Od Dnia Świętości Życia (zazwyczaj 25 marca) przez dziewięć miesięcy, aż do dnia urodzenia wiele dzieci, zwłaszcza zagrożonych w swoim istnieniu, jest otoczonych troską i modlitwą, życzliwością i miłością ludzi dobrej woli. Ta modlitwa i życzliwość umacnia również rodziców dziecka, aby mieli odwagę i siłę w przyjęciu daru poczętego dziecka z miłością i odpowiedzialnością.

Dzień Świętości Życia obchodzony jest 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W tym dniu w naszej parafialnej świątyni o godz. 18.00. będzie sprawowana Eucharystia z obrzędem przyjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Serdecznie prosimy o włączenie się w tę inicjatywę, która ratuje poczęte i zagrożone śmiercią życie ludzkie.

Deklaracje do wypełnienia, które należy przynieść ze sobą w dniu 25 marca na mszę św. z obrzędem przyjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego znajdują się w zakrystii lub na stoliku pod chórem.

Na deklaracji znajdują się: przyrzeczenie duchowej adopcji oraz codzienna modlitwa, która jest jednym z trzech zobowiązań.

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO
Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci. Wiedziony/a pragnieniem niesienia pomocy nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia 25 marca br. biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen
Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:
– jeden dziesiątek Różańca Świętego,
– moje dobrowolne postanowienia,
– oraz poniższa codzienna modlitwa

MODLITWA CODZIENNA
Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem/am, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj jego rodzicom miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Kilka ważnych informacji.

Duchowa adopcja może być podjęta jeden raz, ale może być podejmowana cyklicznie co 9 miesięcy, jednak zawsze po wypełnieniu poprzednich zobowiązań. Każdorazową nową Duchową Adopcję powinno poprzedzać nowe przyrzeczenie.

Adoptujemy każdorazowo tylko jedno nieznane nam dziecko zagrożone aborcją. Pan Bóg-Dawca Życia zna jego imię i On sam nam je wybiera.

Postanowienia dodatkowe (dodatkowe praktyki) są uzupełnieniem Duchowej Adopcji. Są dobrowolne, lecz są chętnie widziane i praktykowane, ponieważ często stanowią potrzebę większego zadośćuczynienia, dziękczynienia, bądź wyproszenia łask u Bożej Opatrzności. Żeby podjęte postanowienia praktyk skutecznie i do końca wykonać, najlepiej jest podjąć jedną lub najwyżej dwie praktyki.

Może się zdarzyć, że zapomnimy lub zaniedbamy nasze zobowiązania adopcyjne. Długa przerwa, na przykład miesięczna, przerywa Duchową Adopcję i wymaga podjęcia jej od początku. Należy wtedy odbyć spowiedź, ponowić przyrzeczenia i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy Duchową Adopcje kontynuować, przedłużając praktykę o ilość dni opuszczonych.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego jest modlitewnym towarzyszeniem poczętemu dziecku i jego rodzicom od początku życia dziecka aż do dnia narodzin.