CELEBRACJA RODZINNA

Na początek celebracji rozpalmy węgielek i posypmy go kadzidłem, aby napełnić jej wonią nasz dom na znak, że wszystko pragniemy czynić na chwałę Boga.

Pokropmy domowników święconą wodą, która w Piśmie Świętym jest znakiem Bożego błogosławieństwa i przypomina nam Chrzest Święty i naszą przynależność do Chrystusa.

Odmówmy przy tym modlitwę: „Niech ta woda przypomni nam przyjęty chrzest i naszą przynależność do Chrystusa, który nas odkupił przez swoją Mękę i Zmartwychwstanie”.

Następnie odmówmy specjalną modlitwę, która jest dołączona do zestawu: „Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swojego poganom, † spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, * zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków”.

Można także odczytać fragment Ewangelii.

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon».

Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.

Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».

Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.

Oto słowo Pańskie.

Na koniec poświęconą kredą, oznaczmy drzwi domu na znak, że przyjęliśmy wcielonego Syna Bożego.

Drzwi naszych domów lub mieszkań oznaczamy cyframi nowego roku oraz inicjałami imion świętych Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara (K+M+B 2021) lub w wersji łacińskiej (C+M+B 2021), co możemy również przetłumaczyć jako + Christus mansionem benedicat + (Niech Chrystus błogosławi [ten] dom). Obie formy są poprawne 🙂

Celebrację w rodzinach zakończmy wspólnym śpiewem kolędy i rodzinną kolacją.

Harmonogram spotkań kolędowych:

7 stycznia (czwartek) godz. 18:00 – zapraszamy przedstawicieli rodzin z ról: Wierdonki, Gębki, Bierówki, Bryle

9 stycznia (sobota) godz. 18:00 – zapraszamy przedstawicieli rodzin z ról: Zagrody, Dziubras Dolny, Kluski, Szewcy, Osiedle Górne (od Państwa Funek do Państwa Cudak)

11 stycznia (poniedziałek) godz. 18:00 – zapraszamy przedstawicieli rodzin z ról: Granica, Parchule, Brzegi, Urbany, Hoboty, Gwiżdże

12 stycznia (wtorek) godz. 18:00 – zapraszamy przedstawicieli rodzin z ról: Dziury, Kocury, Proszki, Fuły, Młyny, Tarnów, Przymiarki, Florki, Na Wysokiej, Barnasiówka, Za Górą, Morgi, Luberdy, Łocki

14 stycznia (czwartek) godz. 18:00 – zapraszamy przedstawicieli rodzin z ról: Domy Pod Lasem, Przysop, Dział Wyżny, Dział Niżny, Jurczaki, Debenosy, Kudły, Kasperki, Kanie

16 stycznia (sobota) godz. 18:00 – zapraszamy przedstawicieli rodzin z ról: Blychy, Osiedle Dolne (od Państwa Kowalików), Dom Nauczyciela, Ośrodek Zdrowia, Szkoła, Dziołek, Jątyki, Perły, Domy nad Kacprem, Pawlaki, Kiełtyki, Durki, Bugaje

18 stycznia (poniedziałek) godz. 18:00 – zapraszamy przedstawicieli rodzin z ról: Chlebierzówka, Molusy, Guzówka, Koty, U Lipki, Polana, Zamki, Hanuski, Knapy (od Państwa Bednarz do końca tej roli)

19 stycznia (wtorek) godz. 18:00 – zapraszamy przedstawicieli rodzin z ról: Dziubras Górny, Kostruchy, Madonie, Kusiki, Mizery