Już 22 stycznia 2023 r. będziemy obchodzić Niedzielę Słowa Bożego.

W roku 2019 papież Franciszek w Liście Apostolskim „Aperuit illis” wydanym w formie motu proprio ustanowił, by w całym Kościele Powszechnym 3. Niedziela Zwykła roku liturgicznego była obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego.

Po raz kolejny będziemy przeżywać dzień promocji Słowa Bożego. Ojciec Święty pragnął, aby ten dzień był poświęcony celebracji, refleksji oraz rozszerzaniu słowa Bożego.

17 grudnia 2020 r. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała notę zawierającą wskazania dotyczące sposobu celebracji Niedzieli Słowa Bożego. Dokument podpisany przez kard. Roberta Saraha ma przyczynić się do obudzenia świadomości znaczenia Pisma Świętego w życiu wierzących, a szczególnie w liturgii, która włącza w żywy i stały dialog z Bogiem. „Poprzez teksty biblijne odczytywane podczas liturgii, to sam Bóg mówi do swojego ludu i sam Chrystus głosi swoją Ewangelię” – czytamy w nocie. Dokument wskazuje na obrzędy, które są szczególnie dostosowane do Niedzieli Słowa Bożego. Chodzi o procesję z wnoszeniem księgi Ewangeliarza, a przynajmniej jego złożenie na ołtarzu.

Nasza wspólnota parafialna pragnie włączyć się z okazji Niedzieli Słowa Bożego do propagowania nie tylko czytania liturgicznego Pisma św., ale także do rodzinnej lektury Biblii.

W następną niedzielę – Niedzielę Słowa Bożego – gościć będziemy przedstawiciela III Zakonu Paulistów, który zaproponuje nam Ewangelie na każdy dzień 2023 r. Można je będzie nabyć po każdej mszy świętej.

Papież Franciszek zachęca, by mieć mały egzemplarz Biblii w kieszeni, jednak obecnie częściej mamy przy sobie telefony niż nawet dokumenty, stąd propozycja, by tekst Biblii lub cytaty mieć wgrane w telefonie w formie aplikacji, które są darmowe i powszechnie dostępne (np. cały tekst Biblii Tysiąclecia lub tzw. Biblii Częstochowskiej, „Słowo Boże” lub „Od Słowa do Życia” itd.).

O godzinie 15.00 zapraszamy do nasza świątyni na uroczyste nabożeństwo Słowa Bożego.

Niech niedziela 22 stycznia będzie dla nas wszystkich spotkaniem z Żywym Słowem, które zbawia każdego człowieka – z Jezusem Chrystusem.