Z racji wprowadzenia kwarantanny narodowej zmuszeni jesteśmy zmienić formułę tradycyjnej wizyty duszpasterskiej w domach naszych Parafian.

Zapraszamy przedstawicieli rodzin z poszczególnych ról na spotkania kolędowe do naszego parafialnego kościoła i wspólne kolędowanie.

Podczas mszy świętych kolędowych o godzinie 18:00, razem z przedstawicielami rodzin będziemy prosić Boga o błogosławieństwo w Nowym Roku.

Harmonogram spotkań kolędowych:

7 stycznia (czwartek) godz. 18:00 – zapraszamy przedstawicieli rodzin z ról: Wierdonki, Gębki, Bierówki, Bryle

9 stycznia (sobota) godz. 18:00 – zapraszamy przedstawicieli rodzin z ról: Zagrody, Dziubras Dolny, Kluski, Szewcy, Osiedle Górne (od Państwa Funek do Państwa Cudak)

11 stycznia (poniedziałek) godz. 18:00 – zapraszamy przedstawicieli rodzin z ról: Granica, Parchule, Brzegi, Urbany, Hoboty, Gwiżdże

12 stycznia (wtorek) godz. 18:00 – zapraszamy przedstawicieli rodzin z ról: Dziury, Kocury, Proszki, Fuły, Młyny, Tarnów, Przymiarki, Florki, Na Wysokiej, Barnasiówka, Za Górą, Morgi, Luberdy, Łocki

14 stycznia (czwartek) godz. 18:00 – zapraszamy przedstawicieli rodzin z ról: Domy Pod Lasem, Przysop, Dział Wyżny, Dział Niżny, Jurczaki, Debenosy, Kudły, Kasperki, Kanie

16 stycznia (sobota) godz. 18:00 – zapraszamy przedstawicieli rodzin z ról: Blychy, Osiedle Dolne (od Państwa Kowalików), Dom Nauczyciela, Ośrodek Zdrowia, Szkoła, Dziołek, Jątyki, Perły, Domy nad Kacprem, Pawlaki, Kiełtyki, Durki, Bugaje

18 stycznia (poniedziałek) godz. 18:00 – zapraszamy przedstawicieli rodzin z ról: Chlebierzówka, Molusy, Guzówka, Koty, U Lipki, Polana, Zamki, Hanuski, Knapy (od Państwa Bednarz do końca tej roli)

19 stycznia (wtorek) godz. 18:00 – zapraszamy przedstawicieli rodzin z ról: Dziubras Górny, Kostruchy, Madonie, Kusiki, Mizery

* * *

W środę 6 stycznia, w Uroczystość Objawienia Pańskiego, zgodnie z dawnym zwyczajem w Święto Trzech Króli pobłogosławimy: kredę, kadzidło i mirrę.

Ten poświęcony zestaw na Trzech Króli – przygotowany w tym roku przez naszą służbę kościelną – który otrzyma po zakończeniu spotkania kolędowego każdy przedstawiciel rodziny stanowi jeden z elementów celebracji rodzinnej. Składane przy tej okazji ofiary, będącą wynagrodzeniem za całoroczną pracę służby kościelnej i posługę pana organisty i pana kościelnego w naszej parafii.

Na mszach świętych kolędowych o godzinie 18:00 będziemy razem z przedstawicielami rodzin z poszczególnych ról prosić Boga o błogosławieństwo w Nowym Roku.

Po zakończeniu mszy świętej w kościele – po powrocie do domu – prosimy, aby przedstawiciele rodzin zaprosili wszystkich domowników na krótką celebrację rodzinną.

CELEBRACJA RODZINNA

Na początek celebracji rozpalmy węgielek i posypmy go kadzidłem, aby napełnić jej wonią nasz dom na znak, że wszystko pragniemy czynić na chwałę Boga.

Pokropmy domowników święconą wodą, która w Piśmie Świętym jest znakiem Bożego błogosławieństwa i przypomina nam Chrzest Święty i naszą przynależność do Chrystusa. Prosimy o przyniesienie naczyń na święconą wodę, którą zabierzemy sobie z kościoła.

Następnie odmówmy specjalną modlitwę, która jest dołączona do zestawu.

Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swojego poganom, † spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, * zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Można także odczytać fragment Ewangelii.

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon».

Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.

Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».

Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.

Oto słowo Pańskie.

Na koniec poświęconą kredą, oznaczmy drzwi domu na znak, że przyjęliśmy wcielonego Syna Bożego.

Celebrację zakończmy wspólnym śpiewem kolędy i rodzinną kolacją.