Warto wiedzieć

110 z 126 elementów

Słowo Metropolity w związku z 25. rocznicą VI pielgrzymki św. Jana Pawła II Wielkiego do Ojczyzny

by Robert Pietrzyk

Umiłowani Bracia i Siostry! W obecnym roku Kościół w Polsce przeżywać będzie 25. rocznicę VI pielgrzymki świętego Jana Pawła II Wielkiego do Ojczyzny. Trwająca od 31 maja do 10 czerwca 1997 roku podróż apostolska Ojca Świętego utkana była wówczas z wielu wydarzeń – od 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu przez europejskie obchody tysiąclecia męczeńskiej […]

Słowo Przewodniczącego Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia

by Robert Pietrzyk

Słowo Przewodniczącego Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia (24 kwietnia 2022) „Gdzie jest miłosierdzie, tam rozkwita pokój” Umiłowani w Panu Siostry i Bracia! Dzisiejsza Ewangelia opowiada o paschalnych doświadczeniach Tomasza. Najpierw okrutna męka i niezrozumiała śmierć Mistrza wywołały w nim – jak i w innych apostołach – ogromne rozczarowanie. Skupiony na trudnościach, jakie […]

Oświadczenie Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wojny w Ukrainie

by Robert Pietrzyk

My, biskupi polscy uczestniczący w 391. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w dniach 14-15 marca 2022 roku w Warszawie, nawiązując do wcześniejszych słów Ojca Świętego Franciszka i wystąpień przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego oraz stanowiska Rady Stałej KEP, pragniemy zabrać głos w sprawie niczym nieusprawiedliwionej agresji Rosji na niezależną i suwerenną, rządzącą się […]

List pasterski na Wielki Post 2022 roku

by Robert Pietrzyk

List pasterski na Wielki Post 2022 roku Ukochani Archidiecezjanie! „Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jak dar, utrzymuje się poprzez zmaganie” – pisał w 1974 roku kardynał Karol Wojtyła w poemacie Myśląc Ojczyzna…. Te słowa stanowią szczególnie głęboki komentarz do wydarzeń opisanych w czytanym dzisiaj fragmencie Ewangelii św. Łukasza. Oto po […]

55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

by Robert Pietrzyk

POSŁANI + TRZEŹWI + WOLNI Słowo Przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na 55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu (27 II – 5 III 2022) „Posłani w pokoju Chrystusa, budujmy trzeźwą i wolną Polskę” – to hasło, które w roku 2022 będzie nas inspirowało i mobilizowało do pracy w apostolstwie trzeźwości, a […]

Orędzie Papieża Franciszka na 5. Światowy Dzień Ubogich

by Robert Pietrzyk

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA V ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH 14 listopada 2021, XXXIII Niedziela okresu zwykłego “Ubogich zawsze macie u siebie” (Mk 14, 7) 1. «Ubogich zawsze macie u siebie» (Mk 14, 7). Jezus wypowiedział te słowa na kilka dni przed świętem Paschy, będąc na obiedzie w Betanii, w domu pewnego Szymona, zwanego „Trędowatym”. Jak opowiada […]

List Metropolity Krakowskiego w sprawie Synodu Biskupów

by Robert Pietrzyk

Drodzy Archidiecezjanie! Autor czytanego dzisiaj fragmentu Księgi Mądrości wyznał, że modlił się do Boga, prosząc Go o mądrość. Otrzymawszy ją, zrozumiał, że jest ona darem przekraczającym wszystkie inne dobra, ponieważ jest cenniejsza niż materialne bogactwa, znaczy więcej niż zdrowie i piękność, a swą mocą wykracza ponad jasność dnia, gdyż nawet w ciemnościach nocy nic nie […]

List pasterski Episkopatu Polski zapowiadający obchody XXI Dnia Papieskiego

by Robert Pietrzyk

NIE LĘKAJCIE SIĘ! List pasterski Episkopatu Polski zapowiadający obchody XXI Dnia Papieskiego Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia! Bóg po stworzeniu świata nie porzucił go i nie przestał troszczyć się o niego. Jako najlepszy Ojciec nieustannie interesuje się życiem swoich dzieci. Widząc w raju samotność Adama powołał do istnienia Ewę. Mężczyzna i kobieta stali […]

Orędzie papieskie na 107. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

by Robert Pietrzyk

Drodzy Bracia i Siostry! W Encyklice Fratelli tutti wyraziłem troskę i pragnienie, które wciąż zajmują ważne miejsce w moim sercu: „Po zakończeniu kryzysu zdrowotnego najgorszą reakcją byłoby popadnięcie jeszcze bardziej w gorączkę konsumpcjonizmu i w nowe formy postaw samozachowawczego egoizmu. Daj Boże, aby w końcu nie było już innych», a tylko «my»”  (n. 35). Z […]

List Metropolity Krakowskiego do Zelatorek i Zelatorów Żywego Różańca

by Robert Pietrzyk

Drogie Zelatorki, Drodzy Zelatorzy Żywego Różańca, Dnia 27 maja br. Watykańska Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych podała informację o zatwierdzeniu cudu za przyczyną Służebnicy Bożej Pauliny Jaricot, Założycielki Żywego Różańca i Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Jej beatyfikacja planowana jest w przyszłym roku w Lyonie. To wielka radość, szczególnie dla członków Żywego Różańca, i okazja do uświadomienia sobie, […]