– Tajemnicę błogosławionej obecności Chrystusa pośród nas i dla nas pragniemy w sposób szczególnie głęboki przeżywać w naszej Archidiecezji Krakowskiej podczas Kongresu Eucharystycznego – pisze w liście pasterskim na Adwent abp Marek Jędraszewski, zapraszając wiernych do duchowego przygotowania na to niezwykłe wydarzenia, które będzie trwało od 28 marca do 15 czerwca 2024 roku.

– Pragniemy, aby Kongres Eucharystyczny stał się wielką wspólną modlitwą całego Ludu Bożego naszej Archidiecezji – kapłanów, sióstr zakonnych, osób konsekrowanych i wiernych świeckich wszystkich stanów i każdego wieku. Zainaugurujemy go Mszą świętą Krzyżma sprawowaną przez kapłanów w poranek Wielkiego Czwartku, a zakończymy ponad dwa i pół miesiąca później, w połowie czerwca. Niech będzie to dla nas wszystkich błogosławiony czas dziękowania Panu Bogu za to, że Jego Jednorodzony Syn, który stał się Człowiekiem, jest nieustannie pośród nas, karmiąc nas sobą, abyśmy nie ustali w drodze i aby nie ustała nasza wiara – pisze dalej metropolita krakowski.

Hasłem Kongresu są słowa Pana Jezusa „Jestem z wami”. Zawierają one przesłanie do ludzi, że Jezus, Bóg-Człowiek jest z nami „wczoraj i dziś ten sam na wieki”. „Jestem z Wami” oznacza także i tę niezwykle pocieszającą dla nas ludzi prawdę, że motywem obecności Jezusa wśród nas jest Jego miłość.

Co to jest kongres eucharystyczny?

Kongresy eucharystyczne mają różny charakter i rangę. W Kościele Katolickim odbywają się międzynarodowe, krajowe oraz diecezjalne kongresy eucharystyczne.

W okresie międzywojennym zorganizowano ok. 25 kongresów o zasięgu diecezjalnym lub węższym. W 1927 r. urządzono Kongres Eucharystyczny w Inowrocławiu, w 1928 r. we Lwowie, Łodzi i Częstochowie, w 1929 r. w Siedlcach i Sosnowcu, w 1930 r. w Toruniu, w 1931 r. w Wilnie, Kaliszu i Wieluniu, w 1932 r. w Radomiu. W 1933 r. odbyły się tzw. Dni Eucharystyczne w archidiecezji krakowskiej. W roku 1934 odbyły się Kongresy w Tarnowie, Dąbrowie Górniczej, Sieradzu, Płocku, Chełmie, Jędrzejowie, w Mogilnicy k. Grójca. W roku 1935 odbyły się Kongresy w Grybowie i Kłobucku, w 1936 r. w Przemyślu, w 1937 r. w Bydgoszczy i Lublinie, ostatni zaś z tej serii w 1939 r. w Zawierciu.

W ostatnich latach w wielu diecezjach w Polsce odbywały się kongresy eucharystyczne. W roku 2024 oprócz naszej archidiecezji, kongres będzie przeżywany także w diecezji gliwickiej.

Cel Kongresu Eucharystycznego

Najważniejszym celem każdego kongresu eucharystycznego, zarówno tego w wymiarze międzynarodowym, jak również krajowym i diecezjalnym jest umocnienie i odnowienie więzi człowieka wierzącego z Chrystusem obecnym realnie w sakramencie Eucharystii. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe przez świadome uczestniczenie w Mszy św., przez indywidualną i wspólnotową adorację, a także przez pogłębienie wiedzy teologicznej na temat prawdziwej obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii.

Drugim celem, również niezwykle ważnym, jest danie konkretnego znaku dla tych, którzy są poza Kościołem, że my wyznajemy wiarę w realną obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Temu będzie służyć pobożne uczestnictwo procesjach eucharystycznych i koncertach uwielbienia. Będą one publicznym wyznaniem wiary.

 

Msza Krzyżma rozpoczęła się od obrzędu poświęcenia stuł z symbolami Kongresu Eucharystycznego, które otrzymali wszyscy obecni kapłani. Metropolita zapewniał przy tym, że czekał na ten dzień, aby sprawować Eucharystię z prezbiterium krakowskim i wspólnie otworzyć to pierwsze w historii archidiecezji wydarzenie kierujące wszystkich ku tajemnicy Eucharystii. – Przez jednakowy kształt stuł chcemy wyrazić naszą jedność – przekonywał metropolita, dodając, że nie chodzi tylko o zewnętrzny i estetyczny wymiar jedności, ale eklezjalny, co wyraził Jezus podczas ostatniej wieczerzy, nazywając apostołów przyjaciółmi. – Tak nazwał On każdego z nas w chwili przyjmowania święceń kapłańskich. Jako Jego przyjaciele czujemy więź właśnie z Nim, przy całej naszej niegodności i świadomości niezasługiwania na ten tytuł – zaznaczył arcybiskup.

W homilii przywołał też list Jana Pawła II „Dominicae Cenae” o tajemnicy i kulcie Eucharystii przygotowany na Wielki Czwartek 1980 r. i wskazał siedem aspektów tego, co znaczy Eucharystia i być jej sługą. Zaapelował również, by całe kapłańskie życie było kultem, czyli wielbieniem Boga, i aby przedłużał się on poza moment sprawowania Eucharystii na przykład na nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, adorację,  godziny święte, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem czy właśnie kongres eucharystyczny.

Abp Jędraszewski wskazał także, że Eucharystia jest źródłem miłości Boga i bliźniego, które tę miłość „przypomina, uobecnia i urzeczywistnia”. – Dzięki niej otwiera się przed każdym z nas, kapłanów, niezmierzona przestrzeń otwartości na drugiego człowieka, zwłaszcza tego, który oczekuje naszego wsparcia i naszej pomocy, który cierpi i jest samotny. (…) Jeśli kapłani całym swoim życiem będą odpowiadali na nieskończoną miłość Boga, będzie ono przyjmowało „sakramentalny styl”, a „kult eucharystyczny stanie się ośrodkiem i celem całego życia”. Sprawując zaś Eucharystię, wchodzimy w sposób niezwykły, jedyny w strefę sacrum, która pozwala nam zrozumieć siebie jako kapłana-liturga – wskazał metropolita.

Przypomniał trzy święte postaci związane z archidiecezją krakowską, które są patronami Kongresu Eucharystycznego. Są to św. Jadwiga Królowa (pod wpływem traktatu „O ustanowieniu Eucharystii” zapragnęła, aby w katedrze na Wawelu nieustannie rozbrzmiewała chwała Pańska, dlatego założyła Kolegium Psałterzystów), sł. Boży ks. Michał Rapacz (będzie beatyfikowany na zakończenie kongresu, czyli 15 czerwca) oraz św. Jan Paweł II, który bardzo ukochał Eucharystię.

Wstępem do wydarzeń kongresu, który odbędzie się pod hasłem: „Jestem z wami”, będzie peregrynacja (od 6 do 13 kwietnia) relikwii błogosławionej rodziny Ulmów, które odwiedzą siedem świątyń naszej diecezji. Następnie we wszystkich parafiach diecezji w trzy niedziele wielkanocne (14, 21 i 28 kwietnia) będą głoszone kazania o tajemnicy Eucharystii. W maju trwać zaś będą adoracje Najświętszego Sakramentu oraz wydarzenia o charakterze ogólnodiecezjalnym.

Podczas Mszy Krzyżma został też oficjalnie zaprezentowany hymn kongresu, który nosi tytuł „Kochasz nas, Jezu”. Można go posłuchać TUTAJ. Dziś ruszyły także zapisy do udziału w sympozjum naukowo-duszpasterskim, które w ramach kongresu odbędzie się 1 czerwca. Formularz oraz szczegóły dotyczące kongresu można znaleźć na: www.eucharystyczny.diecezja.pl.

 

Wydarzenia centralne
28 marca 2024 (Wielki Czwartek) – Uroczyste rozpoczęcie Kongresu Eucharystycznego Mszą Krzyżma w Sanktuarium św. Jana Pawła II Wielkiego, godz. 10.00
6 – 13 kwietnia 2024 – Peregrynacja relikwii Błogosławionej Rodziny Ulmów w Archidiecezji Krakowskiej
6 – 7 kwietnia – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach
7 – 8 kwietnia – Sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej w Myślenicach
8 – 9 kwietnia – Parafia św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu
9 – 10 kwietnia – Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Zakopanem
10 – 11 kwietnia – Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki i Królowej Rodzin w Makowie Podhalańskim
11 – 12 kwietnia – Bazylika Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach
12 – 13 kwietnia – Sanktuarium św. Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie

13 kwietnia 2024 – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Liturgicznej “Jestem z wami – Obecność Chrystusa w Eucharystii”, etap finałowy w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej

22, 23, 24 kwietnia 2024  – Wieczory modlitewno-formacyjne „Spotkania z Panem w Wieczerniku” dla kapłanów w Sanktuarium św. Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie, godz. 20.00.

27 kwietnia – Obchody 10. rocznicy kanonizacji Św. Jana Pawła II w Sanktuarium Św. Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie.

11 maja 2024  – Koncert Uwielbienia przed bazyliką na Skałce.
12 maja 2024 – Procesja z Wawelu na Skałkę z udziałem Episkopatu Polski, godz. 9.00.
15 maja – Akademicka Droga Światła z Wawelu na Skałkę, godz. 20.00.
29 maja 2024 – Koncert Uwielbienia na Rynku Głównym w Krakowie.
30 maja 2024 – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

1 czerwca 2024 – Sympozjum naukowo – duszpasterskie na temat Eucharystii w sali konferencyjnej Sanktuarium św. Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie.
1 czerwca 2024 – Adoracja w wybranym kościele w każdym z dekanatów archidiecezji, czyli Godziny wielbienia Pana „Jestem z wami”.
4 czerwca 2024 – Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św. do Sanktuarium Św. Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie, godz. 19.00.
8 czerwca 2024 – Archidiecezjalny Dzień dla dzieci i młodzieży w Rabce-Zdroju.
8 czerwca 2024 – Wieczorna adoracja w 14 wybranych kościołach: siedmiu w Krakowie i siedmiu w wybranych świątyniach archidiecezji „Panem jest Jezus. Jemu chwała i cześć”.

Kraków:
Sanktuarium św. Jana Pawła II Wielkiego,
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia,
Bazylika Bożego Ciała,
Kościół św. Mikołaja,
Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej,
Uniwersytecka Kolegiata św. Anny,
Kościół Matki Bożej Królowej Polski – Arka Pana.

Pozostałe miejsca na terenie archidiecezji:
Kościół św. Mikołaja w Chrzanowie,
Krzyż w Krzeczowie,
Sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej w Myślenicach,
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu,
Kościół św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie,
Bazylika Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach,
Kościół św. Klemensa w Wieliczce.

9 czerwca 2024 – Msze św. w wybranych kościołach Krakowa i archidiecezji, połączone ze spotkaniami „Jezus zmartwychwstał i żyje. Spotkałem go”, czyli świadectwami ludzi nawróconych.

Kościół Zesłania Ducha Świętego w Krakowie – Ruczaju,
Kościół św. Jana Kantego w Krakowie – os. Widok,
Kościół św. Jadwigi Królowej w Krakowie – Krowodrzy,
Kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Krakowie – Prądniku Białym,
Kościół św. Jana Chrzciciela w Krakowie – Prądniku Czerwonym,
Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie – Nowym Bieżanowie,
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie – Kurdwanowie,
Kościół św. Brata Alberta w Krakowie – os. Dywizjonu 303,
Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie- Mistrzejowicach.

15 czerwca 2024  – Msza św. na zakończenie Kongresu Eucharystycznego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach, podczas której zostanie beatyfikowany Sługa Boży ks. Michał Rapacz, godz. 11.00.

Wydarzenia w parafiach Archidiecezji Krakowskiej
14, 21, 28 kwietnia (III, IV, V Niedziela Wielkanocna) – Kazania katechizmowe dotyczące tajemnicy Eucharystii.
5, 12, 19, 26 maja – Adoracje Najświętszego Sakramentu.

 

Strona internetowa

Na stronie internetowej można znaleźć wszystkie potrzebne informacje i tym samym lepiej przygotować się do wydarzeniam.in.: kalendarium, planowane wydarzenia, miejsca adoracji. W sprawach związanych z organizacją można kontaktować się z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej