Warto wiedzieć

110 z 137 elementów

Zaproszenie Metropolity Krakowskiego na uroczystości ku czci św. Stanisława BM

by Robert Pietrzyk

Kraków, dnia 26 kwietnia 2023 roku Ukochani Archidiecezjanie! Początek maja w naszej Archidiecezji związany jest z uroczystościami ku czci świętego Stanisława ze Szczepanowa. Rokrocznie stwarzają one okazję do wielkiej wspólnotowej modlitwy zanoszonej za wstawiennictwem Biskupa Męczennika w intencji Polski i żyjącego w niej Kościoła. Tegoroczna tradycyjna procesja z Wawelu na Skałkę będzie miała miejsce w […]

Komunikat Kurii Metropolitalnej w Krakowie do Wiernych Archidiecezji Krakowskiej

by Robert Pietrzyk

Komunikat Kurii Metropolitalnej w Krakowie do Wiernych Archidiecezji Krakowskiej Wobec Drogich Wiernych, którzy mogą czuć się zaniepokojeni pojawiającymi się 
w przestrzeni publicznej informacjami dotyczącymi nieodległej historii Archidiecezji Krakowskiej, pragniemy przedstawić, co następuje: 1. Archidiecezja Krakowska pozostaje bezgranicznie wdzięczna Bogu i dumna z wielkiej rzeszy stojących na jej czele przez wieki prawdziwie Bożych pasterzy, wśród których […]

List pasterski Metropolity Krakowskiego 
Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego na Wielki Post 2023 roku

by Robert Pietrzyk

List pasterski Metropolity Krakowskiego 
Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego na Wielki Post 2023 roku Drodzy Siostry i Bracia! U progu kolejnego w naszym życiu Wielkiego Postu w dzisiejszej niedzielnej Liturgii Słowa rozbrzmiewa stwierdzenie św. Pawła Apostoła z jego Listu do Rzymian: „O ileż obficiej spłynęła na [nas] wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, […]

List Rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy do duchowieństwa i wiernych Kościoła Katolickiego w Polsce

by Robert Pietrzyk

L I S T RZYMSKOKATOLICKIEGO EPISKOPATU UKRAINY DO DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE II Niedziela Adwentu, jest wielkim dniem solidarności Wspólnoty Kościoła w Polsce wobec Wspólnoty Kościoła na Wschodzie, a w tym roku w szczególny sposób w Ukrainie. To już po raz dwudziesty trzeci Polacy spoglądają w stronę Wschodu, aby dać piękne świadectwo […]

List pasterski Metropolity Krakowskiego na Adwent 2022 roku

by Robert Pietrzyk

Ukochani Archidiecezjanie! Ostatnie tygodnie i miesiące naznaczone są wieloma niepokojami, które wszyscy głęboko przeżywamy. Związane są one z wydarzeniami, które dzieją się zarówno poza granicami naszej Ojczyzny i spoza niej do nas dochodzą, jak i wewnątrz naszego kraju. Wydarzenia zewnętrzne wiążą się przede wszystkim z okrutną i bezwzględną wojną, którą Rosja wypowiedziała wolnej i suwerennej […]

Rada Stała KEP wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich

by Robert Pietrzyk

STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH W przestrzeni publicznej coraz częściej słyszymy pytania o postawę Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i bezbronnych przez duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa podczas jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana […]

Orędzie Papieża na VI Światowy Dzień Ubogich

by Robert Pietrzyk

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA VI ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH 13 listopada 2022, XXXIII Niedziela okresu zwykłego „Chrystus dla was stał się ubogim” (por. 2 Kor 8, 9) 1. «Chrystus Jezus […] dla was stał się ubogim» (por. 2 Kor 8, 9). Tymi słowami Apostoł Paweł zwraca się do pierwszych chrześcijan w Koryncie, aby utwierdzić ich działania […]

Statut Duszpasterskiej Rady Parafialnej Archidiecezji Krakowskiej

by Robert Pietrzyk

STATUT DUSZPASTERSKIEJ RADY PARAFIALNEJ ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 1. Duszpasterska Rada Parafialna rozwija i pogłębia życie religijne parafii przez współpracę duchowieństwa i katolików świeckich. 2. Rada winna w miarę możności reprezentować całą parafię według wieku, zawodu, terenu. 3. Ilość członków Rady ma być dostosowana do wiel­kości parafii, nie powinna jednak przekraczać liczby 30 osób. 4. Większość Rady […]

ORĘDZIE NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 2022 r.

by Robert Pietrzyk

„Będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8) Drodzy Bracia i Siostry! Są to słowa z ostatniej rozmowy Jezusa zmartwychwstałego z uczniami, przed Jego wstąpieniem do nieba, opisanej w Dziejach Apostolskich: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce […]

List Pasterski Episkopatu Polski z okazji XII Tygodnia Wychowania

by Robert Pietrzyk

Ja jestem drogą, prawdą i życiem (J 14, 6)   Drodzy Bracia i Siostry, Już od dwunastu lat w pierwszą niedzielę września kierujemy do Was słowo związane z Tygodniem Wychowania. W dzisiejszej Ewangelii Jezus przypomina swoim słuchaczom: „Nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem” (Łk 14, 33). […]