Regulamin

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 2. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie jedno zdjęcie.
 3. Fotografie muszą być pracami autorskimi, wykonanymi samodzielne.
 4. Fotografia musi być wykonana podczas tegorocznej Niedzieli Palmowej A.D. 2024 w Tokarni.
 5. Fotografię można zgłosić do 29 marca 2024 włącznie.
 6. Fotografie należy wysłać w postaci pliku cyfrowego na adres e-mail: tokarniakck@gmail.com z dopiskiem „Konkurs Reporterów”.
 7. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Tytuł-zdjęcia_Rok.
 8. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG.
 9. Minimalna rozdzielczość przesłanego zdjęcia musi wynosić 300 dpi.
 10. Nie zezwala się na stosowanie zabiegów artystycznych tzw. fotomontaży.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów i kryteriów.
 12. Każdy Uczestnik Konkursu Reporterów przesyłając fotografię udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) dla celów przeprowadzenia i roztrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego Regulaminu.

Jury:
ks. kanonik Robert PIETRZYK, dziekan Dekanatu Pcim, proboszcz Parafii Matki Bożej Śnieżnej
Bartłomiej DYRCZ, dyrektor Kliszczackiego Centrum Kultury, pisarz i malarz

Nagroda główna:
Rzeźba „Chusta Weroniki”. Autor: Stanisława Winter, rzeźbiarz ludowy
Bon do sklepu dla fotografików

Dwa wyróżnienia:
Bon do sklepu dla fotografików

Sponsorzy nagród i wyróżnień:
Ewa i Bogusław KAWOŃCZYK

Organizatorzy:
Parafia Matki Bożej Śnieżnej
Kliszczackie Centrum Kultury