Pod hasłem „Będziesz miłował Pana, swego Boga…, a swego bliźniego jak siebie samego” (Łk 10,27) przeżywamy w dniach 18-25 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2024. – Z tej przypowieści o Miłosiernym Samarytaninie płynie wezwanie, abyśmy i my czynili podobnie: nie tyle się pytali, kto jest moim bliźnim, ale sami stawali się bliźnimi dla innych – wskazuje ks. Sławomir Pawłowski SAC, sekretarz Rady KEP ds. Ekumenizmu.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan poprzedzony jest Dniem Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce (17 stycznia), a kończy się w przeddzień Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce (26 stycznia).

Podczas konferencji prasowej w Sekretariacie Episkopatu Polski omawiającej te wydarzenia ks. Sławomir Pawłowski SAC, sekretarz Rady KEP ds. Ekumenizmu przypomniał o najważniejszych wydarzeniach ekumenicznych w Polsce w ub. roku. Zaliczył do nich XIII Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie (w obecności ponad 300 delegatów luterańskich z całego świata oraz m.in. kard. Kurta Kocha, przewodniczącego Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan) oraz obchody 450. rocznicy podpisania konfederacji warszawskiej – uchwały podjętej w 1573 r. na sejmie konwokacyjnym i zawierającej postanowienie zapewnienia swobody wyznaniowej szlachcie w Rzeczypospolitej.

Podkreślił też, że oprócz okolicznościowych wydarzeń ekumenizm cechuje proces, na których składają się m.in. nabożeństwa ekumeniczne, które odbywają się w całym kraju. – Następuje też pewne przesunięcie: pojawia się coraz więcej nabożeństw w katolickich środowiskach charyzmatycznych oraz niekatolickich o podobnej duchowości, których uczestniczy często zbierają się razem na modlitwie uwielbienia, aby nabrać zapału do ewangelizacji. Ostatnie spotkanie miało miejsce we Wrocławiu 8 lipca, było koncert i spotkanie modlitewne „Chwała Mu!” z udziałem ponad 20 tys. osób – poinformował. Wspomniał też o działaniach Polskiego Forum Chrześcijańskiego, które stara się być swego rodzaju platformą wspólnego dialogu dla środowisk ewangelikalnych i z innych Kościołów.

Ks. Pawłowski wymienił też trudności dziejące się na polu dialogu ekumenicznego w Polsce. Wspomniał o komunikacie Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego o czasowym zawieszeniu udziału strony prawosławnej w pracach Bilateralnego Zespołu Katolicko-Prawosławnego. Jednak już po kilku dniach doszło do spotkania współprzewodniczących tego Zespołu i wydano wspólne oświadczenie. Prawosławny abp Abel poinformował, że decyzja Soboru ma charakter czasowy i oznajmił, że nie oznacza ona zerwania ekumenicznego dialogu z Kościołem rzymskokatolickim w Polsce. Potwierdzeniem dialogu jest uczestnictwo obydwu Kościołów w tegorocznym tygodniu ekumenicznym.

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2024 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Ewangelii św. Łukasza 10,25-37 „Będziesz miłował Pana, swego Boga…, a swego bliźniego jak siebie samego” o Miłosiernym Samarytaninie. – Tym Samarytaninem dla ludzkości jest przede wszystkim sam Chrystus, który tego poranionego człowieka uzdrawia, zalewa jego rany oliwą Ducha Świętego i swojej miłości, i który zostawił go pod pieczą Kościoła. Ale z tej przypowieści wynika wezwanie, abyśmy i my czynili podobnie. I nie tyle się pytali, kto jest moim bliźnim, ale sami stawali się bliźnimi dla innych – wskazał ks. Pawłowski.

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:

Dzień 1: Pomóż nam, Panie, zwrócić nasze życie ku Tobie
Dzień 2: Pomóż nam, Panie, całym sercem kochać Ciebie, bliźniego i siebie samych
Dzień 3: Panie, otwórz nasze serca na tych, których nie zauważamy
Dzień 4: Panie, spraw, abyśmy nigdy nie odwracali się od potrzebujących
Dzień 5: Panie, pomóż nam nieść nadzieję zranionym
Dzień 6: Panie, niech nasze Kościoły będą gościnnymi domami uzdrowienia
Dzień 7: Panie, naucz nas być bliźnimi
Dzień 8: Panie, uczyń nas miłosiernymi świadkami Twojego królestwa

Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W niektórych miejscach inicjatyw jest tak dużo, że Tydzień Modlitw – wbrew swej nazwie – trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji.

Co roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw itp. Od 1966 r. materiały te razem przygotowują Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów oraz Papieska Rada (wcześniej Sekretariat) ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Polską wersję broszury z materiałami od 1998 r. wspólnie opracowują Polska Rada Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego. Od 1975 r. co roku materiały przygotowywane są przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów. Materiały na 2012 r. opracowała grupa polska.

Pierwsze pomysły międzywyznaniowych modlitw o jedność chrześcijan pojawiły się w XIX w. Tydzień Modlitw w obecnym terminie odbywa się od 1908 r. z inicjatywy ks. Paula Wattsona. Ideę tę w latach 30. XX w. rozpropagował o. Paul Couturier.