Warto wiedzieć

110 z 134 elementów

List Rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy do duchowieństwa i wiernych Kościoła Katolickiego w Polsce

by Robert Pietrzyk

L I S T RZYMSKOKATOLICKIEGO EPISKOPATU UKRAINY DO DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE II Niedziela Adwentu, jest wielkim dniem solidarności Wspólnoty Kościoła w Polsce wobec Wspólnoty Kościoła na Wschodzie, a w tym roku w szczególny sposób w Ukrainie. To już po raz dwudziesty trzeci Polacy spoglądają w stronę Wschodu, aby dać piękne świadectwo […]

List pasterski Metropolity Krakowskiego na Adwent 2022 roku

by Robert Pietrzyk

Ukochani Archidiecezjanie! Ostatnie tygodnie i miesiące naznaczone są wieloma niepokojami, które wszyscy głęboko przeżywamy. Związane są one z wydarzeniami, które dzieją się zarówno poza granicami naszej Ojczyzny i spoza niej do nas dochodzą, jak i wewnątrz naszego kraju. Wydarzenia zewnętrzne wiążą się przede wszystkim z okrutną i bezwzględną wojną, którą Rosja wypowiedziała wolnej i suwerennej […]

Rada Stała KEP wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich

by Robert Pietrzyk

STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH W przestrzeni publicznej coraz częściej słyszymy pytania o postawę Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i bezbronnych przez duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa podczas jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana […]

Orędzie Papieża na VI Światowy Dzień Ubogich

by Robert Pietrzyk

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA VI ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH 13 listopada 2022, XXXIII Niedziela okresu zwykłego „Chrystus dla was stał się ubogim” (por. 2 Kor 8, 9) 1. «Chrystus Jezus […] dla was stał się ubogim» (por. 2 Kor 8, 9). Tymi słowami Apostoł Paweł zwraca się do pierwszych chrześcijan w Koryncie, aby utwierdzić ich działania […]

Statut Duszpasterskiej Rady Parafialnej Archidiecezji Krakowskiej

by Robert Pietrzyk

STATUT DUSZPASTERSKIEJ RADY PARAFIALNEJ ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 1. Duszpasterska Rada Parafialna rozwija i pogłębia życie religijne parafii przez współpracę duchowieństwa i katolików świeckich. 2. Rada winna w miarę możności reprezentować całą parafię według wieku, zawodu, terenu. 3. Ilość członków Rady ma być dostosowana do wiel­kości parafii, nie powinna jednak przekraczać liczby 30 osób. 4. Większość Rady […]

ORĘDZIE NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 2022 r.

by Robert Pietrzyk

„Będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8) Drodzy Bracia i Siostry! Są to słowa z ostatniej rozmowy Jezusa zmartwychwstałego z uczniami, przed Jego wstąpieniem do nieba, opisanej w Dziejach Apostolskich: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce […]

List Pasterski Episkopatu Polski z okazji XII Tygodnia Wychowania

by Robert Pietrzyk

Ja jestem drogą, prawdą i życiem (J 14, 6)   Drodzy Bracia i Siostry, Już od dwunastu lat w pierwszą niedzielę września kierujemy do Was słowo związane z Tygodniem Wychowania. W dzisiejszej Ewangelii Jezus przypomina swoim słuchaczom: „Nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem” (Łk 14, 33). […]

Bp Roman Pindel: Kazanie odpustowe wygłoszone podczas odpustu parafialnego

by Robert Pietrzyk

Kiedyś w greckiej prawosławnej cerkwi odkryłem bardzo starą ikonę Matki Bożej z Dzieciątkiem. Był wtedy ze mną kalwin, który nie znał modlitw do Matki Bożej, ani nie uznawał Jej obrazów. Zatrzymaliśmy się przed ikoną, która dla niego była starożytnym malowidłem. nie rozumiał jego wymowy ani szacunku okazywanego przez prawosławnych wobec ikon w tej świątyni. Rozpoznałem […]

Słowo Metropolity w związku z 25. rocznicą VI pielgrzymki św. Jana Pawła II Wielkiego do Ojczyzny

by Robert Pietrzyk

Umiłowani Bracia i Siostry! W obecnym roku Kościół w Polsce przeżywać będzie 25. rocznicę VI pielgrzymki świętego Jana Pawła II Wielkiego do Ojczyzny. Trwająca od 31 maja do 10 czerwca 1997 roku podróż apostolska Ojca Świętego utkana była wówczas z wielu wydarzeń – od 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu przez europejskie obchody tysiąclecia męczeńskiej […]

Słowo Przewodniczącego Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia

by Robert Pietrzyk

Słowo Przewodniczącego Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia (24 kwietnia 2022) „Gdzie jest miłosierdzie, tam rozkwita pokój” Umiłowani w Panu Siostry i Bracia! Dzisiejsza Ewangelia opowiada o paschalnych doświadczeniach Tomasza. Najpierw okrutna męka i niezrozumiała śmierć Mistrza wywołały w nim – jak i w innych apostołach – ogromne rozczarowanie. Skupiony na trudnościach, jakie […]