W niedzielę, 21 stycznia, już po raz piąty w całym Kościele obchodzona jest Niedziela Słowa Bożego. Inicjatywa ustanowiona przez Franciszka ma służyć temu aby – jak wyjaśnił papież – “w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego”.

Papież Franciszek ogłosił ustanowienie Niedzieli Słowa Bożego w Liście Apostolskim z 30 września 2019 r. Dokument został podpisany w 1600. rocznicę śmierci św. Hieronima, który przetłumaczył Pismo święte z greki na łacinę. Niedziela Słowa Bożego obchodzona jest w III niedzielę okresu zwykłego. W tym roku przypada ona to 21 stycznia.

Papież wskazuje, że Biblia nie może być dziedzictwem tylko nielicznych, ani nie może stać się zbiorem ksiąg dla kilku osób uprzywilejowanych. Wskazuje na znaczenie homilii i apeluje do kapłanów, by poświęcili odpowiednio dużo czasu na jej przygotowanie.

„Od nas, kaznodziejów, oczekuje się raczej, że będziemy się starać nie rozciągać ponad miarę przemądrzałych homilii lub poruszać nieodpowiednich argumentów” – wskazał papież Franciszek.

Ustanawiając Niedzielę Słowa Bożego, papież akcentuje rolę Kościoła jako wspólnoty, w której Słowo Boże winno być odczytywane, rozważane, kontemplowane i którym Kościół się modli – uważa ks. prof. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego św. Jana Pawła II.

Biblista przypomniał, iż wedle nauczania Kościoła, biorąc do ręki Ewangelie z umiłowaniem i szacunkiem, wierny bierze do ręki Ciało Chrystusa. “Dla naszych dusz i naszego myślenia Ewangelia jest potrzebna jak tlen podtrzymujący życie i stanowi źródło chrześcijańskiego dynamizmu i zaangażowania” – powiedział duchowny.

W indywidualnym jak i wspólnotowym rozważaniu Pisma Świętego może być pomocna bezpłatna aplikacja „Dzieło Biblijne”. Zawiera ona naukowy komentarz do wszystkich czytań, łącznie z Psalmem. “Aplikacja ma być pomocą dla księży, katechetów i wszystkich ludzi dla solidnej, naukowej refleksji nad Pismem Świętym” – podkreśla ks. dr Marcin Zieliński, wiceprzewodniczący Dzieła Biblijnego św. Jana Pawła II i twórca aplikacji.

Duchowny radzi też: “Starajmy się tak czytać Pismo Święte, by było dla mas odkrywaniem Bożej mądrości i wzrastaniem w łasce chrześcijańskiego życia. Dzięki rozeznaniu Boże woli i odkryciu mojego powołania mogę z życia „wycisnąć” maksimum dobra i radości dla mnie i dla innych”.

Siadając do lektury Pisma świętego należy pamiętać, że czytam słowa Boga, który jest mi bardzo życzliwy, który zawsze będzie mnie kochał i wspierał – zaznacza ks. Zieliński.

Warto dodać, że w Kościele w Polsce już od 2008 roku obchodzony jest Tydzień Biblijny, Inauguruje go Niedziela Biblijna, podczas której od pięciu lat organizowane jest Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Wydarzenie obchodzone jest w II niedzielę po Wielkanocy. W tym roku przypada ona 14 kwietnia.

Patronat nad Narodowym Czytaniem Pisma Świętego obejmowali co roku Przewodniczący KEP i Premier RP.
Organizatorem Narodowego Czytania Pisma świętego jest „Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II”. Jest to publiczne stowarzyszenie wiernych erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski.

Celem Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych.

Przewodniczącym Dzieła Biblijnego jest ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk.