Dziękujemy mieszkańcom roli Madonie za posprzątanie świątyni, prace porządkowe wokół świątyni i plebanii oraz złożoną ofiarę na kościół. O porządki w tym tygodniu prosimy mieszkańców roli Kusiki i Mizery. Prosimy zabrać ze sobą grabie i miotły, gdyż oprócz wnętrza świątyni w dalszym ciągu będziemy porządkować obejście naszego kościoła.

Dziękujemy naszym parafiankom za umycie okien przed demontażem rusztowania. Dziękujemy Irenie i Markowi Lorek, Łukaszowi Budzie i naszym kapłanom: ks. Krzysztofowi i ks. Pawłowi za trzydniową pracę przy usuwaniu trawy wyrastającej spomiędzy płyt granitowych wokół kościoła.

Bóg zapłać Katarzynie i Krzysztofowi Korzeń oraz pewnej anonimowej osobie za złożoną ofiarę na malowanie świątyni.

Dziękujemy chorym za udział w rekolekcjach, jak również tym, którzy pomogli chorym w dotarciu do światyni. Bóg zapłać naszym chorym braciom i siostrom, których odwiedziliśmy wczoraj przy okazji rekolekcji w ich domach; za modlitwę w intencji naszej wspólnoty, oraz złożone ofiary na potrzeby kościoła. Ofiary na świątynię złożyli: Zofia Korzeń, Józef Tobolak, Pindel Bronisława, Zofia Proszek, Anna, Stanisław Romaniak, Michalina Kostecka, Ludwika Dyrcz, Antoni Luberda, Eleonora Jamrozik, Ludwik Jątyka, Antonina Śliz, Edward Hanusiak, Ludwika Bierówka, Józef Kiełtyka, Stanisława Hobot, Michał Hanusiak, Janina Hanusiak, Klementyna Filipek.

Wyrażamy wdzięczność także panom kierowcom: Józefowi Hanusiakowi i Franciszkowi Tobolakowi, którzy poświęcili swój czas i zawieźli kapłanów z Panem Jezusem do chorych.

Dzisiaj, po sumie Droga Krzyżowa. Gorzkie Żale o godz. 15.00. W piątek Droga Krzyżowa o godz. 17.15 oraz 19.30.

W imię Boże rozpoczęliśmy nasze rekolekcje parafialne. Nauki rekolekcyjne głosić będzie ks. Tomasz Rajda, którego serdecznie witamy w naszej wspólnocie.

W dniu dzisiejszym msze św. z naukami ogólnymi o godz. 7.00; 11.00 i po Gorzkich Żalach. Na mszy św. o godz. 9.00 nauka dla dzieci.

O porządku nauk rekolekcyjnych dla uczniów SP i Gimnazjum poinformują na religii katecheci w poszczególnych klasach.

Wtorek 9 kwietnia 2019
To dzień Sakramentu Pokuty i Pojednania. Msze św. z nauką ogólną o 7.00 i 18.00
Spowiedź, rano: od godz. 8.00 do godz. 12.00 (przerwa w spowiedzi od 9.30 do 10.00). Po południu, od godz. 15.00 do 19.00 (przerwa w spowiedzi od 16.30 do 17.00).

W środę zakończymy nasze rekolekcje specjalnym błogosławieństwem rekolekcjonisty. W tym dniu na wszystkich mszach świętych składka przeznaczona dla rekolekcjonisty za kilkudniową posługę Słowa Bożego w czasie tegorocznych rekolekcji szkolnych i parafialnych w naszej wspólnocie.

W piątek, tj. 12 kwietnia mszą św. o godz. 18.00 rozpocznie się Ekstremalna Droga Krzyżowa z Tokarni do Kalwarii Zebrzydowskiej. EDK ma charakter indywidualny. Parafia nie jest organizatorem EDK. Tylko osoby pełnoletnie mogą w niej wziąć udział. Przed wyruszeniem należy zapoznać się z zakładką „Zanim wyruszysz” oraz informacjami zamieszczonymi na stronie EDK.

W sobotę na godz. 10.30 ks. Paweł zaprasza na obowiązkową zbiórkę wszystkich lektorów, ministrantów i kandydatów.

Tego samego dnia o godz. 19.00 Grupa Teatralna „Soli Deo” wystawi spektakl „Misterium” w sali teatralnej GOKiS w Tokarni.

Od wczoraj w Galerii „Dworek” możemy zwiedzać wystawę Zdzisława Słoniny „Malarstwo na szkle, rzeźba”.

Za tydzień Niedziela Palmowa. Uroczyste błogosławieństwo palm i procesja wokół kościoła o godz. 11.00. Uroczystej sumie przewodniczyć będzie ks. kard. Stanisław Dziwisz. Zapraszamy: Orkiestrę Dętą OSP Tokarnia; naszych druhów Strażaków w mundurach galowych; Kliszczaków w strojach regionalnych; wszystkie grupy modlitewne i parafialne dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dziękujemy Parafiankom za wykonanie kolorowych kwiatów z bibuły.

Przypominamy, o konkursie na Najwyższą i Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. Zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy GOKiS do dnia 10 kwietnia 2019 r.

Przez cały Wielki Post, a zwłaszcza podczas rekolekcji wielkopostnych mamy okazję, by podzielić się z tymi, którzy potrzebują naszego wsparcia wrzucając do skarbony, która stoi przy ołtarzu głównym jałmużnę wielkopostną, wspierając tym samym projekt medyczny „Doctors Africa”.

W zakrystii są do nabycia Baranki na stół wielkanocny.

Dzisiaj o godz. 10.00 w GOKiS zebranie wiejskie i wybory sołtysa oraz Rady sołeckiej.

Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli i owoców rekolekcyjnych refleksji.