trzech Króli błogosławimy: kredę, kadzidło i mirrę.

Ten poświęcony zestaw będzie stanowił jeden z elementów celebracji rodzinnej, o której powiemy więcej za chwilę.

W związku z kwarantanną narodową jesteśmy zmuszeni zmienić formułę tradycyjnej wizyty duszpasterskiej. Co prawda nie możemy spotkać się w Waszych domach, ale będzie okazja, by spotkać się z przedstawicielami Waszych rodzin w naszej parafialnej światyni.

Msze święte kolędowe rozpoczniemy w naszej parafii w czwartek, tj. 7 stycznia. W kolejne dni (za wyjątkiem środy, piątku i niedzieli) będziemy zapraszali na mszę świętą o godzinie 18:00 przedstawicieli rodzin z poszczególnych ról, aby wspólnie pokolędować i razem pomodlić się, prosząc Boga o błogosławieństwo, a Matkę Bożą Śnieżną o opiekę w Nowym Roku. Jeśli jakaś rodzina będzie miała życzenie, może podczas składki złożyć w podpisanej kopercie dar materialny przeznaczony na kościół.

Po zakończeniu mszy świętej przedstawiciele rodzin zabiorą ze sobą do domu poświęcone w Trzech Króli zestawy, które w tym roku zostały przygotowane przez naszą służbę kościelną. Złożona przy tej okazji ofiara niech będzie wyrazem naszej wdzięczności za posługę służby kościelnej i wynagrodzeniem za całoroczną pracę pana organisty i pana kościelnego w naszej parafii.

Po powrocie do domu, zaprośmy wszystkich domowników na krótką modlitwę rodzinną.

Na początku celebracji rozpalmy węgielek i posypmy go kadzidłem, aby napełnić jego wonią nasz dom na znak, że wszystko pragniemy czynić na chwałę Boga. Pokropmy domowników święconą wodą, która w Piśmie Świętym jest znakiem Bożego błogosławieństwa. Prosimy o przyniesienie naczyń na święconą wodę, którą zabierzemy sobie z kościoła. Następnie odmówmy specjalną modlitwę, która jest dołączona do zestawu, a poświęconą kredą, oznaczmy drzwi domu na znak, że przyjęliśmy wcielonego Syna Bożego. Celebrację zakończmy wspólnym śpiewem kolędy i rodzinną kolacją.

Harmonogram spotkań kolędowych:
7 stycznia (czwartek) – zapraszamy przedstawicieli rodzin z ról: Wierdonki, Gębki, Bierówki, Bryle

W czwartek, z racji pierwszego czwartku miesiąca o 17:00 Godzina Święta.

9 stycznia (sobota) – zapraszamy przedstawicieli rodzin z ról: Zagrody, Dziubras Dolny, Kluski, Szewcy, Osiedle Górne (od Państwa Funek do Państwa Cudak)

W przyszłą niedzielę, 10 stycznia, święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.

11 stycznia (poniedziałek) – zapraszamy przedstawicieli rodzin z ról: Granica, Parchule, Brzegi, Urbany, Hoboty, Gwiżdże

12 stycznia (wtorek) – zapraszamy przedstawicieli rodzin z ról: Dziury, Kocury, Proszki, Fuły, Młyny, Tarnów, Przymiarki, Florki, Na Wysokiej, Barnasiówka, Za Górą, Morgi, Luberdy, Łocki

14 stycznia (czwartek) – zapraszamy przedstawicieli rodzin z ról: Domy Pod Lasem, Przysop, Dział Wyżny, Dział Niżny, Jurczaki, Debenosy, Kudły, Kasperki, Kanie

16 stycznia (sobota) – zapraszamy przedstawicieli rodzin z ról: Blychy, Osiedle Dolne (od Państwa Kowalików), Dom Nauczyciela, Ośrodek Zdrowia, Szkoła, Dziołek, Jątyki, Perły, Domy nad Kacprem, Pawlaki, Kiełtyki, Durki, Bugaje

18 stycznia (poniedziałek) zapraszamy przedstawicieli rodzin z ról: Chlebierzówka, Molusy, Guzówka, Koty, U Lipki, Polana, Zamki, Hanuski, Knapy (od Państwa Bednarz do końca tej roli)

19 stycznia (wtorek) zapraszamy przedstawicieli rodzin z ról: Dziubras Górny, Kostruchy, Madonie, Kusiki, Mizery

*  * *

Przypominamy, że w każdą środę o godzinie 18:00 odprawiamy mszę świętą zbiorową. Na tej mszy, będziemy łączyć poszczególne nasze intencje dziękczynno-błagalne (np. przy okazji przeżywanych rocznic, imienin, roczku dziecka, z racji ukończenia 18 lat czy z prośbą o łaskę zdrowia) i polecać je Bogu w trakcie mszy świętej nowennowej za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Ogłoszenie, o które zostaliśmy poproszeni:

W związku z przystąpieniem przychodni w Krzczonowie (filia Skomielna Czarna) do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły 60 lat i więcej, pracowników służb mundurowych w tym Wojsko Polskie oraz nauczycieli do zapisywania się na szczepienie przeciwko COVID-19.

Zgłoszenia od osób chętnych należących do grupy 1-szej narodowego programu szczepień przyjmowane będą drogą mailową oraz telefoniczną. Do szczepienia mogą zgłaszać się wszyscy mieszkańcy gminy którzy należą do wymienionych grup.

Z wszystkimi chętnymi będziemy się kontaktować telefonicznie i uzupełniać dane oraz ustalać szczegóły. Niezbędne i szczegółowe informacje podane są na stronie internetowej przychodni www.przychodniakrzczonow.pl.
Lekarz koordynator Agata Krzywoń

Solenizantki, solenizantów tego tygodnia oraz czcigodnych jubilatów otaczamy naszą modlitwą i powierzamy opiece Matki Bożej Śnieżnej. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli.