Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwie Gorzkich Żali, które odprawiamy w każdą niedzielę o godzinie 15.00. Składka na Gorzkich Żalach przeznaczona jest na przygotowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego.

Droga Krzyżowa dla dzieci i dorosłych w każdy piątek o godzinie 16.30, a dla młodzieży o godzinie 19.00, a w niedzielę, zaraz po sumie. Udziałem w nabożeństwach wielkopostnych można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

Ogłaszając Rok Miłosierdzia papież Franciszek zapowiedział tzw. „Dobę dla Jezusa”, wyznaczając jej termin z 4 na 5 marca br. Ten czas ma cel pokutny i służy utwierdzeniu wierzących w postawie ufności w miłosierdzie Boga. W naszym kościele rozpoczniemy go w piątek o godz. 15:00 wystawieniem Najświętszego Sakramentu i Koronką do Bożego Miłosierdzia. O godz. 16.30 zapraszamy na celebrację liturgiczną dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców. Msza św. w intencji naszych zmarłych o godz. 17.00. Droga Krzyżowa dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania o godz. 19.00. O godz. 20.00 Msza św. wotywna o Miłosierdziu Bożym, ucałowanie relikwi i Apel Jasnogórski. Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania od godz. 15.00.

W sobotę modlitwę rozpoczniemy Mszą św. o godz. 6.30. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, różaniec i adoracja do godz. 15.00. W Godzinie Miłosierdzia odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy grupy parafialne: dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz naszych parafian o włączenie się w to czuwanie.

Jak wspominaliśmy, myślimy o koronacji obrazu Matki Bożej Śnieżniej. Aby dokonać koronacji należy przedstawić Biskupowi Ordynariuszowi krótki rys historyczny wizerunku i czci ludu dla tego wizerunku, oraz pisma i podpisy osób kościelnych i cywilnych, które popierają prośbę i ukazują pragnienia ludu chrześcijańskiego w tej sprawie. Przygotowując się do tej podniosłej uroczystości należy przygotować obraz pod względem walorów estetyczno-plastycznych, oraz technicznym. W obecnej prowadzone są rozmowy z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawie programu prac konserwatorskich i częściowej dotacji. W poniedziałek zostanie złożony przygotowany program prac konserwatorskich do obrazu. Prace o charakterze technicznym przewidują usunięcie wadliwych nawarstwień z poprzednich renowacji (ostatnia miała miejsce 56 lat temu!), uzupełnienie ubytków płótna (często wota były przybijane do obrazu gwoźdźmi), oraz zabezpieczenie malowidła odpowiednim werniksem.

Dziękujemy mieszkańcom 2 części roli Bierówki za posprzątanie świątyni i złożoną ofiarę na kościół. O porządki w sobotę prosimy mieszkańców 3 części tej roli, którą podzieliliśmy na 4 części.

Wyrażamy wdzięczność p. Józefowi Tobolakowi za ofiarę złożoną na kościół.

Pani Zofia Janicka, sołtys wsi Tokarnia informuje, że od 29 lutego do 11 marca w godzinach od 8.00 do 10.00 będzie codziennie w Strażnicy przyjmować podatki rolne.

Lekarz weterynarii zawiadamia, że obowiązkowe ochronne szczepienie psów przeciw wściekliźnie odbędzie się w dniach 4 i 5 marca. Informacje na plakatach.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.

Św. Paweł przestrzega: Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. Niech czas wielkopostny i Doba dla Pana pomagają nam wytrwać przy Jezusie.