W niedzielę, 30 kwietnia 2023 roku w kościele parafialnym w Tokarni o godzinie 13:00 zostanie odprawiona msza święta dziękczynna z okazji jubileuszu 25. lat profesji zakonnej naszej Parafianki s. Grażyny Kluski, salwatorianki.

Uroczystości przewodniczyć będzie Bp Tadeusz Lityński, Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Siostra Grażyna obecnie pełni posługę w Domu Księży Biskupów z Zielonej Górze. Do Zgromadzenia Sióstr Boskiego Zbawiciela wstąpiła w 1994 roku w Goczałkowicach-Zdroju. W roku 1998 złożyła pierwszą profesję zakonną, a w 2003 roku śluby wieczyste.

Dnia 30 kwietnia, podczas mszy świętej dziękczynnej wraz z rodziną i całą parafią pragnie podziękować Bogu za łaskę powołania do życia zakonnego w salwatoriańskiej rodzinie zakonnej.

W imieniu s. Grażyny zapraszamy wszystkich do udziału w tym dziękczynieniu i zachęcamy do modlitwy w intencji Czcigodnej Jubilatki.

Siostry Salwatorianki – Siostry Boskiego Zbawiciela

Salvator z łac. znaczy Zbawiciel. Chcąc cokolwiek powiedzieć o zgromadzeniach zakonnych salwatoriańskich trzeba, popatrzeć na samego Boskiego Zbawiciela, co o Nim mówi Ewangelia. Mówi, że pochłaniała Go gorliwość o chwałę Ojca w niebie i o zbawienie dusz – aż do oddania za nie życia. Dla nich przemierzał cały kraj, niosąc orędzie swej Miłości.

Założyciel Zgromadzenia Sióstr Salwatorianek sługa Boży ks. Franciszek od Krzyża Jordan i bł. Maria od Apostołów, zapatrzeni w przykład Boskiego Zbawiciela zostali przeniknięci Jego duchem. Pragnęli, aby Pan Bóg był uwielbiony, kochany przez wszystkich ludzi i zbawiony każdy człowiek. W tym celu 8 grudnia 1888 r. w Tivoli k. Rzymu założyli Zgromadzenie Sióstr Salwatorianek. Od samego początku było ono i jest międzynarodowe, misyjne i powszechne w działaniu – wszystkie prace, które prowadzą do chwały Bożej i zbawienia dusz, wypływają z miłości do Boga i ludzi. Duży akcent położony jest na modlitwę.

Internacjonalny charakter Zgromadzenia i co za tym idzie – napływ kandydatek różnych narodowości, miał dodatni wpływ na przeszczepienie Salwatorianek do krajów, z których wywodziły się członkinie. Tak było w przypadku osiedlenia się sióstr na ziemiach polskich. Poza tym salwatorianki ogarnięte duchem misyjnym, duchem Zbawiciela, który pragnie uszczęśliwiającego zbawienia każdego człowieka, rozeszły się niemal na wszystkie kontynenty. Do Polski przybyły 21 listopada 1929 r. do Trzebini i tam rozpoczęły pracę w domu rekolekcyjnym, prowadzonym przez Salwatorianów. W 1935 r. siostry nabyły na własność pierwszy dom w Goczałkowicach-Zdroju. Do dziś jest on domem prowincjalnym. W miarę napływu członkiń powstały domy zakonne w innych miejscowościach: Bagno k. Wrocławia, Bielsko-Biała, Częstochowa, Gaszowice, Kraków, Olsztyn, Trzebinia, Międzywodzie, Katowice, Warszawa, Zawoja, Żywiec. Na miarę swych możliwości personalnych, duchowych i fizycznych Siostry Salwatorianki starają się w działaniu apostolskim i modlitwie sprostać aktualnym potrzebom Kościoła i ludzi.

Więcej na: www.siostry.pl