Warto wiedzieć

110 z 144 elementów

List Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 2023 roku

by Robert Pietrzyk

Umiłowani, Siostry i Bracia! W dzisiejszej liturgii Słowa słyszymy, że Szczepan przemawiał z natchnienia Ducha Bożego. A jego przeciwnicy, gdy usłyszeli jego słowa, unieśli się wielkim gniewem (zob. Dz 7, 54). Kiedy go kamienowano, modlił się za swoich oprawców: Panie, nie poczytaj im tego grzechu (Dz 7, 60). Chrystus przypomina nam dzisiaj w Ewangelii, że […]

List pasterski na Adwent 2023 roku

by Robert Pietrzyk

Ukochani Archidiecezjanie! Wraz z przypadającą na dzień dzisiejszy 1. Niedzielą Adwentu rozpoczyna się dla nas szczególnie ważny i piękny czas przygotowywania naszych serc i umysłów na bliskie już obchody przyjścia Pana. To przyjście, które dokonało się przed wiekami, było dziełem miłości Boga do człowieka. Podczas nocnej rozmowy z Nikodemem Chrystus mówił o Ojcu niebieskim, który […]

Orędzie papieża Franciszka na VII Światowy Dzień Ubogich

by Robert Pietrzyk

Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka (Tb 4, 7) 1. Światowy Dzień Ubogich, będący owocnym znakiem miłosierdzia Ojca, już po raz siódmy wspiera drogę naszych wspólnot. Jest to spotkanie, które Kościół stopniowo zakorzenia w swojej pracy duszpasterskiej, aby coraz bardziej odkrywać centralną treść Ewangelii. Każdego dnia jesteśmy zaangażowani w przyjmowanie ubogich, ale to nie wystarczy. […]

Orędzie papieża Franciszka na 97. Światowy Dzień Misyjny

by Robert Pietrzyk

Orędzie na 97. Światowy Dzień Misyjny 22 października 2023 r. Pałające serca, stopy w drodze (por. Łk 24, 13-35) Drodzy bracia i siostry! Na tegoroczny Światowy Dzień Misyjny wybrałem temat inspirowany relacją uczniów z Emaus, z Ewangelii św. Łukasza (por. Łk 24, 13-35): „Pałające serca, stopy w drodze”. Owi dwaj uczniowie byli zdezorientowani i rozczarowani, […]

Adhortacja apostolska „Laudate Deum”

by Robert Pietrzyk

ADHORTACJA APOSTOLSKA LAUDATE DEUM OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA DO WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI O KRYZYSIE KLIMATYCZNYM 1. „Pochwalony bądź, Panie, z wszystkimi Twymi stworzeniami”. To zawołanie zrealizował św. Franciszek z Asyżu poprzez swoje życie, pieśni i gesty. W ten sposób podjął zalecenia psalmów biblijnych i ukazał wrażliwość Jezusa na stworzenia swego Ojca: „Przypatrzcie się liliom polnym, […]

List pasterski KEP zapowiadający ogólnopolskie obchody XXIII Dnia Papieskiego

by Robert Pietrzyk

JAN PAWEŁ II – CYWILIZACJA ŻYCIA List pasterski Episkopatu Polski zapowiadający ogólnopolskie obchody XXIII Dnia Papieskiego Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia! Życie jest darem, który człowiek otrzymuje od Boga. Troska z jaką właściciel z dzisiejszej Ewangelii przygotowuje winnicę – otaczając ją murem, kopiąc tłocznie i stawiając wieżę – jest obrazem miłości Boga, który […]

Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2023

by Robert Pietrzyk

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA 109. ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY 2023 (24 września 2023 r.) Wolni, aby wybrać: migrować, czy pozostać Drodzy bracia i siostry! Dzisiejsze przepływy migracyjne są wyrazem złożonego i wieloaspektowego zjawiska, którego zrozumienie wymaga dokładnej analizy wszystkich aspektów charakteryzujących różne etapy doświadczenia migracyjnego, od wyjazdu po przyjazd, w tym ewentualny powrót. […]

Zaproszenie Metropolity Krakowskiego na uroczystości ku czci św. Stanisława BM

by Robert Pietrzyk

Kraków, dnia 26 kwietnia 2023 roku Ukochani Archidiecezjanie! Początek maja w naszej Archidiecezji związany jest z uroczystościami ku czci świętego Stanisława ze Szczepanowa. Rokrocznie stwarzają one okazję do wielkiej wspólnotowej modlitwy zanoszonej za wstawiennictwem Biskupa Męczennika w intencji Polski i żyjącego w niej Kościoła. Tegoroczna tradycyjna procesja z Wawelu na Skałkę będzie miała miejsce w […]

Komunikat Kurii Metropolitalnej w Krakowie do Wiernych Archidiecezji Krakowskiej

by Robert Pietrzyk

Komunikat Kurii Metropolitalnej w Krakowie do Wiernych Archidiecezji Krakowskiej Wobec Drogich Wiernych, którzy mogą czuć się zaniepokojeni pojawiającymi się 
w przestrzeni publicznej informacjami dotyczącymi nieodległej historii Archidiecezji Krakowskiej, pragniemy przedstawić, co następuje: 1. Archidiecezja Krakowska pozostaje bezgranicznie wdzięczna Bogu i dumna z wielkiej rzeszy stojących na jej czele przez wieki prawdziwie Bożych pasterzy, wśród których […]

List pasterski Metropolity Krakowskiego 
Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego na Wielki Post 2023 roku

by Robert Pietrzyk

List pasterski Metropolity Krakowskiego 
Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego na Wielki Post 2023 roku Drodzy Siostry i Bracia! U progu kolejnego w naszym życiu Wielkiego Postu w dzisiejszej niedzielnej Liturgii Słowa rozbrzmiewa stwierdzenie św. Pawła Apostoła z jego Listu do Rzymian: „O ileż obficiej spłynęła na [nas] wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, […]